Tactegau Adeiladu Cyswllt Tanddatblygedig sy'n Gweithio'n rhyfeddol o Dda

Tactegau Adeiladu Cyswllt Effeithiol

Mae marchnatwyr digidol yn dibynnu ar adeiladu cyswllt fel strategaeth hanfodol wrth optimeiddio peiriannau chwilio (SEO) i gynyddu eu safle ar dudalennau canlyniadau peiriannau chwilio (SERPs). Gyda marchnatwyr yn gweithio i ennill backlinks a gwella traffig ar y safle, cynhyrchu arweinlyfrau, a chyflawni amcanion eraill, maent wedi dysgu troi at nifer o ddulliau poblogaidd yn eu blwch offer.

Beth yw Backlink?

Mae backlink yn ddolen y gellir ei chlicio o un safle i'ch un chi. Mae peiriannau chwilio fel Google yn defnyddio backlinks yn eu algorithm graddio. Po fwyaf o wefannau perthnasol sy'n cysylltu â'r cynnwys, y mwyaf poblogaidd y mae peiriannau chwilio yn credu eu bod. O ganlyniad, byddant yn eu cyflwyno'n uwch ar dudalennau canlyniadau peiriannau chwilio (SERPs).

Beth yw adeiladu cyswllt?

Mae adeiladu cyswllt yn broses lle mae dadansoddwyr peiriannau chwilio yn edrych ar backlinks safleoedd perthnasol a chystadleuol, ac yn pennu strategaeth i geisio ennill dolen o'r safle targed yn ôl i'w gwefan eu hunain. Gyda digon o ymdrech, a backlinks perthnasol, gall gwefan gynyddu ei safle ar delerau penodol a gwelededd cyffredinol peiriannau chwilio am ei pharth. Mae'n bwysig nodi y gall casglu cysylltiadau o wefannau agored, spammy neu amherthnasol ostwng eich safle - felly dylai adeiladu cysylltiadau ganolbwyntio ar wefannau perthnasol o ansawdd uchel o ansawdd uchel.

Beth yw dulliau adeiladu cyswllt?

Dulliau adeiladu cyswllt fel postio gwesteion (lle mae cynnwys gwreiddiol yn cael ei greu ar gyfer arweinyddiaeth meddwl ar dudalen wahanol o fewn diwydiant), adeiladu cyswllt wedi torri (disodli backlinks marw â gwell cynnwys), a skyscraper (diweddaru ac uwchraddio cynnwys sy'n bodoli eisoes gyda mwy newydd ac uchel- backlinks o ansawdd) wedi dod yn arferion mynd yn y diwydiant am eu heffeithiolrwydd llwyr. 

Fodd bynnag, wrth i farchnata digidol barhau i ddod yn fwy cyffredin, mae mwy o berchnogion gwefannau a gwefeistri yn dechrau cael eu gorlifo gyda'r un ceisiadau, gan leihau'r siawns i'ch ceisiadau gael eu derbyn. Er mwyn aros ar y blaen yn y gystadleuaeth, efallai ei bod yn bryd archwilio tangyflawni tactegau adeiladu cyswllt (SYLWCH: Mae hynny'n backlink!) Sy'n gweithio cystal - neu efallai hyd yn oed yn well - na'r cymheiriaid mwy poblogaidd.

Mae'r ffeithlun isod (SYLWCH: Hefyd, strategaeth adeiladu cyswllt!) Yn rhannu rhai tactegau llai eu defnydd: cyfweliadau, tudalennau adnoddau, dolenni partner, Helpu Gohebydd Allan (HARO), adfer delwedd, cysylltiadau proffil, cysylltu abwyd / ego, adeiladu cyswllt 2il haen, a digwyddiadau cyfryngau. 

Gydag ystod o ddienyddiadau i ddechreuwyr i lefel ganolradd, trafodir pob tacteg ochr yn ochr â rhestr o arferion gorau cyfatebol sy'n eich helpu i ennill backlinks yn llawer haws. 

Yn dibynnu ar eich anghenion, gallwch ddefnyddio un neu gyfuniad o'r dulliau adeiladu cyswllt hyn i wneud y mwyaf o'ch enillion marchnata. Gallwch hefyd roi'r tactegau hyn ar waith i ategu eich arferion adeiladu cyswllt poblogaidd, gan eich galluogi i gyrraedd eich nodau yn well. 

Gall mynd ar y blaen i'r pecyn ar dudalennau canlyniadau peiriannau chwilio (SERPs) fod yn her, ond gyda'r dulliau a'r strategaethau cywir, rydych chi'n sicr o sicrhau canlyniadau gwell a mwy effeithiol. Mae llunio cynllun sydd fwyaf addas ar gyfer eich anghenion yn fater o roi cynnig ar bethau newydd a gweld beth sy'n gweithio orau. Manteisiwch ar y cyfle i fod yn greadigol gyda'ch strategaethau adeiladu cyswllt gan ddefnyddio'r dulliau isod.

Infograffig Adeiladu Cyswllt

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.