Google Fy musnes ar gyfer Chwilio Lleol

Mapiau Gwgl

Fis Ebrill diwethaf, fe wnes i swydd am Google Fy Fusnes. Y penwythnos hwn, codais fy merch o'i hapwyntiad gwallt. Roedd y salon yn brydferth ac roedd y Folks yn gweithio yno yn wych. Gofynnodd y perchennog imi beth wnes i ar gyfer bywoliaeth a dywedais wrtho fy mod wedi helpu cwmnïau gyda'u marchnata ar-lein.

Roeddem yn sefyll wrth gyfrifiadur a rhannodd gyda mi fod ei ddarparwr pwynt gwerthu hefyd yn gwneud ei wefan. Gofynnais iddo chwilio ar Google am “Steilydd Gwallt, Greenwood, IN“. Fe gododd Up fap braf gyda'i holl gystadleuaeth ... ond dim cais am ei salon. Cerddais ef drwyddo cyhoeddi ei fusnes ar Google My Business a chymerodd y cyfan o 10 munud.

Os ydych chi yn y busnes o werthu gwefannau ar gyfer busnesau rhanbarthol neu'n gwneud y gorau o beiriannau chwilio lleol, sut allwch chi adael hyn allan o'ch strategaeth? Mae'n rhad ac am ddim, mae ar frig y dudalen canlyniadau chwilio, ac mae'n hawdd ei ddefnyddio! Mae Google hyd yn oed wedi ychwanegu diweddariadau statws lleol i'r dudalen.

Hyd yn oed os nad ydych chi'n fusnes rhanbarthol, byddwn yn dal i'ch cynghori i ddefnyddio Google My Business. Mae busnesau'n hoffi defnyddio adnoddau lleol oherwydd eu bod yn haws cyfathrebu â nhw, ymweld â nhw a chael cefnogaeth ganddyn nhw. Siopa'n lleol, prynu'n lleol, chwilio'n lleol ... a rhestru'ch busnes fel eich bod chi'n dod o hyd i. Mae gan Bing Ganolfan Rhestri Leol hefyd

3 Sylwadau

  1. 1

    Credaf po fwyaf o sianeli y byddwch yn cyflwyno'ch gwybodaeth ac yn adeiladu presenoldeb i'ch busnes, y mwyaf o belenni llygaid y byddwch yn eu cael a'r cryfaf y bydd eich brand yn dod. Mae Google Local Business yn bendant ar fy rhestr!

  2. 2

    Y rhan fwyaf o'r amser mae perchnogion busnesau wedi ymgolli cymaint mewn hysbysebu eu cwmnïau ar wefannau rhwydweithio neu'r rhyngrwyd fel eu bod yn aml yn anwybyddu'r opsiynau hyn. Mae hyn yn arbennig o wir yn achos busnesau mam a phop hen iawn, a oedd bob amser wedi dibynnu ar enw da gair ar lafar eu cwmnïau.

  3. 3

    Rydym wedi bod yn treulio llawer o amser yn optimeiddio busnesau cleientiaid lleol i mewn i Fusnes Lleol Google yn ogystal â Mapiau ac yn defnyddio Maps Booster. Er enghraifft, mae un o'n cwmnïau archebu parcio maes awyr yn cael hanner eu traffig o'r rhestr Mapiau yn unig. Mae cael eich busnes lleol ar dudalen un yn hanfodol ac rydym yn gweld cyfle i'n cleientiaid wrth i ni eu cael ar dudalen un sawl gwaith ar gyfer eu “geiriau allweddol arian”. Rwy'n hoffi cael cleientiaid ar Fapiau, PPC a Natural. Wrth wneud hyn, gallaf gwmpasu 10-15% o'r holl eiddo tiriog tudalen un. Pan fydd darpar gwsmer yn chwilio ac yn gweld mwy nag un rhestr uwchben a neu islaw'r plyg rydym yn gweld llawer o fusnes newydd, heb sôn am gwsmeriaid newydd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.