Ydych chi'n Gwrando?

A ydych erioed wedi cymryd yr amser i estyn allan at frand neu gwmni ar-lein i riportio mater gwasanaeth cwsmeriaid neu broblem gyda'r cynnyrch neu'r gwasanaeth?

A ydych erioed wedi cael eich siomi pan na wnaeth y brand neu'r cwmni ymateb i'ch cais? Y cais ichi gymryd amser i'w wneud?

Dewch i ni ei hwynebu - rydyn ni i gyd yn brysur ac mae bywyd yn amharu ar gyfryngau cymdeithasol weithiau. Ond mae hefyd [rhai o'n] swyddi yn gyfrifol am ymateb i bob cais (rhesymol a real) ar rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol ein brandiau. I lawer o fy ffrindiau marchnata, maen nhw'n mynd i'r ffynhonnell cyfryngau cymdeithasol ar unwaith i riportio problem maen nhw wedi'i phrofi gyda'r brand. Pan na chânt ateb nac ymateb, mae'n bryd dechrau meddwl am newid brandiau. Mewn byd o fwy o farchnatwyr a mwy o frandiau, mae hon yn risg beryglus i gwmnïau fod yn ei chymryd.

Yna, mae ochr arall y geiniog: mae rhai pobl yn sôn am frandiau ar-lein, ond ni fyddant yn tagio'r brand felly ni chaiff y cwmni ei rybuddio bod rhywun wedi cwyno amdanynt. Gall hyn fod yn drychinebus yn unig gan nad yw'n ymateb. Mae cymaint o gyfleoedd ar goll pan na chewch eich rhybuddio pan sonnir am eich brand neu pan nad ydych yn olrhain y data hwnnw.

Ffyrdd y gallwch wella gwrando cymdeithasol

  • Sefydlu rhybuddion ar gyfer allweddeiriau eich brand - Peidiwch â dibynnu ar rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol yn unig i ddweud wrthych pan fydd rhywun wedi sôn amdanoch chi; gwnewch yn siŵr i sefydlu Google Alert am dermau perthnasol (enw'r cwmni, llysenw cwmni, cynhyrchion cwmni, ac ati) neu olrhain allweddeiriau gan ddefnyddioHootsuite .
  • Gosodwch ddisgwyliadau pryd y byddwch ar gael i ymateb i geisiadau - Weithiau, bydd pobl yn teimlo'n rhwystredig pan na fyddwch chi'n ymateb yn amserol. Llawer o'r amser, gallai pobl feddwl bod brandiau bob amser ar gael ar gyfer ymatebion cyfryngau cymdeithasol. Nid yw hynny bob amser yn wir. @VistaPrintHelp yn gwneud gwaith da o osod y disgwyliadau hyn. Maent yn rhoi amseroedd a dyddiau y byddant ar gael i ymateb i geisiadau:Awgrymiadau Gwrando Cymdeithasol
  • Cynnig Cynllun B. - Os nad oes gennych gefnogaeth cyfryngau cymdeithasol 24 awr, yna mae dolen ar gael gyda'r wybodaeth gyswllt y gall pobl ei defnyddio i estyn allan i'ch cwmni ar unrhyw adeg. Byddwn yn argymell cael e-bost (neu ffurflen), ffôn, neu system sgwrsio.
  • Cymerwch y broblem all-lein - Wrth wrando, os byddwch chi'n dod ar draws cwsmer blin, yna ceisiwch fynd â'r cwsmer oddi ar-lein. Cynigiwch rif ffôn neu e-bost i chi y gellir ei gyrraedd, yna dechreuwch y drafodaeth ar sut i helpu. Ar ôl datrys y broblem, gallwch bostio’n gyhoeddus sut y gwnaethoch ddatrys y broblem a gofyn i’r cwsmer a yw’n fodlon. Mae bod ar gael a bod yn ymwybodol o'r hyn sy'n cael ei ddweud am eich brand yn allweddol. Bydd yn arwain at gwsmeriaid hapusach (hyd yn oed os ydyn nhw'n anhapus dros dro), a refeniw mwy.

 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.