Cyswllt Dadwenwyno: Dewch o hyd i Backlinks sy'n Lladd eich SEO

cysylltu offer ymchwil

Mae backlinking yn parhau i fod yn gamp beryglus iawn, iawn. Gall yr hyn a fu unwaith y dull hawsaf i adeiladu eich safle ar-lein gael eich safle wedi'i gladdu. Nawr mae'n hanfodol eich bod chi disavow y dolenni sy'n lladd eich safle chwilio - nodwch Dadwenwyno Cyswllt, rhan o'r teulu o gynhyrchion yn LinkResearchTools.

Offeryn annibynnol yw Link Detox sy'n dosbarthu backlinks parth yn 3 chategori (gwenwynig, amheus neu iach) ac yn eich cefnogi chi i lanhau'ch proffil cyswllt. Mae rhyngwyneb Link Detox mor hawdd ei drin, gallwch ddarganfod yr holl gysylltiadau maleisus â'ch gwefan gydag un clic. Mae Link Detox yn dadansoddi'ch proffil cyswllt yn seiliedig ar amrywiaeth o fetrigau SEO a chyd-destunau problemus hysbys. Yna maent yn darparu argymhellion ar gyfer y cysylltiadau gwenwynig hynny.

Dadwenwyno Cyswllt

gallwch cofrestrwch ar gyfer Link Detox a gweithredu 1 dadwenwyno y mis am $ 40.

4 Sylwadau

 1. 1

  Mae fel roeddech chi'n gwybod fy mod i'n gwneud hyn heno. A wnaeth purge o'r holl backlinks ond i dudalen gartref safle trwy newid yr URLs ac nid 301ing nhw - PITA enfawr. Bydd yn cymryd misoedd ond dyna pam rydw i'n cael het lwyd dywyll.

  Bydd yn rhaid disavow ar gyfer y dudalen gartref

 2. 2
 3. 3

  Pan ddefnyddiais Link Research a Link Detox roeddwn yn siomedig iawn gyda'r gwasanaeth a'r canlyniad. Ni ddigwyddodd llawer, ac ni chefais lawer o help pan oeddwn ei angen. Penderfynais ddefnyddio The Link Auditors i gael trefn ar fy backlinks ar ôl gweld adolygiadau da iawn ar amrywiol fforymau. Roedd eu gwasanaeth gymaint yn well! Mae ganddyn nhw dîm wrth law bob amser i'ch helpu chi gyda chwestiynau neu gyngor. Gan ddefnyddio offer The Auditors Auditors, llwyddais i ddod o hyd i'm holl gysylltiadau gwenwynig, a chael gwared â nhw i gyd yn llawn. Roedd Jason, yr aelod o'r tîm y siaradais â hwy, o gymorth mawr ar gefnogaeth ffôn. Gwrandawodd ar fy mhroblemau a disgrifiodd yn union beth oedd yn bod. Unwaith iddo wneud hyn dywedodd wrthyf pa offer fyddai'n gweithio orau i mi.

  Gan ddefnyddio offer The Auditors Auditors, cefais ddata manwl iawn, roeddwn i'n gallu gweld yn union pa ddolenni oedd yn achosi niwed i mi ac roeddwn i'n gwybod pa ddolenni oedd angen eu dileu. Roedd defnyddio eu teclyn tynnu yn hawdd iawn gan ei fod yn gwbl awtomatig ac yn gyflym iawn. Rydw i wedi defnyddio amryw o wahanol offer tynnu sydd wedi bod ar gael ar y rhyngrwyd, a nhw oedd y gorau!

  • 4

   Defnyddiais The Link Auditors hefyd. Fe wnaethant fy helpu cymaint gyda fy archwiliad, gan gynnig cefnogaeth pan oeddwn ei angen yn ogystal ag egluro fy mhroblem i. Diolch am bostio hwn gan fy mod yn credu y dylai mwy o bobl wybod amdanynt. Mae'r gwasanaeth maen nhw'n ei gynnig yn wych, mor ddibynadwy a hawdd ei weithredu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.