WordPress: Defnyddio jQuery i agor ffenestr LiveChat Trwy glicio ar ddolen neu fotwm gan ddefnyddio Elementor

Defnyddio jQuery i agor Ffenestr LiveChat Trwy glicio Dolen neu Fotwm gan Ddefnyddio Elementor

Mae gan un o'n cleientiaid Elfenydd, un o'r llwyfannau adeiladu tudalennau mwyaf cadarn ar gyfer WordPress. Rydym wedi bod yn eu helpu i lanhau eu hymdrechion marchnata i mewn dros yr ychydig fisoedd diwethaf, gan leihau'r addasiadau y maent yn eu rhoi ar waith, a chael y systemau i gyfathrebu'n well - gan gynnwys gyda dadansoddeg.

Mae gan y cwsmer LiveChat, gwasanaeth sgwrsio gwych sydd ag integreiddio Google Analytics cadarn ar gyfer pob cam o'r broses sgwrsio. Mae gan LiveChat API da iawn ar gyfer ei integreiddio i'ch gwefan, gan gynnwys y gallu i agor y ffenestr sgwrsio gan ddefnyddio digwyddiad onClick mewn tag angori. Dyma sut mae hynny'n edrych:

<a href="#" onclick="parent.LC_API.open_chat_window();return false;">Chat Now!</a>

Mae hyn yn ddefnyddiol os oes gennych y gallu i olygu cod craidd neu ychwanegu HTML wedi'i deilwra. Gyda Elfenydd, serch hynny, mae'r platfform wedi'i gloi i lawr am resymau diogelwch fel na allwch ychwanegu an digwyddiad onClic i unrhyw wrthrych. Os yw'r digwyddiad onClick arfer hwnnw wedi'i ychwanegu at eich cod, ni chewch unrhyw fath o gamgymeriad ... ond fe welwch y cod wedi'i dynnu o'r allbwn.

Defnyddio Gwrandäwr jQuery

Un cyfyngiad ar y fethodoleg onClick yw y byddai'n rhaid i chi olygu pob dolen unigol ar eich gwefan ac ychwanegu'r cod hwnnw. Methodoleg arall yw cynnwys sgript ar y dudalen sy'n yn gwrando am glic penodol ar eich tudalen ac mae'n gweithredu'r cod i chi. Gellir gwneud hyn trwy chwilio am unrhyw rai tag angor gyda phenodol Dosbarth CSS. Yn yr achos hwn, rydym yn dynodi tag angor gyda dosbarth wedi'i enwi sgwrs agored.

O fewn troedyn y wefan, dwi'n ychwanegu maes HTML wedi'i deilwra gyda'r sgript angenrheidiol:

<script>
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) {
  jQuery('.openchat a').click(function(){
    parent.LC_API.open_chat_window();return false;
  });
});
</script>

Nawr, mae'r sgript honno'n safle eang felly waeth beth fo'r dudalen, os oes gen i ddosbarth o sgwrs agored sydd wedi'i glicio, bydd yn agor y ffenestr sgwrsio. Ar gyfer y gwrthrych Elementor, rydyn ni'n gosod y ddolen i # a'r dosbarth fel sgwrs agored.

cyswllt elfenwr

dosbarthiadau gosodiadau elfennol uwch

Wrth gwrs, gellir gwella cod neu gellir ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw fath arall o ddigwyddiad hefyd, fel a Digwyddiad Google Analytics. Wrth gwrs, mae gan LiveChat integreiddiad rhagorol â Google Analytics sy'n ychwanegu'r digwyddiadau hyn, ond rwy'n ei gynnwys isod fel enghraifft yn unig:

<script>
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) {
  jQuery('.openchat a').click(function(){
    parent.LC_API.open_chat_window();return false;
    gtag('event', 'Click', { 'event_category': 'Chat', 'event_action':'Open','event_label':'LiveChat' });
  });
});
</script>

Mae adeiladu gwefan gydag Elementor yn eithaf syml ac rwy'n argymell y platfform yn fawr. Mae yna gymuned wych, tunnell o adnoddau, a chryn dipyn o Ychwanegiadau Elementor sy'n gwella'r galluoedd.

Cychwyn Arni Gydag Elementor Cychwyn Arni Gyda LiveChat

Datgeliad: Rwy'n defnyddio dolenni cyswllt ar gyfer Elfenydd ac LiveChat yn yr erthygl hon. Y safle lle buom yn datblygu'r ateb yw a Gwneuthurwr twb poeth yng nghanol Indiana.