Peidiwch â Chwympo am y Twyll “Presenoldeb Lleol”

Depositphotos 37564193 s

Mae fy ffôn yn canu trwy'r dydd. Yn aml, byddaf mewn cyfarfodydd â chleientiaid ond ar adegau eraill mae'n eistedd ar agor ar fy nesg wrth i mi gael gwaith wedi'i wneud. Pan fydd y ffôn yn canu, rwy'n edrych drosodd ac yn aml mae cod ardal 317 yn deialu. Fodd bynnag, nid yw'r rhif yn fy nghysylltiadau felly nid wyf yn gweld pwy yw'r person mewn gwirionedd sy'n fy ffonio. Gyda dros 4,000 o gysylltiadau yn fy ffôn - cydamserol â LinkedIn ac Bythgysylltu… Dwi bron iawn yn adnabod pawb sy'n fy ngalw.

Ond mae hyn yn wahanol. Mae hwn yn gwmni gwerthu allan sy'n spoofing y 317 côd Ardal i geisio gwella'r siawns y byddaf yn codi'r ffôn. Wrth siarad â Bill Johnson - ein cleient, arbenigwr mewn gwerthu allan, a sylfaenydd Salesvue, gelwir hyn yn presenoldeb lleol a dyma'r panacea diweddaraf o dechnoleg galw allan.

Dyma enghraifft o RingDNA:

Y broblem gyda phresenoldeb lleol yw ei fod yn cychwyn yr ysgwyd llaw ar unwaith rhwng gwerthwr a gobaith gydag ymgysylltiad anonest. Yn yr oes sydd ohoni, lle mae defnyddwyr yn mynnu mwy o dryloywder a gonestrwydd gan gwmnïau, mae hyn mewn gwrthdaro uniongyrchol.

Presenoldeb lleol yn gyffredin ac yn tyfu yn y diwydiant ... ac mae hefyd yn dwyllodrus ac yn dwp yn fy marn i. Dydw i ddim yn ceisio curo i fyny ar RingDNA - maen nhw'n un o gannoedd o werthwyr sy'n gwerthu'r datrysiad hwn a'r cyntaf i mi ddod o hyd i fideo ar Youtube. Ond er bod fideo RingDNA yn tywallt nifer y galwadau ffôn sy'n cael eu hateb neu eu dychwelyd, nid yw'n rhoi mewnwelediad i'r difrod a wnaed i'ch gwerthiant trwy ddefnyddio'r strategaeth dwyllodrus hon.

Doug Hansen, Rheolwr Datblygu Cyfrifon Sr. Troad, yn ddiarwybod i godi galwad gan werthwr a oedd wedi cyffwrdd â'u galluoedd deialu lleol. Ar unwaith roedd yn meddwl llai o gyfanrwydd y gwerthwr er ei fod yn gwybod ymlaen llaw beth roedden nhw'n ei wneud.

Mae gen i dros 30 mlynedd o brofiad ym maes gwerthu, gan gynnwys chwilio ar y ffôn ac rydw i wedi arbrofi gyda chymaint o wahanol dechnegau yn ôl pob tebyg ar gyfer casglu galwadau a ddychwelwyd neu godi ag unrhyw un. Er fy mod yn deall atyniad niferoedd lleol i ymddangos ar id galwr gobaith, rwy'n gweld bod gwneud hynny yn aml yn awgrymu'r gobaith y cawsant eu camarwain y maent yn ei godi ac yn creu rhwystr o negyddiaeth y mae angen ei dorri ar y cychwyn. Er bod y technegau hyn yn effeithiol wrth gyrraedd y gobaith yn gyflymach, maent hefyd yn trosglwyddo ein bod yn llai tryloyw ac uniongyrchol yn ein hymagwedd ac yn tanseilio'r llwybr at berthynas ymddiriedus.

Dywedodd Doug yn berffaith. Hyd yn oed os yw'r gyfradd ymateb yn cynyddu pan fyddwch chi'n deialu gyda'r un cod ardal, ni allaf ddychmygu bod eich cyfradd trosi yn cynyddu gydag ef. Hefyd, ni allaf gredu nad ydych yn peryglu'r cylch gwerthu cyfan trwy gychwyn ar droed twyllodrus.

Mae ymddiriedaeth a dilysrwydd yn allweddi i bob gwerthiant. Peidiwch â mentro iddynt trwy godau ardal spoofing!

5 Sylwadau

 1. 1

  Yeah, dyma un o'r triciau hynny sydd wedi mynd heibio ei ddyddiad dod i ben. 18 mis yn ôl fe wnaeth hyn fy nhwyllo ar y ddau alwad gyntaf, nawr mae unrhyw beth nad yw’n taro ID y galwr yn cael ei anwybyddu…

 2. 2

  Er y gellir rhagweld bod hyn yn dwyllodrus, mae'n anodd anwybyddu'r gyfradd trosi atebion uwch ac mae ei ddefnydd yn hynod berthnasol yn ystod amgylchiadau lle mae A. y cleient wedi gofyn am alwad neu B. mae'r defnyddiwr terfynol yn ddefnyddiwr. Nawr, os ydych chi'n gwerthu i mewn i'r cyfrifon C-suite neu fenter, peidiwch â defnyddio presenoldeb lleol. Ond o ran ymddiriedaeth, roeddwn i wedi defnyddio'r offeryn hwn mewn sefyllfa flaenorol (ar y pryd yn gwerthu i ddefnyddwyr) ac nid oedd ymddiriedaeth byth yn cael ei golli. Byddai'n cael ei fagu trwy'r amser - “Are you guys local” lle byddwn yn dweud wrthynt am ein system ffôn reddfol ac yn dod â'r ymadrodd hwnnw i ben gyda “reit glyfar iawn?” Byddai gan y ddau ohonom gwtsh ac yn parhau gyda'r alwad werthu. Yn y cyfamser, cynyddodd y gyfradd ateb dros 400% yn y cais penodol hwnnw. 4x y cyfleoedd i gau busnes. Fe gymeraf yr ods hynny unrhyw ddiwrnod.

  • 3

   Mae yna nifer o strategaethau marchnata twyllodrus sy'n gwella cyfraddau ymateb a throsi ym mhob cyfrwng, Ryan. Rydych chi'n cymryd yr ods, nid wyf yn gefnogwr ac nid wyf yn credu bod angen i gwmnïau da sydd â chynhyrchion a gwasanaethau gwych wneud pethau fel hyn.

   • 4
    • 5

     Nid wyf yn atwrnai, ond nid wyf yn credu bod unrhyw ofyniad cyfreithiol i orfodi cod ardal i gyd-fynd â lleoliad gwirioneddol y galwr. Meddyliwch am eich dyfais symudol eich hun ... gallwn i fod yn Las Vegas a galw rhywun a bydd “317” yn dal i gofrestru.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.