Mannau gan Moxie: Alinio Marchnata a Gwasanaeth Cwsmeriaid

MoxieSoftware

Mae angen penderfyniadau cyflym a gweithredu'n gyflymach fyth ar fyd cynyddol gystadleuol heddiw, a heb os, mae angen cydweithredu cadarn. Mannau gan Moxie yn gobeithio cynnig cyfres newydd o offer i farchnatwyr sy'n alinio marchnata, gwasanaeth cwsmeriaid a chefnogaeth o fewn y fenter. Trwy alinio popeth, gellir cydgysylltu, gweithredu a mesur cyfleoedd caffael, cadw ac ailwerthu yn well.

Mae lleoedd gan Moxie yn fwyaf addas ar gyfer sefydliadau mawr. Yn gyntaf mae'n rhaid i'r fenter sefydlu grwpiau a lleoedd, a darparu ar gyfer offer fel ffrydiau gweithgaredd, blogiau, calendrau, fforymau trafod, cyfryngau, prosiectau, wicis ac unrhyw beth arall sy'n ofynnol ar gyfer llif gwaith llwyddiannus a llyfn.

lleoedd moxie

Mae gan Spaces gan Moxie ™ yr offrymau canlynol ar gyfer marchnata (wedi'u rhestru o'u dudalen cynnyrch):

  • A cyfres lawn o offer i gyrraedd eich cwsmeriaid ble bynnag y bônt, trwy gydweithrediad hunanwasanaeth, bas gwybodaeth, e-bost, sgwrsio, cymuned, cyfryngau cymdeithasol, cobrowse, cliciwch i alw, a ffonio Spaces gan Moxie ™.
  • Mynediad at gynnwys, data, partneriaid ac arbenigwyr i wneud penderfyniadau gwell a chyflymach gyda mewnwelediadau amser real.
  • Offer rhagweithiol i leihau cefnu ar wefannau, ymgysylltu â chwsmeriaid, a gyrru refeniw ar-lein ychwanegol.
  • Ymarferoldeb i dosbarthu negeseuon unedig, darlledu diweddariadau beirniadol, a chynyddu tryloywder ac adborth ar raglenni marchnata.
  • Offer i weithredu'n llwyddiannus rhaglenni uwch-werthu a thraws-werthu ac ennill data cwsmeriaid pwysig.

Mae defnyddwyr sydd wedi mewngofnodi i'r system yn cael mynediad at yr offer a'r adnoddau sy'n gysylltiedig â'r mater y maent yn gweithio arno. Maent hefyd yn cysylltu â'r arbenigwr perthnasol sydd â'r datrysiad neu'r ateb i'r broblem benodol y maent yn ei hwynebu neu'r eglurhad penodol sydd ei angen arnynt. Mae'r amser a'r ymdrech a arbedir wrth chwilio am y wybodaeth neu'r person cywir, neu groesi gwahanol lwyfannau i e-bostio, sgwrsio neu gydweithredu trwy ddulliau eraill, yn cael hwb uniongyrchol ar gynhyrchiant ac effeithlonrwydd. Trwy rymuso'r defnyddiwr gyda chyfoeth o adnoddau a phosibiliadau, mae hefyd yn tanio arloesedd.

Yn ddiweddar, mae Moxie wedi gwella ymarferoldeb Mannau hyd yn oed ymhellach trwy ychwanegu Mannau E-bost a Mannau Sgwrsio. Mae'r ddau swyddogaeth hyn yn gwella cefnogaeth i gwsmeriaid mewn ffordd fawr trwy wella cyflymder ac ansawdd yr ymateb. Mae hefyd yn gwella effeithlonrwydd prosesau mewnol.

Mae Mannau E-bost yn awtomeiddio cyfathrebiadau e-bost ac yn cynyddu gwelededd cyfathrebiadau o'r fath yn gyffredinol. Mae Chat Spaces, cyfres cydweithredu sgwrsio amser real, yn grymuso asiantau i ddod ag arbenigwyr pwnc i mewn yn uniongyrchol i'r sesiwn sgwrsio â chwsmeriaid.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.