Sut i Optimeiddio Tudalen ar gyfer Chwilio Lleol

optimeiddio chwilio lleol

Mewn cyfres barhaus ar optimeiddio'ch gwefan ar gyfer marchnata i mewn, roeddem am ddarparu dadansoddiad o sut i optimeiddio tudalen y gellir dod o hyd iddi cynnwys lleol neu ddaearyddol. Mae peiriannau chwilio fel Google a Bing yn gwneud gwaith gwych o godi tudalennau sydd wedi'u targedu'n ddaearyddol, ond mae yna rai pethau y gallwch chi eu gwneud i sicrhau bod eich tudalen leol wedi'i mynegeio'n iawn ar gyfer y rhanbarth cywir ac allweddeiriau neu ymadroddion cysylltiedig.

Mae chwiliad lleol yn HUGE ... gyda chanran fawr o'r holl chwiliadau'n cael eu nodi gydag allweddair cysylltiedig ar gyfer lleoliad y sawl sy'n chwilio. Mae llawer o gwmnïau'n colli'r cyfle i hynny optimeiddio chwilio lleol yn darparu oherwydd eu bod yn teimlo nad yw eu cwmni lleol… Mae'n genedlaethol neu'n rhyngwladol. Y broblem, wrth gwrs, yw er nad ydyn nhw'n gweld eu hunain yn lleol, mae eu darpar gwsmeriaid yn chwilio'n lleol.

optimeiddio chwilio lleol

 1. Teitl y Dudalen - Elfen bwysicaf eich tudalen o bell ffordd yw'r tag teitl. Dysgu sut i optimeiddio'ch tagiau teitl a byddwch yn cynyddu'r gyfradd graddio a chlicio drwodd i'ch postiadau blog yn nhudalennau canlyniad y peiriant chwilio (SERPs) yn sylweddol. Cynhwyswch y pwnc a'r lleoliad fel ei gilydd ond cadwch ef o dan 70 nod. Gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn cynnwys disgrifiad meta cadarn ar gyfer y dudalen - o dan 156 nod.
 2. URL - Mae cael dinas, gwladwriaeth neu ranbarth yn eich URL yn rhoi lleoliad diffiniol i'r peiriant chwilio y mae'r dudalen yn ymwneud ag ef. Mae hefyd yn ddynodiad gwych i ddefnyddiwr y peiriant chwilio yn ogystal â'u bod yn adolygu cofnodion tudalen canlyniad peiriannau chwilio eraill.
 3. Pennawd - Eich teitl wedi'i optimeiddio Dylai ddarparu teitl cyfoethog allweddair ynghyd â'r rhanbarth daearyddol canolog rydych chi'n ceisio ei optimeiddio gyntaf, yna dilynwch gyda'ch gwybodaeth ddaearyddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys disgrifiad meta cadarn ar gyfer y dudalen - o dan 156 nod.

  Gwasanaethau SEO Lleol | Indianapolis, Indiana

 4. Rhannu Cymdeithasol - Mae galluogi'ch ymwelydd i ddod i rannu'ch tudalen yn ffordd wych o gael ei hyrwyddo o fewn y cymunedau angenrheidiol.
 5. Map - Er nad yw map wedi'i ymlusgo (gall fod gyda KML), mae cael map ar eich tudalen yn ffordd wych o ddarparu profiad rhyngweithiol i'ch defnyddwyr ddod o hyd i chi.
 6. Cyfarwyddiadau yn fantais ychwanegol a gellir ei weithredu'n hawdd gydag API Google Maps. Sicrhewch fod eich busnes wedi'i restru yng nghyfeiriaduron busnes Google+ ac Bing gyda lleoliad daearyddol cywir wedi'i farcio yn eich proffil busnes.
 7. cyfeiriad - Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys eich cyfeiriad postio llawn yng nghynnwys y dudalen.
 8. Mae delweddau - Mae ychwanegu delwedd gyda thirnod lleol fel bod pobl yn cydnabod y lleoliad yn wych, ac mae ychwanegu tag alt sydd â'r lleoliad ffisegol yn allweddol. Mae delweddau'n denu pobl a hefyd yn denu chwiliadau delwedd ... mae'r tag alt yn ychwanegu at y defnydd o'r term daearyddol.
 9. Gwybodaeth ddaearyddol - Tirnodau, enwau adeiladau, croesffyrdd, eglwysi, ysgolion, cymdogaethau, bwytai cyfagos - mae'r termau hyn i gyd yn dermau cyfoethog y gallwch eu cynnwys yng nghorff y dudalen fel eich bod wedi'ch mynegeio a'ch darganfod ar gyfer y lleoliad y mae eich tudalen ynddo optimeiddio ar gyfer. Peidiwch â'i adael i un allweddair rhanbarthol yn unig. Mae llawer o bobl yn chwilio gan ddefnyddio gwahanol feini prawf lleol.
 10. ffôn symudol - Lawer gwaith y mae ymwelwyr yn ceisio dod o hyd i chi, maen nhw'n ceisio ei wneud ar ddyfais leol. Gwnewch yn siŵr bod gennych chi olygfa symudol weithredol o'ch tudalen chwilio leol fel y gall ymwelwyr ddod o hyd i chi neu gael cyfarwyddiadau i chi.

Dyma erthyglau cysylltiedig a allai fod o ddiddordeb:

3 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Doug,
  Felly rydych chi'n disgrifio creu tudalen lanio ar gyfer eich gwefan, ar wahân i'r dudalen hafan, sydd wedi'i optimeiddio ar gyfer chwiliad lleol? Rwy'n cymryd na fyddai'n ddoeth creu nifer o'r tudalennau glanio hyn ar gyfer y dinasoedd cyfagos (rwy'n marchnata ar y we i gwmni toi sy'n gwasanaethu tua 5 dinas gyfagos)?

  Diolch! Cynnwys gwych.

  • 3

   Diolch @disqus_hIZRrUgZgM: disqus. Gallwch fynd dros ben llestri gyda thudalennau glanio sydd wedi'u optimeiddio'n lleol. Nid wyf yn siŵr a fyddai gen i un ar gyfer pob bloc o'r lleoliad rwy'n ceisio ei ddenu, ond byddai gen i ranbarthau allweddol. Felly, fel cwmni yswiriant gwladol, mae'n debyg y byddai gen i dudalennau ar gyfer pob ardal fetropolitan fawr ... ond nid pob dinas. Mae angen i chi gael digon o gynnwys ym mhob un i'w wahaniaethu o'r nesaf. Yn eich enghraifft chi, efallai bod gen i 5 tudalen wahanol - un wedi'i optimeiddio ar gyfer pob dinas.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.