Ydych chi Really yn yr 1% o LinkedIn?

LinkedIn

Rhifau. Weithiau maen nhw'n gyrru cnau i mi yn llwyr. Mae heddiw yn enghraifft wych. Cyflwynodd LinkedIn e-bost yn llongyfarch eu haelodau a oedd yn y cant uchaf o'r proffiliau a welwyd. Dyma'r allwedd ... gweld proffiliau. Dyma sut olwg sydd ar yr e-bost ... canmoliaeth y ffrind Daren Tomey:

Daren Tomey

Mae Daren yn wefrydd caled ac yn hollol yn fy nghlwb 1% o swyddogion gwerthu ledled y wlad. Dydw i ddim yn mynd i dynnu hynny oddi arno. Y cwestiwn yw pam y byddai proffil Daren yn un o'r rhai a welwyd orau? A sut allwch chi fynd i mewn i'r clwb 1 y cant?

Mae hanner yr hafaliad yn syml, a'r hanner arall yn anodd.

 1. Yn gyntaf, Daren sy'n gyfrifol am werthu yn Zmags - an platfform cyhoeddi digidol (a chleient). Mae gwerthiant yn greulon. Mae'r trosiant yn uchel ac mae cwmnïau bob amser edrych am dalent. Yr allwedd yma yw edrych. Edrych = golygfeydd. Felly, rhowch weithredwr rheoli gwerthiant neu werthiant yn eich proffil a byddwch chi'n skyrocket. O fewn fy rhwydwaith, roedd y rhan fwyaf o'r canrannau uchaf mewn gwerthiant.
 2. Yn ail, gweithiwch yn galed i gysylltu ar LinkedIn. Mae Daren yn gwybod bron pawb yn y wlad gan bob cwmni mawr. Mae'n rhwydweithiwr anhygoel ac mae ganddo dunnell o berthnasoedd. Mae ganddo barch mawr yn y diwydiant meddalwedd a thechnoleg ac ym mhwy yw arweinwyr gwerthu. Mae'r mwy o gysylltiadau, gorau oll yw'r siawns y bydd ei broffil yn cael ei weld.

Gwnaeth Buzzfeed waith braf o chwalu'r niferoedd a beirniadu’n gywir y rhannu dilynol a ddigwyddodd ar draws y we gymdeithasol. Roedd yr ymgyrch hon yn swllt ... fe wnaeth drin pobl i rannu brand LinkedIn - sy'n amlwg iawn ar y cyfathrebiadau allan.

Dyma'r math o ymgyrch sy'n gyrru cnau i mi. Mae'r ganran yn rhif chwerthinllyd sy'n golygu dim… dim byd o gwbl. Os ydych chi'n archfarchnad yn eich maes sy'n biclyd gyda phwy rydych chi'n cysylltu â nhw ar LinkedIn, ni chawsoch chi un o'r negeseuon e-bost hyn. Ond os ydych chi mewn diwydiant sydd â recriwtio trwm gyda rhwydwaith mawr ... ac rydych chi'n bachu yn eich swydd ... fe wnaethoch chi dderbyn un o'r negeseuon e-bost hyn o hyd.

Mae enw da yn cael ei ddamnio, taflu arnodiadau ... dim ond dweud wrth rywun eu bod nhw'n arbennig fel eu bod nhw'n ei rannu. Ac fe weithiodd yn ddi-ffael.

Yn fy atgoffa o un o fy nghrysau-T: Rydych chi'n arbennig. Yn union fel pawb arall.

15 Sylwadau

 1. 1

  Darn braf a phryfoclyd Doug fodd bynnag, er bod yr ymgyrch hon yn swllt - yr hyn y mae'n anelu at gael pobl yn yr 1% neu 5% neu 10% hwn i feddwl yw - hmmm Rwy'n amlwg yn fwy diddorol nag yr oeddwn i'n meddwl 🙂 efallai fy mod i eisiau gwybod pwy yw edrych ar fy mhroffil? Ac Am ddim ond $ 16 (neu fwy) - gallaf ddarganfod.

  Byddwch yn ddiddorol gwybod faint o lofnodion premiwm a gawsant 🙂

 2. 3

  Diolch i chi am wirio hyn. Roedd fy 5% yn amheus. Rwy'n lled-weithredol, ond dim digon i warantu bod mor uchel yn y brig. Mae gan Duncan bwynt da isod - tybed faint o bremiymau a werthwyd o ganlyniad?

 3. 4
 4. 7

  Douglas, post gwych. Cyn gynted ag y cefais y 5%, roeddwn i'n meddwl “Rwy'n un o bob 10M ... ddim mor arbennig.) Fe wnes i ildio i'w rannu ar LinkedIn (yn unig); ond ni thalais am y gwasanaeth premiwm i ddarganfod mwy o fanylion. Efallai y dylech chi ddefnyddio'r adran sylwadau hon i weld pa ymatebion eraill sydd gan bobl…

 5. 9

  Fy meddyliau yn union. Rwyf wedi clywed bod hyd yn oed cops sydd wedi gwneud y drefn “cop da, cop drwg” yn ystod cyfweliadau yn cwympo amdani eu hunain. Felly roedd gyda mi a fy sgôr 5% o LinkedIn. Er fy mod yn gwybod ei fod yn stat hynod (nid wyf yn cael * bod * llawer o safbwyntiau) roeddwn i rywsut yn teimlo gorfodaeth i drydar amdano! Ymataliais.

 6. 10

  Rwy'n eithaf gweithgar ar LinkedIn ac rwyf hefyd yn bwrpasol ynglŷn â thyfu fy rhwydwaith. Rwy'n credu bod y wybodaeth yn graff ac mae'r ymgyrch farchnata yn athrylithgar. Ni hoffwn ond pe bawn wedi meddwl amdano. Doug, mae gennych wydr yw golwg hanner gwag ar hyn. Mae'n fwyd da i feddwl ... Mae 1%, 5% neu 10% o 200 miliwn yn grwpiau mawr i gael eu bwndelu iddynt, ie. Ond serch hynny, mae'n wybodaeth i'w chroesawu. Fe wnes i drydar fy nghyhoeddiad ... roeddwn i'n meddwl ei fod yn cŵl. Ac fel un sy'n frwd dros farchnata a gwerthu, rydw i hefyd yn hapus i fod yn rhan o unrhyw fenter marchnata neu werthu arloesol (a chwaethus). A dweud y gwir, mae'n debyg fy mod i wedi trydar ychydig o bethau a oedd yn llai diddorol o'r blaen. Mae'r sgwrs rydych chi wedi'i dechrau am hyn yn farchnata ychydig yn fwy pwerus a ddeilliodd o gyhoeddiad diweddar LinkedIn i'r proffiliau a welwyd orau. Rwy'n credu efallai eich bod chi'n chwarae reit yn eu llaw.

  Rwy'n gwerthfawrogi eich safbwynt serch hynny, mae hi bob amser yn cŵl gweld pethau o safbwynt rhywun arall. Diolch am ddechrau'r drafodaeth hon!

 7. 11

  Post gwych. Derbyniais e-bost yn rhoi gwybod imi fy mod o fewn y 5% a chefais fy synnu - roedd y pwyntiau hyn yn unol â'r hyn yr oeddwn yn ei feddwl. Er fy mod yn deall y marchnata y tu ôl iddo, y gwir amdani yw bod bod yn onest yn bwysicach na cheisio gwneud i'r defnyddiwr deimlo'n gynnes a niwlog y tu mewn.

 8. 12
 9. 14

  Nid ydych chi (a minnau) ymhlith yr 1% uchaf o aelodau LinkedIn.

  Rydych chi yn y proffiliau 1% yr edrychwyd arnynt fwyaf ymhlith aelodau, proffiliau dyblyg, pobl sydd wedi mewngofnodi unwaith ac wedi anghofio amdano, pobl sydd wedi marw, ffugwyr, sgamwyr a sbamwyr.

  Ond, rydyn ni i gyd yn ofer felly fe wnaethon ni ei rannu. Da i ni!

 10. 15

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.