Lleolydd: Cyhoeddi, Rheoli a Hyrwyddo Eich Digwyddiadau Ar-lein

lleolwr

Mae marchnatwyr yn defnyddio digwyddiadau yn fwy nag erioed, ac mae'r effaith yn amlwg. Mewn gwirionedd, mae marchnatwyr yn graddio sioeau masnach a digwyddiadau fel eu hail dacteg fwyaf effeithiol ar ôl i wefan y cwmni Digwyddiadau helpu i ddod ag arweinwyr newydd i mewn, trosi rhagolygon â diddordeb i gwsmeriaid, ac egluro cynnyrch neu wasanaeth yn well mewn amser real. Fodd bynnag, mae llawer o farchnatwyr yn ei chael hi'n anodd nid yn unig sbarduno digwyddiadau mewn swyddogaeth integredig, ond hefyd i ddeall a mesur sut maen nhw'n gyrru gwerthiannau, ymwybyddiaeth brand, ymgysylltu, a mwy. Felly, mae digwyddiadau'n cynrychioli math o Gorllewin Gwyllt ar gyfer marchnatwyr.

Digwyddiadau yw'r crynhoad blynyddol i lawer ym maes technoleg, o DreamForce Salesforce cynhadledd i'r Sioe Ryngwladol Electroneg Defnyddwyr (CES). Maen nhw hyd yn oed yn boblogaidd ym maes marchnata (meddyliwch MozCon ac Mewnlif Hubspot cynulliadau). Mae brandiau fel Pepsi a Prudential yn cynnal digwyddiadau i gysylltu'n ddyfnach â defnyddwyr a chynhyrchu ymwybyddiaeth brand. Er enghraifft, cychwynnodd “Race for Retirement” 4.01K Prudential fel digwyddiad rhedeg sy'n wynebu defnyddwyr a thyfodd yn gyflym i fod yn ymgyrch farchnata ffyniannus i'r cwmni oherwydd ei lwyddiant. Yna mae digwyddiadau fel South by Southwest (SXSW), sy'n dod â brandiau, defnyddwyr a pherfformwyr ynghyd.

Os ydych chi'n farchnatwr, mae'n debygol bod gennych chi gyllideb ar gyfer digwyddiadau - a gyda rheswm da. Fodd bynnag, bydd naw deg chwech y cant o ddefnyddwyr sydd â phrofiad gwych mewn digwyddiad yn fwy tueddol o brynu Mae digwyddiadau heddiw yn fwy na chyfarfodydd, fodd bynnag; maen nhw'n shindigs soffistigedig gyda chynlluniau marchnata anhygoel o gymhleth. Mae marchnatwyr yn ymgorffori popeth o Near Field Communications (NFCs) i Adnabod Radio-Amledd (RFIDs), gan ddefnyddio'r technolegau blaengar hyn i olrhain, siâp torf, a gwella eu digwyddiadau ar bob pwynt yng nghylch bywyd y digwyddiad.

Ond sut mae cwmnïau'n lledaenu'r gair am eu digwyddiadau? Gellir cyhoeddi digwyddiadau ar wefannau cwmnïau, cyfryngau cymdeithasol, trwy e-bost, neu mewn sawl fformat arall. Mae manteision ac anfanteision i bob un o'r allfeydd hyn, ond mae'n dal i deimlo bod rhywbeth yn brin. Beth pe bai un man lle gallai marchnatwyr fynd i hyrwyddo eu holl ddigwyddiadau ar-lein? Mae yna - fe'i gelwir yn galendr digwyddiadau.

Pan fyddwch chi'n clywed calendr digwyddiadau, mae'n debyg eich bod chi'n meddwl am galendr ffôn grid syml 30 diwrnod. Mae'n cyflwyno manylion a gwybodaeth am ddigwyddiadau mewn ffordd elfennol ac yna mae'n rhaid i chi dynnu pobl i'ch calendr i ddysgu mwy amdanynt. Fodd bynnag, mae calendrau digwyddiadau rhyngweithiol heddiw yn offer marchnata pwerus sy'n helpu i yrru traffig, presenoldeb ac ymwybyddiaeth i'ch digwyddiadau. Rhowch i mewn Lleolwr, eich BFF newydd.

logo lleol

Mae calendr digwyddiadau rhyngweithiol Localist yn siop un stop sy'n helpu marchnatwyr i gyhoeddi, rheoli a hyrwyddo eu digwyddiadau yn hawdd ar-lein, i gyd mewn un lle. Lleolwr yn cynnig nodweddion arloesol, gan gynnwys:

  • Tudalennau glanio unigol ar gyfer pob digwyddiad, lleoliad, a grŵp yn rhoi hwb i rifau tudalennau ac yn gwella Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO).
  • Integreiddio â llwyfannau cymdeithasol fel Facebook a Twitter, sy'n caniatáu i edmygwyr digwyddiadau olrhain trafodaethau am eu digwyddiad a chaniatáu i gynulleidfaoedd rannu eu cynlluniau digwyddiadau gyda ffrindiau yn hawdd.
  • Dadansoddol digwyddiad pen ôls, sy'n galluogi edmygwyr i olrhain presenoldeb, cadw tabiau ar y gymuned gymdeithasol, a mesur ymatebion cynulleidfa cyn digwyddiad.
  • Brandio wedi'i addasu, sy'n eich galluogi i fewnosod edrychiad a theimlad eich brand yn hawdd, gan gadw blaen a chanol eich brand.
    API pwerus, sy'n cysylltu â thechnolegau digwyddiadau amrywiol i glymu'ch profiadau digwyddiad at ei gilydd.

Mae lleolydd yn datrys y broblem o sicrhau'r enillion mwyaf posibl ar ddigwyddiadau trwy greu cynnwys digwyddiadau unigol y gellir ei ddefnyddio i farchnata'ch digwyddiadau yn weithredol, p'un ai trwy hyrwyddo cymdeithasol, marchnata cynnwys, neu sianel farchnata arall.

Trwy arlliw o'r tudalennau glanio unigol ar gyfer pob digwyddiad, lleoliad a grŵp, mae Localist yn creu cynnwys sy'n gyfeillgar i SEO y gellir ei ailgyflwyno i'w farchnata ar draws eich sianeli. Rydych chi eisoes yn mynd i'r ymdrech i greu'r holl gynnwys y bydd ei angen arnoch i bostio'ch digwyddiad; pam gadael iddo eistedd yn segur ar dudalen we pan allech chi ddefnyddio'r un wybodaeth honno i ennill mynychwyr newydd a hyd yn oed gwsmeriaid?

Mae technoleg lleolwr yn helpu marchnatwyr i wneud y gorau o'u digwyddiadau, gan ddefnyddio'r calendr fel peiriant marchnata cadarn. Ei dudalennau SEO-gyfeillgar, brandio wedi'i addasu, a phen ôl analytics rhowch yr offer sydd eu hangen arnoch i wneud marc gyda'ch digwyddiadau, pob un wedi'i gartrefu mewn un lle, gyda rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio.

I ddysgu mwy a rhoi cynnig ar Localist i chi'ch hun, ewch i Localist.com a dechrau treial am ddim heddiw.

Dechreuwch Eich Treial Lleol Am Ddim Heddiw

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.