Lilt: Dolen Adborth Niwclear Dynol + Peiriant ar gyfer Cyfieithu a Lleoleiddio

Lilt

Lilt wedi adeiladu'r ddolen adborth peiriant + dynol niwral cyntaf i'w chyfieithu. Lilt's cyfieithu peiriant niwral System (NMT) yw'r gyntaf o'i bath yn y diwydiant technoleg cyfieithu ac mae'n mynd y tu hwnt i offrymau gan Google, Amazon, Facebook, Apple, neu Microsoft. Bellach mae gan fusnesau sy'n dymuno ehangu eu cyrhaeddiad byd-eang well opsiwn i gyfieithu eu cynnwys yn gyflym ac yn gywir.

O ran cyfieithu, dim ond dau ddewis sydd gan fusnesau:

  1. Brawddeg lawn cyfieithu peiriant fel Google Translate.
  2. Cyfieithiad dynol.

Mae Lilt yn galluogi'r gorau o ddau fyd trwy gyfuno deallusrwydd artiffisial â phwer dynol i gael yr ansawdd cyfieithu gorau. Mae system NMT Lilt yn defnyddio'r un dechnoleg niwral sydd eisoes yn cael ei defnyddio i hyrwyddo cydnabyddiaeth lleferydd a delwedd, ond y mae ei heffaith ar y diwydiant cyfieithu yn gymharol newydd ac addawol. Yn ystod y misoedd diwethaf, mae arbenigwyr y diwydiant wedi canmol NMT am ei allu i gyd-fynd ag ansawdd cyfieithu dynol ac nid yw system newydd Lilt yn eithriad.

Yn dolen adborth niwral Lilt, mae cyfieithwyr yn derbyn awgrymiadau NMT sy'n dibynnu ar gyd-destun wrth iddynt weithio. Mae'r system NMT yn arsylwi dewisiadau cyfieithwyr yn oddefol i addasu ei awgrymiadau mewn amser real. Mae hyn yn creu cylch rhinweddol lle mae cyfieithwyr yn derbyn awgrymiadau cynyddol well, ac mae'r peiriant yn derbyn adborth cynyddol well. Mae'r ddolen adborth niwral yn arwain at gyfieithu dynol a pheiriant o ansawdd uwch, sy'n helpu busnesau i wasanaethu mwy o gwsmeriaid, lleihau cost, a byrhau amser i'r farchnad. Mae lilt yn costio 50% yn llai ac mae 3-5 gwaith yn gyflymach.

Mae platfform Lilt yn cynnig y canlynol:

  • Peidiwch byth ag Ailhyfforddi Systemau MT Unwaith eto - Mae system cyfieithu peiriant addasol, rhyngweithiol Lilt yn diweddaru ei gof cyfieithu a'i system MT mewn llai nag eiliad bob tro y mae cyfieithydd yn cadarnhau segment.
  • Cysylltiad Di-dor rhwng bodau dynol a pheiriannau - Integreiddio cyfieithu dynol a pheiriant â systemau menter eraill trwy API sy'n seiliedig ar safonau. Neu defnyddiwch un o restr gynyddol Lilt o gysylltwyr arfer.
  • Rheoli Prosiect Hyblyg - mae Dangosfwrdd Prosiect Kanban yn caniatáu ichi ddelweddu statws cyfredol prosiectau a gwaith cyfieithu eich tîm.

Dangosfwrdd Prosiect Lilt

Mewn astudiaeth gymhariaeth ddall a gynhaliwyd gan Zendesk, gofynnwyd i gyfieithwyr ddewis rhwng cyfieithiadau NMT addasol newydd Lilt a system cyfieithu peiriant addasol (MT) blaenorol Lilt. Dewisodd defnyddwyr NMT i fod o'r un ansawdd neu ansawdd uwch na'r cyfieithiadau blaenorol 71% o'r amser.

Rydyn ni'n caru'r cysylltiad rhwng y cyfieithydd dynol a'u gallu i hyfforddi ein peiriannau MT. Roedd yn golygu pan wnaethom fuddsoddi mewn cyfieithiadau dynol, y byddai hefyd yn cyfrannu at ansawdd ein peiriannau MT. Melissa Burch, rheolwr cymorth ar-lein yn Zendesk

Cyfarfu cyd-sylfaenwyr Lilt John DeNero a Spence Green wrth weithio ar Google Translate yn 2011, a dechrau Lilt yn gynnar yn 2015 i ddod â'r dechnoleg i fusnesau a chyfieithwyr modern. Mae Lilt yn cynnig menter atebion a chyfieithu e-fasnach hefyd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.