Gwrando a Thargedu Cyfleoedd ar Twitter gyda SocialCentiv

centiv cymdeithasol

Bob dydd, mae 230 miliwn o ddefnyddwyr Twitter yn anfon mwy na 500 miliwn o Drydariadau. Gyda'r set gywir o eiriau allweddol, gall busnesau ddatrys cwsmeriaid lleol. Y gamp yw deall pa eiriau allweddol sy'n gweithio a sut mae sgyrsiau'n digwydd ar Twitter. Canolfan Gymdeithasol yn nodi defnyddwyr sy'n Trydar eu bwriad tuag at gynnyrch, gwasanaeth neu gynnwys sy'n gysylltiedig â'ch busnes. Yna gallwch chi gyflwyno cymhelliant personol wedi'i dargedu i ddarpar gwsmeriaid sydd wedi'i gynllunio i ddylanwadu ar eu penderfyniad prynu.

Yn ystod tymor y Gynghrair Bêl-droed Genedlaethol 2014, bu bron i 5 miliwn o gefnogwyr pêl-droed yn trydar am eu hoff dîm. Ac ar gyfer marchnatwyr chwaraeon, dyna 5 miliwn o gyfleoedd gwerthu unigol. Er enghraifft, roedd 125,000 cynnar o'r rheini'n ymwneud â'r Houston Texans, fel yr un uchod gan @Mr_Polo. Mae'r Tweets hyn yn cynnig cyfle gwych i farchnatwyr chwaraeon ymateb yn uniongyrchol i'r gefnogwr gyda gostyngiadau a chynigion ar docynnau a gêr ffan.

trydar-nfl

Mae dewis y cyfuniad cywir o eiriau allweddol yn hanfodol er mwyn i ymgyrch farchnata lwyddo ar y platfform cymdeithasol hwn. Oherwydd bod Twitter yn caniatáu mewnwelediad digyffelyb i deimladau pobl ar foment benodol, rhaid i farchnatwyr ymchwilio i sut mae defnyddwyr yn defnyddio Twitter ac adeiladu eu hasesiad allweddair yn unol â hynny. Bernard Perrine, Prif Swyddog Gweithredol Canolfan Gymdeithasol

Nodweddion SocialCentiv

 • Addasu Eich Ymgyrch - Teilwra'ch ymgyrch gydag allweddeiriau a chymhelliant i helpu'ch busnes i dyfu.
 • Arbedwch Amser ac Arian - Dewch o hyd i Drydariadau perthnasol fel y gallwch chi gymryd rhan mewn sgyrsiau go iawn gyda phobl go iawn mewn amser real gyda'r wybodaeth maen nhw ei eisiau pan maen nhw ei eisiau.
 • Dysgu Soffistigedig - Bob tro y byddwch chi'n ymateb i drydar, mae SocialCentiv yn dysgu ac yn cofio pa fathau o Drydar sydd fwyaf perthnasol i'ch busnes.
 • Targedu Daearyddol - Cyrraedd defnyddwyr perthnasol yn fwy manwl trwy dargedu Tweets lleol.
 • Ymwybyddiaeth Brand - Ymgysylltu â darpar gwsmeriaid, gan ddod â'ch busnes i'w sylw.
 • Rhyngweithio ar unwaith - “Ail-drydar” ar unwaith, “dilyn”, “hoff”, ac “ateb” i ddarpar gwsmeriaid.
 • Dadansoddeg craff - Cymharwch sgyrsiau Twitter a chwsmeriaid gan ddefnyddio trosolwg graffigol, o fis i fis a gweithredu ar sail yr hyn rydych chi'n ei ddysgu.
 • Atebion a Awgrymir - Mae'r meddalwedd yn cynnig atebion awgrymedig i danysgrifwyr gyfathrebu â darpar ddefnyddwyr yn gyflymach ac yn haws.
 • Cefnogaeth Fyw - Sgwrsiwch â'n staff cymorth ar unrhyw adeg y mae gennych gwestiwn gan ddefnyddio'r cais SocialCentiv.
 • Integreiddio Mailchimp – Maintain your customer relationships with our built-in integration with Mailchimp which automatically imports customer contact information directly from SocialCentiv.

Dangosfwrdd SocialCentiv

Gyda'r set gywir o eiriau allweddol, gall marchnatwyr chwaraeon ddod o hyd i gwsmeriaid lleol ar Twitters - gyda chyfradd clicio drwodd 50 y cant ar gyfartaledd! Y gamp yw deall pa eiriau allweddol sy'n gweithio a sut mae sgyrsiau'n digwydd ar Twitter. Mae SocialCentiv yn nodi defnyddwyr sy'n Trydar eu bwriad tuag at gynnyrch, gwasanaeth neu gynnwys sy'n gysylltiedig â'ch busnes. Yna gallwch chi gyflwyno cymhelliant personol wedi'i dargedu i ddarpar gwsmeriaid sydd wedi'i gynllunio i ddylanwadu ar eu penderfyniad prynu.

Rydym yn cynnig gwasanaethau a reolir, lle mae SocialCentiv yn trin yr allgymorth a'r dilyniant gyda chefnogwyr ar Twitter, ynghyd â fersiwn gwneud-i-hun ar gyfer cwmnïau sy'n well ganddynt ofalu am hynny eu hunain. Y naill ffordd neu'r llall, mae ein cwsmeriaid yn cael teclyn pwerus ond fforddiadwy sy'n eu helpu i gyrraedd defnyddwyr gyda negeseuon marchnata ar hyn o bryd mae'r bobl hynny yn fwyaf parod i'w derbyn. Bernard Perrine, Prif Swyddog Gweithredol SocialCentiv

Er enghraifft, postiodd bron i 25 miliwn o gefnogwyr ar Twitter am eu hoff dimau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae pob un o'r rheini'n arweinydd sydd wedi'i ddal, yn cynrychioli ffan sy'n meddwl am chwaraeon ac a allai gael ei ysgogi i brynu tocynnau, neu gap neu grys tîm, neu fynd i mewn i sweepstakes. Canolfan Gymdeithasol yn tynnu’r trydariadau hynny i mewn i borthiant nant lle gall tîm “@” ateb uniongyrchol i’r Trydar gyda gostyngiad o “noethni” i brynu:

@NFLfan, rydyn ni gyda chi - ni all y tymor pêl-droed gychwyn yn ddigon buan. Er mwyn sicrhau eich bod chi'n barod ar gyfer eich tinbren cyntaf, beth am tua 15% oddi ar rywbeth yn ein siop gefnogwyr? Cliciwch yma i gael y cynnig.

Mae SocialCentiv yn cyhoeddi ei fod wedi cyflawni cyfradd twf o 80 y cant yn ei fusnes marchnata chwaraeon. Mae'r cwmni'n credu mai'r enillion ar fuddsoddiad yw'r achos dros y twf. I rai cleientiaid, mae gan SocialCentiv CPC o dan $ 1 ac mae wedi cyflawni CTR o gymaint â 42 - 52 y cant mewn busnes marchnata chwaraeon. Cyn belled â ROI, mae tanysgrifwyr yn gweld 34 y cant o ostyngiadau Tweeted yn cael eu lawrlwytho fel y gall y cwsmer ad-dalu'r cynnig.

Nodyn: Rydyn ni'n aelod cyswllt o Canolfan Gymdeithasol.

Un sylw

 1. 1

  Rydym bob amser yn dilyn y diweddariad newydd o'r rhwydwaith cymdeithasol hwn, yn enwedig am y cyfle a hefyd ar gyfer nod marchnata gan ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol hyn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.