Rhagfynegiadau a Thueddiadau Marchnata Lleol 2020

Marchnata Lleol

Wrth i arloesi a chydgyfeirio mewn technoleg barhau, mae cyfleoedd fforddiadwy i fusnesau lleol godi ymwybyddiaeth, dod o hyd iddynt, a gwerthu ar-lein yn parhau i dyfu. Dyma 6 thuedd yr wyf yn rhagweld y bydd yn cael effaith enfawr yn 2020.

Bydd Google Maps yn Dod yn Chwiliad Newydd

Yn 2020, bydd mwy o chwiliadau defnyddwyr yn tarddu o Google Maps. Mewn gwirionedd, disgwyliwch i nifer cynyddol o ddefnyddwyr osgoi chwiliad Google yn gyfan gwbl a defnyddio apiau Google ar eu ffonau (hy Google Maps) i ofyn am atebion i'w ymholiadau. Yn ogystal, bydd defnyddwyr sy'n defnyddio chwiliad Google yn gweld mwy o enghreifftiau o chwiliadau cynnyrch yn dychwelyd canlyniadau map. Er enghraifft, chwilio am AirPods gallai esgor ar restrau map Apple Store, Best Buy a Target gyda mewn-stoc label wedi'i bweru gan Hysbysebion Rhestr Leol Google.

Bydd AI yn Dechrau Meddwl Fel Chi

Mae chwiliad awgrymog ar gynnydd wrth i dechnoleg AI ddod yn fwy gwell a greddfol. Ni fydd angen i ddefnyddwyr bellach feddwl am logisteg cyrraedd y gwaith, rhedeg cyfeiliornad neu fynd ar daith - bydd y feddalwedd esblygol un cam ar y blaen i ddymuniadau ac anghenion defnyddwyr. 

Chwiliadau Dim-Clic ar yr Uptick

Google canlyniadau chwilio dim clic yn parhau i leihau'r angen i ddefnyddwyr ymweld â gwefannau eraill i gael gwybodaeth. Gydag atebion ar unwaith, Pecynnau Map, cyfieithwyr, paneli gwybodaeth, cyfrifianellau a diffiniadau sydd ar frig y dudalen, bydd Google yn cyfyngu defnyddwyr ymhellach i'r SERP, gan gryfhau ei rôl fel y brenin data. Hefyd, disgwyliwch ddod o hyd i ganlyniadau cyfoethocaf ar frig y dudalen fel cyfarwyddiadau, ryseitiau, sut-tos, bwydlenni a mwy sy'n cynnwys delweddau, fideos a chynnwys cyfoethog arall. 

Effaith Amazon 

Os / pan fydd Amazon yn dechrau tynnu tudalennau allan o lyfr Google, bydd yn grymuso prynwyr a gwerthwyr i gymryd rheolaeth yn ôl dros broffil, enw da a data eu cwmni yn syth o safle Amazon. Er ei fod ar un adeg yn cael ei ystyried yn safle e-fasnach yn unig, mae pryniant diweddar Amazon o'r Farchnad Bwydydd Cyfan yn arddangos ei ehangu i wahanol fertigau â galluoedd newydd. Disgwylwch i'r ymdrechion hyn gynyddu yn 2020.

Nid yw Brics a Morter yn farw eto

Mae brics a morter yn dod yn ôl, ond mewn ffordd wahanol nag y gallai rhywun ei ddisgwyl. Wrth i fwyafrif refeniw brandiau ddod o’u siopau corfforol, byddant yn parhau i ailddyfeisio eu hunain i apelio at ofynion defnyddwyr am ddigideiddio a chyfleustra. Yn 2020, disgwyliwch i siopau a bwytai brics a morter leihau eu lleoliadau ffisegol, gan ganolbwyntio ar gysyniadau arbrofol a fydd yn gadael effaith ar ddefnyddwyr ac yn eu helpu i sefyll allan o'r gystadleuaeth.

Bydd Moeseg, Preifatrwydd a Barn y Cyhoedd yn Effeithio ar Fusnes

Boed hynny newyddion ffug neu bydd yn rhaid i gynhyrchion CBD, llwyfannau technoleg mawr fel Youtube a Facebook ddewis ochr o ran galluogi, hyrwyddo neu gymeradwyo cwmni, ymgyrch neu gynnyrch. Gyda'r pŵer i newid algorithmau rhestru, cynyddu sensoriaeth a / neu hyrwyddo rhai cynhyrchion / barn dros eraill, bydd angen i'r cyd-dyriadau technoleg hyn roi sylw manwl i'w rôl wrth ledaenu gwybodaeth - boed yn ffug neu'n ddadleuol yn unig - a'r effaith y mae'n ei chael ar ddefnyddwyr . Yn yr un modd, bydd 2020 yn gweld cwmnïau technoleg mawr yn cyflwyno mwy o nodweddion sy'n canolbwyntio ar breifatrwydd - fel modd incognito newydd Google Maps - i gyfyngu ar rannu data lleoliad defnyddwyr â brandiau mewn ymdrech i amddiffyn preifatrwydd defnyddwyr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.