Dolen a Chlymu: Mae Rhodd Allgymorth B2B bellach yn Ap Gwerthu Yn y Farchnad AppExchange

Dolen a Chlymu: Llwyfan Rhoddion B2B a Salesforce

Gwers rydw i'n parhau i ddysgu pobl ym maes marchnata B2B yw bod prynu yn dal i fod personol, hyd yn oed wrth weithio gyda sefydliadau mawr. Mae'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn ymwneud â'u gyrfaoedd, eu lefelau straen, eu maint gwaith, a hyd yn oed eu mwynhad o'u swydd o ddydd i ddydd. Fel gwasanaeth B2B neu ddarparwr cynnyrch, bydd y profiad o weithio gyda'ch sefydliad yn aml yn gorbwyso'r hyn y gellir ei gyflawni.

Pan ddechreuais fy musnes am y tro cyntaf, roeddwn yn anghytuno â hyn. Canolbwyntiais fy sylw yn unig ar yr hyn y gellir ei gyflawni y gallwn ei ddarparu i fusnes i'w wella. Cefais fy synnu yn aml wrth i gleientiaid gyfathrebu ein bod yn symud yn rhy gyflym neu'n gwneud gormod o newidiadau. Dros amser, dechreuais edrych ar sut y gallwn ddarparu gwerth i'w sefydliad y tu allan i gyflawniadau ein datganiadau gwaith. Un maes oedd anrhegion ... dim ond atgoffa meddylgar o werthfawrogiad i ysgafnhau eu diwrnod.

Roedd rhai wedi'u personoli, eraill yn gysylltiedig â busnes. Pan symudodd un o fy nghwsmeriaid i gyfleuster newydd hardd, prynais fragwr coffi un gwasanaeth masnachol iddynt. Pan lansiodd un arall o fy nghwsmeriaid bodlediad, prynais gamera fideo llif byw iddynt. Ar gyfer un arall, prynais docynnau i ddigwyddiad elusennol lle'r oedd yr hyfforddwr NFL lleol yn siarad. Pan oedd un cleient yn cael ei blentyn cyntaf, prynais eitem braf ar ei restr ddymuniadau.

Mae rhoi yn ffordd wych o drawsnewid profiad y defnyddiwr, ond mae'n rhaid ei wneud yn dda. Pan oeddwn i'n gweithio i bapur newydd rhanbarthol, gwyliais yr adran hysbysebion yn docio tocynnau ochr y llys i hysbysebwyr mawr. Nid oedd yn rhodd, tyfodd i fod yn ddisgwyliad. Mae anrhegion wedi'u personoli a gallant drawsnewid y berthynas.

Rwyf hefyd yn agored ac yn onest i gleientiaid pan fyddant yn diolch imi eu bod, yn y pen draw, wedi talu am yr anrheg trwy'r cyfle a roesant imi.

Dolen a Clymu

Mae Loop & Tie yn blatfform ymgysylltu sy'n helpu busnesau i gysylltu â chwsmeriaid trwy'r grefft o roi. Mae'r platfform rhoddion sy'n seiliedig ar ddewis yn anfon hapusrwydd ac ymdeimlad o werthfawrogiad sy'n hanfodol ar gyfer perthnasoedd hirhoedlog â chwsmeriaid. Fe wnes i gyfweld â'u sylfaenydd mewn gwirionedd, Sara Rodell, ar ein podlediad.Er 2011, mae Loop & Tie wedi bod yn newid y ffordd y mae busnesau'n meddwl am roi. Gan amharu ar y diwydiant rhoddion corfforaethol $ 125B, mae'r platfform rhoddion ar sail dewis yn caniatáu i fusnesau ddisodli'r arfer dyddiedig o anfon yr un anrheg ddiflas, sy'n addas i bawb, i bawb.

Yn lle hynny, mae anfonwyr yn creu casgliadau rhoddion wedi'u curadu gydag eitemau gan dros 500 o fusnesau bach. Yna mae derbynwyr yn dewis eu hoff eitem neu'n dewis rhoi ei werth i elusen, gan wneud y cyfnewid rhoddion yn ffynhonnell ddata a chyfathrebu newydd.

Casgliadau Dolen a Chlymu

Ymweld â Dolen a Chlymu

Ap Salesforce Dolen a Chlymu Ar AppExchange

Mae Loop & Tie wedi lansio ap newydd ar gyfer Salesforce. Gyda llwyfan rhoddion cwsmeriaid Loop & Tie, gall defnyddwyr anfon un neu 10,000 o roddion o fewn munudau yn unig. Bellach ar gael i'w lawrlwytho o AppExchange, gall defnyddwyr osod yr ap yn ddi-dor ar draws eu enghraifft Salesforce a dechrau anfon anrhegion at ragolygon a chwsmeriaid ar unwaith.

Yn Loop & Tie, rydyn ni'n meddwl yn barhaus am ffyrdd y gallwn harneisio pŵer technoleg i helpu mwy o bobl i gysylltu. Mae'r tynnu rydyn ni'n teimlo i gydnabod a dathlu ein gilydd trwy roi rhodd yn deimlad hyfryd, bythol. Trwy gynnig y gallu i ddefnyddwyr Salesforce anfon anrhegion yn uniongyrchol o'u cymhwysiad, gallwn rymuso profiadau rhoddion dyneiddiol yn gyflymach i gwmnïau.

Sara Rodell, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Loop & Tie

Gall defnyddwyr Dolen a Chlymu sydd â diddordeb mewn clymu eu CRM â rhoddion ar sail ymgysylltu nawr ddibynnu ar Salesforce fel eu cartref ar gyfer olrhain perthnasoedd cwsmeriaid ac allgymorth. Trwy ychwanegu rhoddion fel offeryn ymgysylltu yn amgylchedd Salesforce, mae Loop & Tie yn helpu defnyddwyr i wella allgymorth eu cleientiaid gyda chyfnewid diriaethol, cofiadwy.

Mae'r platfform rhoddion Loop & Tie yn creu profiad cwsmer ystyrlon sy'n mapio i anghenion busnesau am scalability ac olrhain. Mae adeiladu o fewn Salesforce yn helpu cwmnïau i ddarparu cyffyrddiad meddylgar sy'n gonglfaen i berthnasoedd cryf, i gyd o fewn fframwaith y gellir ei olrhain sy'n helpu cwsmeriaid i fesur ROI eu rhaglenni rhoddion. 

Ap AppExchange Dolen a Chlymu

Mae Loop & Tie yn darparu profiad cwsmer unigol sy'n adeiladu perthnasoedd hirhoedlog ac mae angen i'r timau data ddeall effeithiolrwydd ymgyrchu, i gyd mewn platfform cymdeithasol-ymwybodol sydd, trwy roi rhoddion, yn cefnogi cymuned o gyflenwyr busnesau bach amrywiol. 

Gweler Dolen a Chlymu ar AppExchange

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.