Sut i Gyfrifo Gwerth Oes Eich Defnyddiwr Ap Symudol

ltv

Mae gennym fusnesau cychwynnol, cwmnïau sefydledig, a hyd yn oed cwmnïau hynod ddadansoddol a soffistigedig sy'n dod atom ni am gymorth i dyfu eu busnes ar-lein. Waeth beth fo'u maint neu soffistigedigrwydd, pan ofynnwn am eu cost-fesul-caffaeliad ardderchog a'r gwerth oes (LTV) cwsmer, rydym yn aml yn cwrdd â syllu gwag. Mae gormod o gwmnïau'n cyfrifo cyllidebau yn syml:

(Refeniw-Treuliau) = Elw

Gyda'r persbectif hwn, mae marchnata'n dirwyn i ben yn mynd i'r golofn gostau. Ond nid yw marchnata yn gost fel eich rhent ... mae'n fuddsoddiad a ddylai fod yn gweithio i dyfu eich busnes. Efallai y cewch eich temtio i gyfrif bod y gost i gaffael cwsmer newydd yn swm doler penodol, ac yna'r elw yw'r refeniw a gyflawnwyd gennych ar eu pryniant. Y broblem gyda hynny yw nad yw cwsmeriaid fel rheol yn gwneud un pryniant. Caffael y cwsmer yw'r rhan anodd, ond nid yw cwsmer hapus yn prynu unwaith ac yn gadael yn unig - maen nhw'n prynu mwy ac yn aros yn hirach.

Beth yw Gwerth Oes Cwsmer (CLV neu CLTV) neu Werth Oes (LTV)?

Gwerth oes cwsmer (CLV neu CLTV yn aml), gwerth cwsmer gydol oes (LCV), neu werth amser bywyd (LTV) yw'r elw a gyfrifir y bydd cwsmer yn ei ddarparu i'ch cwmni. Nid yw LTV wedi'i gyfyngu i drafodiad neu swm blynyddol, mae'n cynnwys yr elw a gyflawnir trwy gydol eich perthynas â'r cwsmer.

Beth yw'r fformiwla i gyfrifo LTV?

LTV = ARPU (\ frac {1} {Churn})

ble:

  • LTV = Gwerth Oes
  • ARPU = Refeniw Cyfartalog fesul Defnyddiwr. Gall refeniw ddod o gost y cais, refeniw yn seiliedig ar danysgrifiadau, pryniannau mewn-app, neu refeniw hysbysebu.
  • Corddi = Canran y cwsmer a gollwyd dros gyfnod penodol. Mae ceisiadau ar sail tanysgrifiadau yn aml yn blynyddololi eu refeniw, eu corddi a'u treuliau.

Os ydych chi'n datblygu cymhwysiad symudol, dyma ffeithlun gan Dot Com Infoway - Cyfrifwch Werth Amser Bywyd (LTV) eich Defnyddwyr Apiau ar gyfer Brandio a Llwyddiant Anferthol - mae hynny'n cerdded drwodd ar fesur LTV defnyddiwr eich ap symudol. Mae hefyd yn darparu rhai ffyrdd i leihau corddi a chynyddu proffidioldeb.

Nid oes amheuaeth am y ffaith bod mwy a mwy o bobl yn treulio'r rhan fwyaf o'u hamser ar-lein ar apiau symudol. Er y gallai hyn olygu mwy o ddefnyddwyr ar eich app, yn bendant nid yw'n golygu y bydd eich holl ddefnyddwyr yn broffidiol. Fel sy'n wir am y mwyafrif o fodelau busnes, daw refeniw o 80% gan ddefnyddwyr 20%. Gall mesur LTV defnyddwyr helpu datblygwyr apiau i leihau eu defnyddwyr gorau a chreu cynigion a hyrwyddiadau i wobrwyo eu teyrngarwch i hybu cadw. Raja Manoharan, Dot Com Infoway

Ar ôl i chi ddeall gwerth oes eich cwsmer, mesur eich cyfradd gorddi, dadansoddi'r gost i gaffael cwsmer, byddwch chi'n deall y buddsoddiad rydych chi'n ei wneud a'r enillion cyfartalog ar y buddsoddiad hwnnw.

Yna gallwch chi wneud addasiadau i unrhyw un neu bob un o'r newidynnau. Efallai y bydd angen i chi gynyddu cost eich gwasanaeth i gynnal elw iach. Efallai y bydd angen i chi fuddsoddi mwy mewn gwasanaeth cwsmeriaid i gadw'ch cwsmeriaid yn hirach a chynyddu refeniw mewn ap neu dymor hir. Efallai y bydd angen i chi weithio i leihau costau caffael cwsmeriaid trwy strategaethau organig ac eiriolaeth. Neu efallai y gwelwch y gallwch wario mwy o arian ar strategaethau caffael â thâl mewn gwirionedd.

Cyfrifwch Werth Oes Defnyddiwr Symudol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.