Cloi i Lawr Facebook

casineb facebook

Cywilydd arna i, ond dwi wir ddim yn talu sylw i bethau fel gosodiadau preifatrwydd, telerau defnyddio, nac unrhyw brint mân arall pan fyddaf yn ychwanegu fy hun at wasanaeth. Fel rheol, arhosaf i weld a oes adlach gan y gymuned ac yna byddaf yn gweithredu yn unol â hynny. Serch hynny, roedd y mater penodol hwn yn codi arnaf, ac nid oeddwn hyd yn oed yn sylweddoli'r hyn yr oeddwn wedi'i wneud.

My Proffil Facebook yn weddol agored i unrhyw un a hoffai gysylltu. Rwy'n berson cymdeithasol ac nid oes gen i unrhyw gyfrinachau mewn gwirionedd (nac arian i bawb rydych chi'n hacwyr allan yna), felly rydw i'n cysylltu â phawb. Yr unig eithriad i hyn yw offer geolocation. Rwy'n credu ei bod hi'n fath o iasol bod pobl nad ydw i'n eu hadnabod ac yn byw mewn rhyw ofal gwladwriaethol arall ynglŷn â lle rydw i'n gwirio i mewn.

Beth bynnag, yn yr achos hwn, fe bostiodd rhywun rywbeth at fy wal a oedd yn sarhaus i fwyafrif da o'r boblogaeth. Wna i ddim mynd i fanylion ... nid porn mohono, dim ond ymosodiad gwirioneddol ddi-chwaeth ar eu ffydd. Dydw i ddim yn berson crefyddol, ond mae gen i'r gwedduster i beidio â sarhau pobl sydd yn. Mae ffydd yn rhywbeth sydd nid yn unig yn gysegredig, rydyn ni eisoes wedi darganfod nad oes ots gan bobl ladd eu hunain drosto. I lawer o bobl, eu ffydd yw'r cyfan sydd ganddyn nhw. Yn fy marn i, nid oes ganddo unrhyw wedduster fel cyd-fod dynol ac mae'n hollol gymedrig.

Yr hyn a ddigwyddodd o fewn munudau oedd bod pobl yn anghyfeillgar i mi ... ynghyd â dilyw o sylwadau ar yr hyn yr oeddwn yn jerk. (Yr eironi yw fy mod wedi gadael i'r person a'i gwnaeth wybod fy mod wedi fy siomi ynddynt). Felly, oherwydd bod un person yn fy rhwydwaith yn brin o unrhyw fath o wedduster, rwyf wedi gorfod cloi fy nghaniatâd. Rwy'n dal i ganiatáu i ffrindiau bostio ar fy llinell amser ... ond nid oes unrhyw un arall yn mynd i weld y wybodaeth. I gyrraedd y sgrin hon, cliciwch y saeth i lawr yn Facebook (ar y dde uchaf yr eiliad hon) ac yna dewiswch Sut Rydych chi'n Cysylltu. Rydw i wedi cylchredeg y ddau leoliad rydw i wedi'u diweddaru.

caniatâd facebook s

I chi gurus Facebook allan yna, a yw hyn hefyd yn atal unrhyw gynnwys rhag ei ​​gyrraedd i'm wal o wal person arall yr wyf yn rhoi sylwadau arno? Neu a fydd hyn yn gwneud hynny?

7 Sylwadau

 1. 1

  Nid yw'r newid caniatâd hwnnw'n mynd i newid unrhyw beth yn hyn o beth. Bydd eich ffrindiau yn dal i weld pan fyddwch chi'n gwneud sylwadau neu'n hoffi rhywbeth. Eich unig opsiwn yw peidio â rhoi sylwadau ar yr eitemau hynny. Mae'r lluniau gros diweddar ar Facebook yn ecsbloetio bwriadol o sut mae Facebook yn gweithio.

  Yn y bôn, creodd Anonymous sawl cyfrif ffug, eu cysylltu i gyd gyda'i gilydd, ychwanegu criw o bobl go iawn, lanlwytho tunnell o ddelweddau gros, yna hoffi a rhoi sylwadau ar bob un ohonynt. Pan wnaethoch chi sylwadau ar y llun hwnnw, roedd i'w weld ar waliau eich ffrindiau oherwydd roedd ganddo gymaint o sylwadau a hoffterau eraill eisoes. Mae Facebook yn gweithio yn union sut y mae i fod i: gynnwys y cynnwys mwyaf poblogaidd (os yw'ch ffrindiau wedi ymgysylltu ag ef).

  Yr unig ffordd o'i gwmpas yw anwybyddu neu guddio'r cynnwys hwnnw, ac os ydych chi fel fi, rhowch wybod i'ch ffrindiau eraill amdano fel eu bod nhw'n gwybod hefyd.

  -Jack

 2. 3

  A dweud y gwir, rwy'n cyfeirio at yr hyn y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei weld: yr eitem yn eu porthiant newyddion. Pe bai rhywun yn postio eitem yn uniongyrchol i'ch wal, mae honno'n stori wahanol. Fy dyfalu yw eich bod chi'n cyfeirio at eich porthiant newyddion, serch hynny. Ydw?

 3. 5

  Rwyf bob amser wedi gwneud pwynt i gloi fy gosodiadau Facebook. Nid wyf yn fwy gwrthgymdeithasol na chi, ond dechreuais hyn unwaith i mi ddechrau cael ceisiadau ffrind gan rai pobl eithaf amheus. Roddwyd, nid oes gennyf y buddsoddiad mewn rhwydweithio cymdeithasol fel y gwnewch gyda'ch gyrfa a'ch gwelededd, felly nid oes gennyf ddiddordeb i gael fy nilyn na fy ffrind gan filoedd o bobl nad ydynt fel arall yn fy adnabod gan Adam.

  Ar ben hynny, nid oes angen help unrhyw un arnaf i roi fy nhroed yn fy ngheg, gallaf wneud hynny'n eithaf da ar fy mhen fy hun.

 4. 7

  Dylai'r rhagosodiad fod wrth gloi'n awtomatig a gwneud yr holl nodweddion preifatrwydd yn hawdd eu darganfod. Yna gadewch ef i'r defnyddiwr unigol i agor y nodweddion maen nhw eu heisiau. Dyna y byddai perchennog gwefan craff yn ei wneud.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.