Mae LinkedIn yn Cael Personol gyda'i Adrodd Straeon

proffil gwell linkedin

Yn ddiweddar, rwyf wedi bod yn treulio llawer mwy o amser ar LinkedIn na rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol eraill. Buddsoddais yn ddiweddar mewn cyfrif Premiwm er mwyn i mi allu ymchwilio i bwy oedd yn adolygu fy mhroffil yn ogystal â gwella effeithlonrwydd rhwydweithio â sefydliadau targed. Mae gan y cyfrif Premiwm nodwedd ychwanegol a cynllun gwell a gwell golwg mewn canlyniadau chwilio. Ar draws y platfform, mae curadu erthyglau LinkedIn wedi gwella'n fawr hefyd - dwi'n cael fy hun yn talu sylw i bob e-bost maen nhw'n ei anfon.

Dyma fy marn i yn unig, ond credaf fod LinkedIn wedi bod yn symud o ddull busnes-i-fusnes o farchnata a datblygu ei blatfform i ddull rhwydweithio proffesiynol-i-broffesiynol. Eu hymgyrch brand ddiweddaraf, Llun Eich Hun, yn cyd-fynd yn uniongyrchol â'r strategaeth hon gyda dull adrodd straeon gwych ar sut i ddefnyddio eu platfform. Sarah Acton, cyfarwyddwr marchnata brand yn LinkedIn ysgrifennodd am y strategaeth ar ei blog.

Yn debyg iawn i Apple yn marchnata'r hyn y gallwch chi ei gyflawni gyda'u apps a'u caledwedd, mae LinkedIn yn marchnata'r hyn y gallwch chi ei gyflawni pan fyddwch chi'n defnyddio eu platfform. Mae defnyddio aelodau go iawn a straeon go iawn yn anhygoel gan ei fod yn cyffwrdd â'r gynulleidfa yn emosiynol - yr allwedd i lwyddiant y tu ôl i strategaethau marchnata adrodd straeon.

Mae ymgyrch LinkedIn Picture Yourself yn nodi dull unigryw ar gyfer LinkedIn, gan ei fod nid yn unig yn dathlu cyflawniadau aelodau LinkedIn (mwy na 300 miliwn ledled y byd), ond yn mynd y tu hwnt i agwedd swyddogaethol proffil LinkedIn ac yn tynnu sylw at yr emosiynau sy'n dod gyda chyflawni nodau gyrfa. a'r daith i gyflawni uchelgeisiau plentyndod. Mae'r ymgyrch hon yn nodi'r tro cyntaf i LinkedIn ddefnyddio aelodau go iawn ar gyfer ymgyrch frand, sy'n cynnwys 9 aelod cyfredol o LinkedIn a'u straeon ar gyfer yr ymgyrch. Trwy'r ymgyrch newydd hon, mae LinkedIn yn diffinio'i hun ymhellach nid yn unig fel offeryn proffesiynol, ond cwmpawd moesol sy'n dangos sut y gall LinkedIn ysbrydoli defnyddwyr a meithrin perthnasoedd ystyrlon.

Rydw i wedi cynghori llawer o fy nghydweithwyr ifanc i weithio a gloywi eu proffiliau LinkedIn, ehangu'r cynnwys maen nhw'n ei rannu yno, ac i weithio eu rhwydweithiau. Fel perchennog busnes fy hun, rwy'n cydnabod bod gwerth fy musnes i'w briodoli'n uniongyrchol i werth fy rhwydwaith. LinkedIn yw'r ffordd orau o unrhyw weithiwr proffesiynol i reoli ei dynged, denu'r gynulleidfa darged gywir, a chysylltu â nhw i gyflawni'r canlyniadau busnes y maen nhw'n breuddwydio amdanyn nhw.

Rydym hefyd wedi bod yn cynghori ein cleientiaid i fabwysiadu adrodd straeon fel prif ffocws eu cynnwys a'u strategaethau cymdeithasol. Mae'r gallu i gasglu straeon - trwy destun, delweddaeth neu fideo, y dyddiau hyn mor syml. A pho fwyaf o straeon y gallwch eu hadrodd, y gorau yw'r siawns y bydd darpar gwsmer yn edrych ar un ac yn ymgysylltu â'r stori oherwydd ei bod yn debyg i'w sefyllfa. Mae curo ymlaen am eich nodweddion neu'ch buddion yn un peth, ond mae cael cwsmer i drafod sut y cafodd ei fywyd busnes neu bersonol ei drawsnewid yn dipyn o gam i fyny!

Rwy'n edrych ymlaen at weld canlyniadau'r strategaeth brand ac adrodd straeon hon! Os hoffech chi wneud hynny, gallwch chi rannu'ch stori gyda LinkedIn trwy ei chyflwyno ar waelod eu Llun Eich Hun tudalen ymgyrch!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.