Poethach na Poeth: Cyflwyno'r Rysáit Saws Cyfrinachol Newydd ar gyfer Marchnata ar LinkedIn

Canllaw Marchnata LinkedIn

Flwyddyn yn ôl, rhannodd LinkedIn eu rysáit fewnol arbennig. Pan wnaethant ryddhau Saws Cyfrinachol: Sut mae LinkedIn yn Defnyddio LinkedIn ar gyfer Marchnata, gwnaethant gyhoeddi'r holl dactegau ac awgrymiadau a ddefnyddir gan dîm LinkedIn Marketing Solutions wrth gynnal ymgyrchoedd ar eu platfform eu hunain.

Nawr, maen nhw'n dod â'r Saws Cyfrinachol yn ôl ac yn troi'r gwres i fyny. Yr un botel. Mwy o flas.

Daw'r gallu i oddef lefelau uchel o sbeis gydag ymarfer ac ailadrodd. Dros amser, bydd eich tafod yn cael ei gyflyru i drin bwydydd poeth. Yn sydyn, nid yw'r pupur jalapeno hwnnw a arferai ddarparu chwys da bellach yn cyflawni ei ddyrnod flaenorol. Ar y pwynt hwnnw, mae'n rhaid i chi ddringo'r Graddfa Scoville i gael eich trwsiad.

Yn yr un ysbryd, maen nhw wedi ail-ffurfweddu'r cynhwysion a'r fformiwla ar gyfer eu Saws Cyfrinachol am flas hyd yn oed yn fwy pwerus. Yn y canllaw wedi'i ailwampio, fe welwch ddiweddariadau sy'n adlewyrchu'r cyfan maen nhw wedi'i ddysgu ers rhyddhau'r canllaw gwreiddiol yn ôl yn gynnar yn 2017.

Ymhlith yr ychwanegiadau blasus ar gyfer y crynhoad poeth hwn:

  • Mae ein profion A / B diweddaraf a chanlyniadau go iawn gan ddefnyddio Cynnwys Noddedig LinkedIn, InMail, Dyanmic Ads, a Lead Gen Forms
  • Ffres enghreifftiau dangos yr arferion gorau diweddaraf ar waith
  • Tactegau rydyn ni wedi datblygu iddyn nhw gwneud y mwyaf o offer a ddadorchuddiwyd yn ddiweddar fel Cynulleidfaoedd Cyfatebol LinkedIn a Tag Mewnwelediad LinkedIn
  • Dulliau uwch ar gyfer cynhyrchu a dangos serol ymgyrch ROI

Mae tîm LinkedIn yn mireinio eu dull marchnata LinkedIn eu hunain yn barhaus wrth iddynt ennill gwell dealltwriaeth o'r hyn sy'n atseinio gyda chynulleidfaoedd proffesiynol ac yn sbarduno canlyniadau gwell. Nid yw'r canllaw hwn yn rhagnodol ond yn hytrach dylai roi syniadau i chi am brofion y gallwch eu rhedeg i weld beth sy'n atseinio â'ch cynulleidfa.

Mae Cyfleoedd Marchnata LinkedIn yn cynnwys:

  • Cynnwys a Noddir gan LinkedIn - Cynnwys a Noddir gan y yn ffordd bwerus o gyrraedd a meithrin perthnasoedd parhaol gyda'r gweithwyr proffesiynol sy'n bwysig i'ch busnes. Manteisiwch i'r eithaf ar eich ymgyrchoedd gyda'r awgrymiadau hyn ar gyfer creu hysbysebion effeithiol, defnyddio offer am ddim, profi a gwneud y gorau.
  • E-bost a Noddir gan LinkedIn - InMail Noddir yn gyrru canlyniadau cryfach na marchnata e-bost traddodiadol trwy gyflwyno negeseuon wedi'u personoli i aelodau LinkedIn gweithredol mewn cyd-destun proffesiynol, anniben. Dysgwch sut i drosoli cryfderau'r fformat hysbyseb unigryw hwn
  • Hysbysebion Dynamig LinkedIn - Hysbysebion Dynamig defnyddio data proffil LinkedIn, fel teitl swydd, i bersonoli hysbysebion ar raddfa fel y gallwch lansio ymgyrchoedd yn gyflym.

Bydd y canllaw wedi'i ddiweddaru hwn yn eich arfogi â'r holl gynghorion a thriciau mewnol sydd eu hangen arnoch i droi'r gwres ar eich ymgyrchoedd LinkedIn a chrasu'ch nodau marchnata yn 2018.

 

Dadlwythwch ganllaw mewnol unigryw LinkedIn a'i ddarganfod

Lawrlwytho Y Saws Cyfrinachol: Sut mae LinkedIn yn Troi'r Gwres ar eu hymgyrchoedd Marchnata a gadewch i ni gael coginio gyda rhai o'ch ymgyrchoedd mwyaf effeithiol eto.

Dadlwythwch Y Saws Cyfrinachol

Marchnata LinkedIn

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.