Mae LinkedIn yn Ehangu Ymarferoldeb Tudalen y Cwmni

Tudalennau Cwmni LinkedIn

Er bod Facebook wedi cefnu ar dudalennau ar gyfer cyrhaeddiad organig i raddau helaeth, mae'n ymddangos bod LinkedIn yn bachu ar y cyfle i helpu busnesau i ysgogi ymgysylltiad cymdeithasol gan ychwanegu rhai nodweddion newydd gwych ar dudalennau proffil cwmnïau.

Mae cymunedau yn greiddiol i lwyddiant pob busnes. Mae gweithwyr, partneriaid, cwsmeriaid ac ymgeiswyr am swyddi yn cynnwys cymuned, a gyda'i gilydd, gallant helpu i yrru twf eich cwmni trwy sgyrsiau ystyrlon. Sparsh Agarwal, Arweinydd Cynnyrch, Tudalennau LinkedIn

Heddiw, cyhoeddodd LinkedIn LinkedIn Pages - y genhedlaeth nesaf o Tudalennau Cwmni LinkedIn. Ailadeiladwyd tudalennau o'r gwaelod i fyny i'w gwneud hi'n haws i frandiau, sefydliadau a sefydliadau, o fusnesau bach i fentrau mawr, feithrin sgyrsiau adeiladol â chymuned LinkedIn o fwy na 590 miliwn o aelodau.

Mae LinkedIn yn cynhyrchu mwy na 2 filiwn o bostiau, fideos ac erthyglau yn y porthiant y dydd, ac mae'r rhyngweithiadau hyn yn tyfu yn unig. Mae eu profiad Tudalennau newydd wedi'i adeiladu i feithrin cymunedau gweithredol a sgyrsiau ar LinkedIn gyda gweithwyr, cwsmeriaid, cwmni. a dilynwyr.

Mae tudalennau wedi'u cynllunio i helpu sefydliadau i gysylltu'n ddilys ag aelodau, tyfu eu busnes ac adeiladu cysylltiadau parhaol. I gyflawni'r nod hwn, mae Tudalennau wedi'u hadeiladu ar ben tair colofn allweddol:

  • Ymunwch â'r Sgyrsiau sy'n Bwysig - Rheolwyr cymunedol, a elwir hefyd yn edmygwyr, yw asgwrn cefn strategaeth gymdeithasol sefydliad. Mae tudalennau'n rhoi'r offer sydd eu hangen arnynt i feithrin rhyngweithio dyddiol â'u cymuned. Gall Admins bostio diweddariadau nawr ac ymateb i sylwadau, wrth fynd o ap symudol LinkedIn ar gyfer iOS ac Android. Gall Admins hefyd gysylltu eu Tudalen â hashnodau, fel y gallant wrando i mewn ac ymateb i sgyrsiau sy'n digwydd am eu brand neu bynciau perthnasol ar LinkedIn. Yn fwy na hynny, er bod edmygwyr bob amser wedi gallu postio delweddau, fideo brodorol a thestun i'w Tudalennau Cwmni LinkedIn, gallant nawr rannu dogfennau, fel cyflwyniadau PowerPoint, Dogfennau Word a PDFs i adrodd straeon brand cyfoethocach a mwy cymhellol.
  • Gwybod a Thyfu eich Cynulleidfa - Un o'r heriau mwyaf i edmygwyr yw gwybod pa fath o gynnwys fydd yn ychwanegu gwerth i'w cymuned, fel arall gall eu swyddi ddisgyn yn wastad. Rydyn ni wedi adeiladu Awgrymiadau Cynnwys, nodwedd newydd sy'n rhoi sylw i'r pynciau a'r cynnwys sy'n tueddu gyda'u cynulleidfa darged ar LinkedIn. Gyda'r mewnwelediadau hyn, gall edmygwyr bellach gyfrifo a chreu cynnwys y mae eu cynulleidfaoedd yn sicr o ymgysylltu ag ef. Gall gweithwyr fynd â'u brandio talent i'r lefel nesaf gyda Tudalennau Gyrfa, sy'n rhoi'r opsiwn i chi ymgysylltu â thalent gyfredol a phosibl gyda thab Bywyd ac a Tab swyddi, sy'n rhoi golwg wedi'i haddasu i ddiwylliant eich cwmni, swyddi a sut brofiad yw gweithio yn eich cwmni.

Awgrymiadau Cynnwys LinkedIn

  • Ymgysylltwch â'ch Pobl - Gweithwyr cwmni yw eu hased mwyaf a gallant fod yn eiriolwyr mwyaf iddynt. Gall ymhelaethu ar eu lleisiau helpu sefydliadau i adeiladu cysylltiadau cryfach â'u cynulleidfa. Rydym yn gyffrous i gyhoeddi cyfres o offer i helpu sefydliadau i ymgysylltu â'u pobl trwy gyflwyno'r gallu i ddarganfod ac ail-rannu swyddi LinkedIn cyhoeddus eu gweithwyr o'u Tudalen. Rydym hefyd yn cyflwyno'r gallu i ymateb i ac ail-rannu unrhyw swyddi ar LinkedIn lle sonnir am Dudalen cwmni, fel tystebau cwsmeriaid ac adolygiadau cynnyrch. Mae hyn yn gadael i gwmnïau arddangos sgyrsiau y mae pobl yn eu cael amdanynt, a gall helpu eu brand i sefyll allan uwchben y dorf.

Rhannu Tudalen Cwmni Linkedin

Tudalennau Mynediad o'ch Hoff Offer

Mae LinkedIn wedi gwella eu APIs partner i'w gwneud hi'n haws i edmygwyr gymryd rhan mewn sgyrsiau ar LinkedIn trwy'r API. Er enghraifft, trwy integreiddio cynnyrch â Hootsuite, gall edmygwyr nawr dderbyn hysbysiadau yn Hootsuite pan fydd gweithgaredd ar eu Tudalen LinkedIn.

Gyda mwy na 590 miliwn o ddefnyddwyr proffesiynol, mae LinkedIn yn brif le i frandiau gysylltu â chwsmeriaid, gweithwyr a rhagolygon. Rydyn ni wrth ein bodd mai ni yw'r ateb rheoli cyfryngau cymdeithasol cyntaf i adeiladu API Hysbysiadau newydd LinkedIn fel y gall ein cwsmeriaid ysgogi ymgysylltiad ar LinkedIn yn fwy effeithiol. Ryan Holmes, Prif Swyddog Gweithredol a Sylfaenydd Hootsuite

Mae LinkedIn hefyd wedi partneru â Maes Cronfeydd i gynnwys mewnwelediadau cyllido a buddsoddwyr allweddol ar LinkedIn Pages, gan roi dealltwriaeth fwy cynhwysfawr i aelodau LinkedIn o broffil busnes cwmni.

Gweinyddiaeth Tudalen Cwmni LinkedIn

I ddysgu mwy am LinkedIn Pages a sut i wneud iddyn nhw weithio i'ch sefydliad, ewch yma. Mae LinkedIn wedi dechrau cyflwyno'r profiad Tudalennau newydd yn yr UD a bydd ar gael i bob busnes ledled y byd dros yr wythnosau nesaf.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.