Tueddiadau ac Ystadegau Ffrydio Byw

Ystadegau Ymgysylltu Ffrydio Byw

Un o'n prosiectau eleni yw adeiladu a ffrydio byw desg yn ein stiwdio podlediad. Mewn gwirionedd gallwn ddefnyddio'r un offer sain wrth ychwanegu fideo. Mae offer fideo yn gostwng yn y pris ac mae llawer o becynnau yn dechrau dod i'r amlwg gan gwmnïau fideo byw ar gyfer rheoli stiwdio fach. Rydyn ni'n gobeithio cael o leiaf 3 chamera a system ar gyfer rheoli traean is ac integreiddio fideo o benbyrddau neu feddalwedd cynadledda.

Mae gan fabwysiadu'n gynnar y risg o gostau uchel ac offer sydd wedi dyddio'n gyflym, ond mantais mabwysiadu cyfran o'r farchnad. Gobeithio na fyddwn ni'n aros yn rhy hir, ond yn ddigon hir i fanteisio ar y dechnoleg anhygoel sy'n cael ei datblygu. Os ydych chi erioed eisiau dilyn rhywun ar-lein sy'n arbenigwr technoleg ffrydio byw, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dilyn Joel Comm. Mae'n rhannu'r holl ddiweddaraf a mwyaf ar lwyfannau ac offer.

Felly ble rydyn ni gyda ffrydio byw heddiw? Mae'n ffrwydro mewn twf a gall fod ymhellach ar hyd y llwybr mabwysiadu nag yr oedd llawer wedi'i ddychmygu. Mae yna bum chwaraewr ffrydio byw mawr yn y maes yn natblygiad yr ffeithlun hwn, pob un â gwahanol fanteision:

  1. Facebook Live - Mae dros 360 miliwn o ddefnyddwyr yn gwylio Facebook Live yn rheolaidd… ond cofiwch fod Facebook yn gwthio fideo byw yn weithredol, gan gynhyrchu tunnell o safbwyntiau ond rwy’n cwestiynu rhai o’r ystadegau ymgysylltu. Mae fideos byw yn cael eu gwylio deirgwaith yn hwy na chynnwys fideo arall ac mae byw yn caniatáu ymatebion a thrafodaeth mewn amser real ynghyd â'r gallu i ailchwarae'r fideo yn ddiweddarach. Mae Facebook hefyd yn plotio defnyddwyr ar ei Map Byw Facebook felly gallwch ddod o hyd i ffrydiau byw poblogaidd a lleol. Mae Facebook Live bellach yn bosibl trwy ffôn symudol, bwrdd gwaith, ac ar dudalennau.
  2. Straeon Byw Instagram - Mae tua 200 miliwn o ddefnyddwyr rheolaidd yn gwylio Instagram byw. Gall gwylwyr ymgysylltu trwy hoffterau a sylwadau amser real. Gall cyflwynwyr ddewis nodi sylwadau i'r holl wylwyr eu gweld. Mae Straeon Byw ar gael trwy ran uchaf y cais a gellir darganfod straeon newydd trwy'r Yn Fyw Gorau adran ar y tab archwilio. Cymerodd Instagram dipyn o ddarn allan o Snapchat, gan arafu eu twf 82% ar ôl dynwared nodweddion ffrydio byw Snapchat.
  3. Youtube Live - Tra bod dros biliwn o bobl yn defnyddio Youtube, nid wyf yn credu Youtube yn Fyw yn cael ei ystyried yn cymdeithasol cyrchfan ffrydio byw ar y pwynt hwn. Dim ond ar gyfer sianeli wedi'u gwirio y mae ffrydio byw ac mae llif byw symudol dewisol ar gael dim ond ar ôl i chi gael 1,000 o danysgrifwyr. Mae sylwadau amser real ar gael ac mae Super Chat yn rhoi ffordd i wylwyr dynnu sylw at eu sylwadau yn ystod eu darllediad. Digwyddiadau Byw Youtube yn cefnogi camerâu lluosog a gellir eu hamserlennu i farchnata o gwmpas.
  4. phlwc - phlwc yn dominyddu'r farchnad hapchwarae lle mae 9.7 miliwn o ddefnyddwyr dyddiol yn treulio 106 munud yn gwylio ffrydiau byw bob dydd ar gyfartaledd. Sylwadau ac emosiynau amser real ar gael yn y ffenestr sgwrsio. Gall defnyddwyr Twitch groes-hyrwyddo ffrydiau eraill pan fydd eich sianel all-lein gan ddefnyddio Modd Host. Gellir prynu Bit Emoticons fel y gall cefnogwyr roi rhoddion ychwanegol i ffrydwyr.
  5. byw.ly - Mae cyfanswm o 6 miliwn o ddefnyddwyr yn gweld cynnwys yn fisol byw.ly., ap symudol o musical.ly. Mae'r defnyddwyr cyffredin yn treulio tair sesiwn y dydd yn yr ap, neu tua 3.5 munud y dydd. Ymhlith y nodweddion mae sylwadau amser real ac “emoji-loves”. Mae opsiwn gwestai yn caniatáu i ffrydwyr byw gynnwys cefnogwyr fel gwesteion yn y darllediad. Gall anrhegion rhithwir ac eiconau a brynir gan ffan gysylltu â sylwadau ac aros ar y sgrin yn hirach.

Edrychwch ar yr ffeithlun cyfan o Koeppel Direct, Cynnydd Ffrydio Byw: Ailddiffinio Ymgysylltu Amser Real.

Infograffeg Ffrydio Byw Koeppel

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.