3 Ffordd i Gasgliad Data Rhagolwg yn Hawdd gyda Ffurflenni Cynhyrchu Arweiniol Integredig LinkedIn

LinkedIn

Mae LinkedIn yn parhau i fod yn brif adnodd ar gyfer fy musnes wrth i mi geisio rhagolygon a phartneriaid ar gyfer fy musnes. Nid wyf yn siŵr nad yw diwrnod yn mynd heibio nad wyf yn defnyddio fy nghyfrif proffesiynol i gysylltu a chwrdd ag eraill. Mae LinkedIn yn parhau i gydnabod eu safle allweddol yn y gofod cyfryngau cymdeithasol, gan sicrhau gallu busnesau i gysylltu ar gyfer recriwtio neu gaffael.

Mae marchnatwyr yn cydnabod bod canlyniadau casglu plwm yn cael eu lleihau'n ddifrifol wrth i obaith gael ei basio o sgrin i sgrin. Mae dal dennyn ar anterth eu diddordeb yn lleihau ffrithiant a gadael. Gyda hynny mewn golwg, Busnes LinkedIn yn darparu tri datrysiad trwy ei offer hysbysebu. Gan fod proffil LinkedIn eisoes â'r mwyafrif o farchnatwyr gwybodaeth proffil busnes a sefydliadau gwerthu, nid yw ond yn gwneud synnwyr symud y trawsnewid o dudalen lanio allanol i LinkedIn lle gall y trawsnewid ddigwydd ar unwaith.

Ffurflenni Cynhyrchu Arweiniol ar gyfer Cynnwys Noddedig

Lansio LinkedIn Ffurflenni Gen Arweiniol LinkedIn am Gynnwys Noddedig. Pan fyddwch chi'n noddi cynnwys ar LinkedIn a rhywun yn clicio drwyddo, mae ffurflen yn cael ei phoblogi'n awtomatig â gwybodaeth proffil LinkedIn y defnyddiwr yn hytrach na chael y gobaith i orfod llenwi data â llaw.

ffurflenni plwm linkedin

Mae LinkedIn yn adrodd bod marchnatwyr sy'n defnyddio Cynnwys Noddedig wedi lleihau eu cost gyfartalog fesul plwm mwy na 20%. Gyda'r canlyniadau hynny, nid yw'n syndod bod LinkedIn wedi ehangu a chyhoeddi bod eu galluoedd gen arweiniol wedi'u hychwanegu at InMail Noddedig a Hysbysebion Dynamig.

Dechreuwch gyda Chynnwys Noddedig LinkedIn

Ffurflenni Cynhyrchu Arweiniol ar gyfer Mewnfudo a Noddir

Mae marchnatwyr cenhedlaeth arweiniol yn defnyddio InMail Noddedig i gyrraedd aelodau gyda negeseuon personol, un i un ar LinkedIn. Mae cyfraddau agored ar gyfer Mewn-bost fel arfer yn uwch na 40% a gellir gwella cyfraddau trosi trwy gynnwys enw, cyfeiriad e-bost, teitl swydd, enw cwmni a meysydd eraill eu proffil LinkedIn yn awtomatig. Ym mhrofion beta LinkedIn, gwelodd hysbysebwyr sy'n defnyddio Lead Gen Forms ar gyfer InMail Noddedig eu ffôn symudol mae cyfraddau trosi yn cynyddu 3x ar gyfartaledd o'i gymharu â thudalennau glanio safonol.

Ffurflenni Cynhyrchu Prif Arweiniad LinkedIn

Gall marchnatwyr hefyd ofyn hyd at 3 chwestiwn arfer ar Ffurflen Gen Arweiniol i gasglu data plwm y tu hwnt i'r meysydd safonol a ddarperir.

Mae Ffurflenni Gen Arweiniol ar gyfer InMail Noddedig wedi ei gwneud yn gymaint haws i'n cynulleidfa darged darged i ofyn am wybodaeth gan ein cleientiaid. Nid oes raid i ni amharu ar eu profiad LinkedIn, ond dal i estyn allan atynt mewn negeseuon LinkedIn. Mae wedi bod yn newidiwr gêm ar gyfer ein hymdrechion cenhedlaeth arweiniol. Benjamin Sandman, Partner yn 5 Horizons Digital

Dechreuwch gyda InMail a Noddir gan LinkedIn

Ffurflenni Cynhyrchu Arweiniol ar gyfer Hysbysebion Dynamig

Mae marchnatwyr yn defnyddio Hysbysebion Dynamig LinkedIn i adeiladu ymgyrchoedd personol, sy'n tynnu sylw. Yr hysbysebion hyn darparu cyfraddau clicio drwodd 2x uwch na hysbysebion arddangos safonol oherwydd eu bod yn cael eu haddasu'n awtomatig i gynnwys enw, llun proffil, teitl swydd, neu swyddogaeth swydd yr aelod sy'n gwylio'r hysbyseb. Gyda fformat gen arweiniol Ads Dynamic mwyaf newydd LinkedIn, gallwch gynhyrchu arweinyddion ar unwaith a galluogi lawrlwythiadau cynnwys - fel lawrlwytho ebook neu bapur gwyn - yn uniongyrchol o'r uned hysbysebu ei hun.

Prif Genhedlaeth LinkedIn

Mewn cwpl o gliciau yn unig ar eich creadigol Dynamic Ads, gall aelodau anfon eu henw llawn a'u cyfeiriad e-bost atoch, heb erioed orfod teipio eu gwybodaeth â llaw. Unwaith y bydd rhywun yn cyflwyno eu gwybodaeth trwy'r uned hysbysebu, bydd eich cynnwys yn dechrau lawrlwytho i'w bwrdd gwaith yn awtomatig.

Gall marchnatwyr gael gafael ar dennyn yn uniongyrchol gan y Rheolwr Ymgyrch, neu basio arweinyddion i'w system awtomeiddio marchnata neu CRM. Ar hyn o bryd rydym yn cefnogi DriftRock, Marketo, Microsoft Dynamics 365, Oracle Eloqua, a Zapier.

Dechreuwch gyda Hysbysebion Dynamig LinkedIn

Mae'r fformat gen arweiniol Dynamic Ads mwyaf newydd ar gael heddiw trwy eich cynrychiolydd cyfrif LinkedIn. Bydd Ffurflenni Gen Arweiniol ar gyfer InMail a Noddir yn cael eu cyflwyno'r wythnos hon ar gyfer yr holl gwsmeriaid yn ystod y pythefnos nesaf, p'un a ydych chi'n gweithio gyda chynrychiolydd LinkedIn neu'n rhedeg hunanwasanaeth eich ymgyrchoedd yn Rheolwr Ymgyrch.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.