Canolfan Gwybodaeth Cwsmer Lithiwm: O Gwsmeriaid i Superfans

dadansoddeg lithiwm

Yn y byd cymdeithasol-ganolog heddiw, mae'r hyn y mae cwsmeriaid yn ei ddweud am y brand yn cynhyrchu llawer mwy o dynniad nag y gall unrhyw hysbyseb neu gynnwys taledig ei gyflawni. Nid yw'n syndod bod marchnatwyr yn straenio'u clustiau i geisio deall yr hyn y mae'r cwsmer yn ei ddweud am y brand dros y maes cymdeithasol. Lithiwmmae atebion monitro cyfryngau cymdeithasol amser real yn caniatáu i'r marchnatwr wrando, mesur ac olrhain llais y cwsmer.

Canolfan Cudd-wybodaeth Cwsmer Lithiwm yn rhoi’r offer ichi ddadansoddi gweithgaredd cymdeithasol a chreu ymgysylltiad dyfnach â chwsmeriaid ar draws Cymunedau Lithiwm, Facebook, Twitter, a miliynau o wefannau ledled y we gymdeithasol. Rydyn ni wedi cyfuno cymuned analytics, Cyfryngau cymdeithasol analytics, ac ymgysylltu â'r cyfryngau cymdeithasol i mewn i un rhyngwyneb integredig i'w gwneud hi'n haws mynd o fewnwelediadau i weithredu.

Wrth wraidd datrysiad monitro cyfryngau cymdeithasol Lithium mae dangosfwrdd. Pan fydd y defnyddiwr yn creu chwiliad gan ddefnyddio'r enw brand neu unrhyw allweddair arall, mae Lithium yn sgwrio'r gwahanol rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol ac yn poblogi'r dangosfwrdd gyda'r rhestr o'r postiadau neu'r dyfyniadau lle darganfuwyd yr allweddair. Mae'r dangosfwrdd hefyd yn darparu graffiau sy'n berthnasol analytics i'r canlyniadau. Mae'r injan yn darparu ar gyfer data amser real a data hanesyddol ac mae'n cynnwys dros 100 miliwn o flogiau, gwefannau rhannu lluniau a fideo, gwefannau newyddion prif ffrwd a fforymau ar wahân i wefannau cyfryngau cymdeithasol poblogaidd fel Facebook a Twitter.

dangosfwrdd sgyrsiau lithiwm

O'r data chwilio, mae injan Lithium yn tynnu geiriau fel dymuniadau, eisiau, wrth ei bodd yn, a gas i olrhain teimlad yn awtomatig. Gall y marchnatwr gymhwyso swyddogaeth ddiystyru dynol i fireinio olrhain teimladau o'r fath. Mae yna hefyd farn dylanwadwr sy'n caniatáu i'r defnyddiwr adnabod cefnogwyr a dilynwyr sydd â'r dylanwad mwyaf yn y gymuned, gan ganiatáu i chi gael mewnwelediad i bwy yw'r cwsmer a beth allai'r effaith fod pan fyddwch chi'n datrys y mater neu'n rhoi sylwadau ar yr adborth mewn modd. byddent yn gwerthfawrogi ac yn lledaenu'r gair ymlaen.

dangosfwrdd dylanwadwyr lithiwm

Byddai hyd yn oed cipolwg ar y dangosfwrdd yn caniatáu i'r marchnatwr ddeall teimlad cyffredinol y cwsmer. Byddai astudiaeth fanwl yn caniatáu i'r marchnatwr nid yn unig wneud ymyriadau priodol i ennyn diddordeb y cwsmer yn well a chynnal enw da ond hefyd i ddehongli unrhyw broblemau sylfaenol yn y broses fusnes. Er enghraifft, gallai teimlad negyddol o ardal ddaearyddol benodol fod yn sbardun i chwilio am enaid, a allai yn y pen draw olrhain y broblem i gyflenwi gwael!

Gan ddefnyddio Gwybodaeth Cwsmer Lithiwm, gallwch:

  • Gwella Perfformiad Rhaglenni Cymdeithasol: Cynyddu lefelau ymgysylltu â chyfoedion a sicrhau bod yr adnoddau gorau yn ymateb yn uniongyrchol i swyddi cyfryngau cymdeithasol
  • Nodi a Meithrin Dylanwadwyr: Trowch gefnogwyr yn superfans sy'n gweithredu fel estyniadau o'ch timau marchnata, gwerthu a chefnogi
  • Dewch yn Ganolfan Mewnwelediadau Cymdeithasol: Cadwch eich bys ar guriad pynciau poeth, canfyddiad brand, a gweithgareddau cystadleuwyr

Mae defnyddioldeb Lithiwm yn mynd y tu hwnt i fonitro cymdeithasol. Mae bwydo ym mrand y cystadleuydd fel allweddair yn caniatáu i'r marchnatwr ddeall sut mae cwsmeriaid a'r gymuned gyffredinol yn uniaethu â'ch cystadleuwyr hefyd! Hyd yn oed os na fyddwch chi'n penderfynu defnyddio eu platfform, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar eu adnoddau anhygoel ar gyfryngau cymdeithasol, dylanwad, deallusrwydd cwsmeriaid, ac ati.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.