Adeiladu Brand Stori: Mae'r 7 Prospect yn Dymuno Eich Busnes yn Dibynnu arnynt

Tua mis yn ôl, fe wnes i gymryd rhan mewn cyfarfod delfryd marchnata ar gyfer cleient. Roedd yn wych, gan weithio gydag ymgynghoriaeth a oedd yn adnabyddus am ddatblygu mapiau ffordd ar gyfer cwmnïau uwch-dechnoleg. Wrth i'r mapiau ffordd gael eu datblygu, gwnaeth y llwybrau unigryw a gwahaniaethol y lluniodd y tîm argraff arnaf. Fodd bynnag, roeddwn hefyd yn benderfynol o gadw'r tîm i ganolbwyntio ar y farchnad darged. Mae arloesi yn strategaeth hanfodol mewn llawer o ddiwydiannau heddiw, ond

Mae'ch Cystadleuwyr yn Gweithio ar y Strategaeth IoT A Fydd Yn Eich Claddu

Mae nifer y dyfeisiau sy'n gysylltiedig â'r Rhyngrwyd yn fy nghartref a swyddfa yn parhau i dyfu bob mis. Mae gan bob un o'r eitemau sydd gennym ar hyn o bryd bwrpas eithaf amlwg - fel rheolyddion golau, gorchmynion llais, a thermostatau rhaglenadwy. Fodd bynnag, mae miniaturization parhaus technoleg a'u cysylltiad yn tarfu ar fusnes fel na welsom erioed o'r blaen. Yn ddiweddar, anfonwyd copi o Internet of Things: Digitize or Die: Transform your organisation. Cofleidio

Mae'n rhaid i fodau dynol Ymddwyn yn Well ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Mewn cynhadledd ddiweddar, roeddwn yn cael trafodaeth gydag arweinwyr cyfryngau cymdeithasol eraill am hinsawdd afiach yn tyfu ar gyfryngau cymdeithasol. Nid yw'n gymaint am y rhaniad gwleidyddol cyffredinol, sy'n amlwg, ond am y stamped of rage sy'n cyhuddo pryd bynnag y bydd mater dadleuol yn codi. Defnyddiais y term stampede oherwydd dyna a welwn. Nid ydym bellach yn oedi i ymchwilio i'r mater, aros am ffeithiau, na hyd yn oed ddadansoddi cyd-destun y

Beth yw dylunio niwro?

Mae Neuro Design yn faes newydd sy'n tyfu sy'n cymhwyso mewnwelediadau o'r gwyddorau meddwl i helpu i lunio dyluniadau mwy effeithiol. Gall y mewnwelediadau hyn ddod o ddwy brif ffynhonnell: Egwyddorion cyffredinol arferion gorau Neuro Design sydd wedi deillio o ymchwil academaidd ar y system weledol ddynol a seicoleg gweledigaeth. Mae'r rhain yn cynnwys pethau fel pa rannau o'n maes gweledol sy'n fwy sensitif i sylwi ar elfennau gweledol, a thrwy hynny helpu dylunwyr i gyfansoddi

Mae dros 100 o Awduron yn Rhannu eu Gwybodaeth yn y Llyfr Busnes Gwell

Beth pe gallech chi siarad â 100 o bobl fusnes a gofyn iddyn nhw rannu eu cyngor mwyaf? Dyma oedd y meddwl y tu ôl i'r Llyfr Busnes Gwell, prosiect a ddatblygwyd gan Tyler a'r tîm yn y System Hunan-Gyhoeddi. Sampl o'r Llyfr Busnes Gwell Datgelwyd Eich Holl Esgusodion: Dwy Astudiaeth Achos Sy'n Profi Nid oes Angen Unrhyw Brofiad, Arian na Chymorth i Ddechrau Busnes Llwyddiannus - tud. 9 Dim ond Angen Ti