Sut i Arbed Ymgyrch Adeiladu Cyswllt sy'n Arweiniol gan Gynnwys

Strategaeth Allgymorth Backlinking

Mae algorithm Google yn newid gydag amser ac oherwydd hyn mae cwmnïau'n cael eu gorfodi i ail-feddwl am eu Strategaethau SEO. Un o'r camau hanfodol ar gyfer cynyddu safle yw ymgyrch adeiladu cyswllt dan arweiniad cynnwys.

Efallai eich bod wedi wynebu sefyllfa lle mae'ch tîm SEO yn gweithio'n galed i anfon e-byst allgymorth at gyhoeddwyr. Yna, mae eich ysgrifenwyr yn creu cynnwys yn benodol. Ond, ar ôl ychydig wythnosau o'r ymgyrch wedi'i lansio, fe wnaethoch chi sylweddoli nad yw wedi sicrhau unrhyw ganlyniadau.  

Efallai y bydd nifer o ffactorau sy'n effeithio ar fethiant. Gallai fod yn gysyniad gwael, digwyddiadau allanol yn y newyddion, neu, beidio â chael yr ymateb cywir ar eich e-byst allgymorth. Hefyd, nid yw'n hawdd adeiladu cysylltiadau â gwefannau awdurdodau parth uchel.

Felly, os nad yw'ch ymgyrch yn denu traffig da, peidiwch â phwysleisio. 'Ch jyst angen i chi tweakio eich strategaeth, rhoi mwy o ymdrech a chasglu'r canlyniadau disgwyliedig. Nawr, os ydych chi'n dal i gael trafferth gyda'ch strategaeth adeiladu cyswllt dan arweiniad cynnwys sy'n perfformio'n wael, yna mae'r erthygl hon ar eich cyfer chi.

1. Creu’r hyn y mae’r cyhoeddwr yn chwilio amdano

Cadwch mewn cof y bydd y golygydd yn cael ei lwytho â llawer o gynnwys arall. Felly, byddant yn edrych i mewn i'r ysgrifeniadau hynny y bydd eu cynulleidfa yn eu hoffi. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynllunio'ch cynnwys yn unol â'ch e-bost allgymorth fel na fydd yn rhaid i'r cyhoeddwr wastraffu oriau i gyfathrebu yn ôl ac ymlaen. 

Rhowch eich hun yn esgid y gynulleidfa a meddyliwch am yr hyn yr hoffech chi ei ddarllen. Ymgorffori ffynonellau data, dyfyniadau, delweddau ac ati perthnasol i'w gwneud yn ddeniadol ac yn hawdd eu darllen. Peidiwch â chreu rhywbeth nad yw'n cyd-fynd â diddordeb y cyhoeddwr.

2. Gwnewch eich penawdau'n ddiddorol 

Un o'r triciau effeithiol i wneud eich ymgyrch gwaith yw cyflwyno'ch penawdau i'r cyhoeddwr yn yr allgymorth cychwynnol. Bydd hyn yn helpu'r cyhoeddwr i gael syniad am eich cynnwys a'u gwneud yn gyffrous am eich ymgyrch.

Ar ben hynny, peidiwch â mynd yn rhy hawddgar gan fod cyhoeddwyr yn ymdrin â sawl math o straeon cynnwys a all fod ar ffurf ffeithlun, neu hyd yn oed, swydd westai. Yn syml, gofynnwch a yw'r pwnc yn berthnasol i'w cynulleidfa ac a hoffent ei gyhoeddi. Peidiwch â gwerthu chwe stori wahanol ar yr un pryd, oherwydd gallai ddrysu'r cyhoeddwr. Ar ôl cael ymateb cadarnhaol cadwch at yr hyn y mae eich pennawd yn ei ofyn. 

3. Peidiwch ag oedi cyn dilyn eich e-byst allgymorth 

Llawer o weithiau, ni chewch ymateb i'ch cyfathrebiad blaenorol ond peidiwch â rhoi'r gorau i obaith. Fel y soniwyd uchod, mae cyhoeddwyr yn aml yn brysur felly efallai y byddan nhw'n colli dolen rhai sgyrsiau. Felly, gallwch ddilyn i fyny ar eich e-byst allgymorth os na chewch unrhyw ymateb na sylw. 

Fodd bynnag, mae hyn hefyd yn eich helpu i gyflwyno nodyn atgoffa ysgafn o'ch traw a fydd yn rhoi mewnwelediad gwell i chi am eich dull gyda'r cyhoeddwr. Hefyd, os yw'r cyhoeddwr wedi colli diddordeb yn eich cynnwys cynharach, gall gwaith dilynol eu hannog i edrych i mewn iddo a chymeradwyo'ch syniad hyd yn oed, os yw'n berthnasol yn unol â'r pynciau tueddu cyfredol.  

4. Nodi gwefannau perthnasol ar gyfer dolenni

A wnaethoch chi ymchwilio digon i'r rhestr o gyhoeddwyr rhagolygon cyn cyflwyno'ch ymgyrch gyntaf? Os na, rydych chi'n gwneud camgymeriad enfawr. Fe'ch cynghorir i ddeall cilfach y cyhoeddwr ac a yw'n ymwneud â'ch busnes. 

Gallwch chi ddechrau cynnal dalen o gyhoeddwyr ar gyfer gobaith yn y dyfodol dim ond trwy olrhain y pynciau maen nhw'n eu cynnwys. Trwy hynny, gallwch gael rhestr o gyhoeddwyr a fydd â diddordeb yn eich cynnwys. Ar ben hynny, bydd yn eich helpu i addasu'r neges ar gyfer cyhoeddwyr trwy ddeall eu gwaith yn unigol.  

5. Personoli'ch e-bost allgymorth

Ydych chi'n anfon e-byst allgymorth tebyg i ymgysylltu â phob cyhoeddwr? Os ydych, fe welwch ddiffyg diddordeb gan ochr y golygyddion. Hefyd, os ydych chi'n olrhain eich cyfradd clicio drwodd, efallai y byddwch chi'n gweld graff plymio. Felly, mae'n hanfodol drafftio'ch cyd-destun pitsio yn unol â derbynnydd yr e-bost. 

Ar ben hynny, os ydych chi wedi cyflwyno ymgyrch i gyfryngau haen uchaf ac heb dderbyn unrhyw ymateb, ystyriwch eich rhestr o gyhoeddiadau ail haen. Gan fod cyhoeddwyr yn llawn dop o agendâu ac amserlenni cynnwys, gall cyflwyno i ddim ond un golli cyfleoedd. Peidiwch ag anghofio addasu'r neges a anfonwyd. 

6. Ymagwedd trwy amrywiol lwyfannau

Mae hwn yn syml ond yn effeithiol tacteg adeiladu cyswllt. Os yw'ch strategaeth arferol yn cynnwys cyfathrebu e-bost, y tro hwn rydych chi'n tapio platfform newydd. Efallai, mae blwch derbyn cyhoeddwyr dan ddŵr gyda negeseuon e-bost felly, maen nhw'n colli rhai ohonyn nhw. 

Gallwch hefyd anfon dolen o'ch ymgyrch trwy Twitter neu LinkedIn, neu godi ffôn. Mae'n dacteg i dorri trwy'r e-byst gorlawn a dal sylw'r cyhoeddwr ar gyfer eich ymgyrchoedd. 

7. Byddwch yn y newyddion gorau

Weithiau, nid yw ymgyrch yn gweithio oherwydd amseru gwael. Ni fydd gan unrhyw un ddiddordeb mewn rhywbeth sydd eisoes wedi digwydd. Felly, mae'n hanfodol edrych i mewn i'r digwyddiadau a'r digwyddiadau sydd o'ch cwmpas. 

Er enghraifft, rydych wedi lansio ymgyrch deithio yn ystod gaeafau. A fydd mor effeithiol ag y byddai mewn hafau? 

Cofiwch, dewiswch bwnc o leiaf 15 diwrnod cyn y digwyddiad i ddod neu bynciau neu newyddion poeth diweddar. Ar ben hynny, gallwch ddewis pwnc cyffredinol sydd o ddiddordeb i'ch cynulleidfa darged. Gallwch hefyd nodi'r rheswm yn eich traw ynghylch pam rydych chi'n anfon yr ymgyrch nawr. 

8. Sylwch ar linellau pwnc

Efallai eich bod yn pendroni a yw'ch e-byst hyd yn oed yn cael eu hagor? Ar gyfer hyn, gallwch ddefnyddio meddalwedd olrhain i strategaetholi'ch allgymorth pellach. Felly, os ydych chi'n gweld cyfraddau agored gwael, gallwch roi cynnig ar wahanol dactegau. 

Ceisiwch anfon e-byst gyda llinell pwnc bachog i fachu sylw'r golygydd. Gallwch hefyd arbrofi gyda llinellau pwnc ffres ar gyfer gwahanol e-byst. Mae hyn i gyd yn ymwneud â chreu rhywbeth sydd o ddiddordeb i'r cyhoeddwyr a gwneud iddynt glicio trwy'ch e-bost i wybod mwy. Yn hytrach na dim ond nodi'ch pwnc yn blaen, gallwch ddefnyddio gweithiau fel datgeliadau ymchwil unigryw neu ddata newydd. 

9. Darparu rhywbeth unigryw

Os ydych chi'n cynnig rhywbeth unigryw i'r cyhoeddwr, byddent yn sicr yn ei brynu. Gall hyn hefyd arbed eich ymgyrch sy'n perfformio'n wael. Fel y soniwyd yn gynharach, crëwch ddull wedi'i bersonoli a chadwch y cyfathrebu'n briodol ac yn berthnasol. 

Hefyd, os nad yw'ch ymgyrch yn gweithio'n effeithiol, ystyriwch weithio gyda chyhoeddwyr sydd wedi gweithio gyda chi yn gynharach a chynigiwch gynnwys unigryw iddynt am gyfnod. Ar ôl i chi gael bachyn cadarn o ymgyrch wych, gallwch chi gychwyn cysylltiadau pellach gan adeiladu dull gwasanaeth a chyhoeddiadau haen uchaf. 

Lapio Up

Bydd y pwyntiau uchod yn sicr yn eich helpu i wella'ch ymgyrchoedd adeiladu cyswllt dan arweiniad cynnwys, ond gall gymryd amser i gorddi canlyniadau cadarnhaol ar eich safleoedd. Mae'r cyfnod hwn yn dibynnu ar eich gweithgareddau, cystadleurwydd yn eich diwydiant, allweddeiriau targed, hanes a chryfder eich parth.

Ar ben hynny, dylech gadw golwg ar eich cynnydd, gan ddechrau gyda nodyn o ble rydych chi nawr. Trwy hynny, gallwch greu disgwyliad realistig o safle eich gwefan ynghyd â map ffordd o sut i'w gyflawni. Yna gallwch chi gychwyn gweithgareddau yn unol â'ch cynllun i wella'ch gwefan, perfformiad ar-lein a'ch busnes.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.