Pa mor bwysig yw eich llun proffil LinkedIn?

Pa mor bwysig yw eich llun proffil LinkedIn?

Sawl blwyddyn yn ôl, bûm mewn cynhadledd ryngwladol ac roedd ganddynt orsaf awtomataidd lle gallech osod a chael ychydig o ergydion. Roedd y canlyniadau'n syfrdanol ... roedd y wybodaeth y tu ôl i'r camera wedi ichi osod eich pen i darged, yna'r goleuo'n cael ei addasu'n awtomatig, a ffyniant ... tynnwyd y lluniau. Roeddwn i'n teimlo fel supermodel dang fe ddaethon nhw allan mor dda ... ac fe wnes i eu huwchlwytho i bob proffil ar unwaith.

Ond nid oedd mewn gwirionedd mi. Dydw i ddim yn supermodel. Dwi'n foi bach llawen, direidus a hapus sydd wrth ei fodd yn gwenu, chwerthin, a dysgu gan eraill. Aeth cwpl o fisoedd heibio ac roeddwn i'n cael cinio gyda fy merch ac eisteddodd menyw roeddwn i'n ei hadnabod i sgwrsio â ni. Fe wnaeth fy merch... sy'n methu â gadael i unrhyw sefyllfa fynd heb ei thynnu... dynnu llun ohonon ni'n ganolig.

Rwyf wrth fy modd y llun hwn. Roeddwn i angen torri gwallt, roedd y cefndir yn bren cynnes, y goleuo'n groesawgar, a dwi'n gwisgo crys-t byrgwnd plaen.. dim siwt na thei. Y llun hwn is mi. Unwaith i mi gyrraedd adref, yr wyf yn ei docio a'i roi i fyny ar fy LinkedIn proffil.

Gweld a Chysylltu â Douglas ar LinkedIn

Wrth gwrs, nid gweithiwr ar LinkedIn yn unig ydw i. Rwy'n siaradwr, yn awdur, yn ymgynghorydd, ac yn berchennog busnes. Nid oes wythnos yn mynd heibio nad wyf yn cysylltu â darpar bartner, cleient, neu weithiwr ar LinkedIn. Ni allaf bwysleisio digon pa mor bwysig yw eich llun proffil. Cyn i ni gwrdd, rydw i eisiau eich gweld chi, gweld eich gwên, ac edrych yn eich llygaid. Rwyf am deimlo eich bod yn gyfeillgar, yn broffesiynol, ac yn berson gwych i gysylltu ag ef.

A allaf gael hynny o lun? Nid y cyfan… ond gallaf gael argraff gyntaf!

A yw llun LinkedIn yn effeithio ar eich gallu i'ch llogi?

Adam Grucela yn Pasbort-Photo.online atebodd y cwestiwn allweddol hwn gyda rhywfaint o gyngor rhagorol gydag ystadegau ategol yn y ffeithlun hwn. Mae'r ffeithlun yn cyffwrdd â rhai agweddau hanfodol ar lun proffil LinkedIn ... gan gynnwys y prif nodweddion:

 • Charisma – gwnewch i'r ymwelydd eich hoffi ac ymddiried ynddo.
 • proffesiynoldeb - addaswch y llun i'ch cilfach.
 • Ansawdd – uwchlwythwch ffotograffau sydd wedi'u tynnu'n dda yn unig.
 • Personoliaeth – gofynnwch iddynt eich adnabod yn well.

Maen nhw'n rhoi rhai awgrymiadau - fel llogi ffotograffydd proffesiynol, defnyddio delwedd o ansawdd uchel, sicrhau ei fod yn broffesiynol, defnyddio ystum gwych a dangos eich carisma. maent hefyd yn darparu rhai baneri coch:

 • Peidiwch â defnyddio wyneb rhannol weladwy.
 • Peidiwch â defnyddio llun cydraniad isel.
 • Peidiwch â defnyddio llun gwyliau.
 • Peidiwch â defnyddio delwedd nad yw'n ddilys.
 • Peidiwch â defnyddio llun cwmni dros un personol.
 • Peidiwch â bod dros ben llestri wrth fod yn achlysurol.
 • Peidiwch â defnyddio llun heb wên!

Mae'r ffeithlun hefyd yn gadael i chi wybod nad yw eich llun yn bopeth ... mae optimeiddio eich proffil LinkedIn cyfan yn hanfodol i gynyddu eich gallu i gysylltu a chael eich cyflogi. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein herthyglau eraill a'n ffeithluniau cysylltiedig, gan gynnwys hyn canllaw manwl ar optimeiddio'ch proffil LinkedIn, yn ogystal â'r rhain ychwanegol Awgrymiadau proffil LinkedIn.

Ond mae'n gas gen i dynnu lluniau

Rwy'n ei gael ond mae eich llun proffil Nodyn i chi! Os ydych chi'n casáu cael a defnyddio lluniau ohonoch chi'ch hun, gofynnwch i ffrind da rydych chi'n ymddiried ynddo. Does dim byd tebyg i gael ffotograffydd a ffrind i fynd â chi allan, bachu ychydig ddwsin o luniau, ac yna gadewch i'ch ffrind dibynadwy ddewis y llun i'w ddefnyddio. Maen nhw'n eich adnabod chi! Byddan nhw'n gwybod pa un sy'n gwneud gwaith gwych yn eich cynrychioli chi.

1 Gall llun cysylltiedig ddod â swydd i chi

2 recriwtiwr lluniau Linkin

3 yn gysylltiedig ag argraffiadau cyntaf

Edrychwyd ar 4 o lun proffil Linkin

5 nodwedd yn gysylltiedig yn y llun proffil

6 baner goch yn gysylltiedig yn y llun proffil

7 sut i optimeiddio llun proffil Linkin

8 optimeiddio proffil cysylltiedig