Marchnata Cynnwys Ffurf Hir

Depositphotos 5503449 s

Mae'n ymddangos bod cymdeithas a bywyd yn gyffredinol yn symud ar gyflymder ysgafn; dal i fyny neu golli allan yw'r arwyddair i lawer o fusnesau. Mewn gwirionedd, mae bywyd yn y lôn gyflym wedi cymryd ystyr hollol newydd gyda chyflwyniad gwefannau sy'n bodoli i rannu cynnwys ffurf fer - dim ond cwpl, enghreifftiau poblogaidd, yw Vine, Twitter a BuzzFeed. Oherwydd hyn, mae llawer o frandiau wedi symud eu ffocws i ddarparu gwybodaeth sydd ei hangen ar eu cwsmeriaid mewn pytiau byr y gellir eu treulio wrth fynd. Mae'n gwneud synnwyr; mewn llawer o achosion, dyma'r ffordd orau o gyrraedd sylfaen cwsmeriaid sy'n colli amser ar-lein yn gyflym.

Fodd bynnag, pan fydd brandiau'n creu strategaethau marchnata sy'n canolbwyntio'n gyfan gwbl ar ddarnau byr o gynnwys a gwybodaeth, gallent fod yn colli allan ar y darlun ehangach, llun sydd angen cynnwys hir a ffurf fer i esgor ar ganlyniadau.

Mae marchnata cynnwys ffurf hir yn dal i fod yr un mor bwysig ag erioed. Dyma ychydig o resymau pam.

Pwysigrwydd a Dylanwad Safleoedd Chwilio

Ydy, mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol yn ffynonellau traffig mawr ar gyfer amrywiaeth o frandiau. Mae defnyddwyr ar-lein yn rhannu postiadau, dolenni a lluniau â'u rhwydweithiau a gall gwybodaeth ledaenu ar gyflymder esbonyddol i nifer anghyfyngedig o bobl; mae hyn yn gyrru traffig.

Fodd bynnag, pan fydd cwsmeriaid yn chwilio am wybodaeth benodol ar rai pynciau, neu'n chwilio am yr opsiynau gorau ar gyfer prynu, maen nhw'n fwyaf tebygol o ddefnyddio peiriant chwilio. Oherwydd hyn, rhaid i strategaeth farchnata gynnwys cynnwys ffurf hir. Nid yw trydar a gwinwydd yn ymddangos mewn canlyniadau chwilio yn aml gan nad oes ganddyn nhw ddigon o le i optimeiddio geiriau allweddol. Yn lle, mae gwefannau sydd â chynnwys sy'n cael ei ddiweddaru'n rheolaidd ac sy'n berthnasol yn dal i weld y safleoedd a'r lleoliadau peiriannau chwilio gorau. Os ydych chi am fynd o flaen cynulleidfa ar-lein sydd fwyaf tebygol o drosi, mae cynnwys ffurf hir yn rhan angenrheidiol o'ch strategaeth farchnata.

Sefydlu Credadwyedd

Mae cwsmeriaid eisiau gwybod cymaint â phosibl am y brandiau maen nhw'n dewis gwneud busnes â nhw. Maen nhw eisiau cael cyfle i ymgysylltu â a dysgu pam mae'r cwmni'n bodoli, beth mae'n ei wneud a phwy sy'n ei redeg. Maen nhw eisiau rhyngweithio.

Er bod cynnwys ffurf fer yn ffordd wych o fynd o flaen darpar gwsmeriaid a chleientiaid, nid dyna'r ffordd orau i sefydlu'r hygrededd y mae'n rhaid i frand orfod aros ar y blaen yn y gystadleuaeth. Mae cynnwys ffurf hir yn caniatáu i frandiau bostio cynnwys sy'n ateb cwestiynau ac sy'n darparu hanes cryf. Mae'n galluogi brandiau i ymateb i ddigwyddiadau diwydiant ac i ehangu ar y sylfaen wybodaeth bresennol o gwsmeriaid a darpar gwsmeriaid. Mae'n rhoi llais i'r brand sy'n caniatáu i wybodaeth cwsmeriaid, ac felly ymddiriedaeth, dyfu. Mae rhai enghreifftiau o gynnwys ffurf hir llwyddiannus yn cynnwys eLyfrau, postiadau blog ffurf hir neu astudiaethau achos am bwnc sy'n gysylltiedig â diwydiant.

Cyflawni Gwerth

Er ei bod yn bwysig cyrraedd defnyddwyr symudol a'r rheini ar frys, nid yw'n caniatáu ar gyfer yr ychwanegiad gwerth sydd ei angen ar frandiau ar gyfer perthnasoedd hirdymor â chwsmeriaid; mae'n gyfyngedig. Mae astudiaethau diweddar wedi dangos er bod cynnwys ffurf fer yn ffordd i yrru traffig, nid dyna'r ffordd orau i gysylltu ag ymwelwyr a rhoi rheswm iddynt ddychwelyd ac, yn y pen draw, trosi.

Fel brand, p'un a yw'n gweithio ar-lein neu'n bersonol, y nod ddylai fod i ddarparu gwerth ar bob tro posibl i bob cwsmer. Rydych chi am i'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau ddarparu canlyniadau mesuradwy sy'n annog cwsmeriaid nid yn unig i ddychwelyd, ond i rannu eu profiadau ag eraill. Dylai hyn fod yr un peth ar gyfer eich gwefan. Rydych chi am i'ch cynnwys roi rheswm i gwsmeriaid ddod yn ôl, dysgu mwy a rhannu'r hyn maen nhw wedi'i ddysgu â'u rhwydweithiau ar-lein. Mae cynnwys ffurf hir yn caniatáu i frandiau gyflwyno negeseuon sy'n llawer pwysicach na negeseuon cryno heb fawr o ddyfnder. Mae'n caniatáu i gwmnïau ymateb i anghenion a dymuniadau cwsmeriaid wrth gyflawni'r gwerth y maent yn ei haeddu.

Mewn byd sy'n canolbwyntio ar farchnata cynnwys ffurf fer, gallai ychwanegu cynnwys ffurf hir at y gymysgedd fod yn un o'r arfau mwyaf defnyddiol ar gyfer aros ymlaen a gwneud argraff barhaol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.