A yw Hysbysebu mewn Gemau Cymdeithasol yn Gweithio?

mac mawr

O ran peli llygad a rhychwantu sylw, efallai na fydd yr un sianel ddosbarthu yn cystadlu â hi hapchwarae cymdeithasol. Mae pobl ledled y byd yn treulio tua 200 miliwn munud y dydd yn chwarae Adar Angry. Denodd gêm newydd Zynga, Cityville 100 miliwn o ddefnyddwyr yn ei fis cyntaf yn unig. Efallai y bydd marchnatwyr yn ceisio cipio darn o'r pastai hapchwarae trwy lithro mewn rhai gemau achlysurol sy'n cynnwys eu brandiau, ond mae'n debyg y byddai gemau o'r fath bob amser yn welw o'u cymharu â'r gwerthwyr llyfrau gorau sydd wedi cael eu derbyn a'u poblogrwydd yn eang.

Beth yw'r ffordd orau i farchnatwr fanteisio ar yr angerdd hapchwarae? Mae hysbysebu wedi bod ar gael erioed mewn apiau hapchwarae, ond targedu hysbysebion perthnasol gyda defnyddwyr sy'n gweithredu fu'r her. Dyma fu nod Lifestreet's Llwyfan hysbysebu Revjet ... ac maen nhw'n cael canlyniadau.

Mae LifeStreet yn darparu hysbysebu mewn-app gyda ffocws ar gymwysiadau Facebook, Apple (iOS) ac Android. Mae platfform technoleg RevJet LifeStreet wedi'i adeiladu ar weinydd gwrthrychau cyffredinol cyntaf y byd i sicrhau'r refeniw gorau posibl. Mae'r dechnoleg hon yn berthnasol profion cyflymder uchel i hysbysebion, tudalennau glanio, penderfyniadau masnachu mewn pobl, algorithmau cynyddu refeniw neu unrhyw wrthrych arall sy'n ennill refeniw.

adrodd cyfryngau lifestreet

Mae platfform optimeiddio RevJet LifeStreet wedi'i adeiladu ar weinydd gwrthrychau cyffredinol cyntaf y byd ac mae'n gynnyrch buddsoddiad datblygu meddalwedd $ 25 + miliwn. Mae RevJet yn cymhwyso Profi Cyflymder Uchel Iterative i unrhyw yrrwr refeniw digidol, yn amrywio o wrthrychau gweledol fel hysbysebion a thudalennau glanio i wrthrychau rhesymegol fel penderfyniadau masnachu mewn pobl ac algorithmau cynyddu refeniw. Mae RevJet yn cynhyrchu lefelau monetization arloesol a chyfaint eithriadol o uchel o gwsmeriaid newydd ar gyfer hysbysebwyr cymdeithasol a symudol, cyhoeddwyr a datblygwyr apiau fel ei gilydd. Mae LifeStreet yn cyrraedd 350 miliwn o ddefnyddwyr ap cymdeithasol a symudol bob mis ac mae wedi gyrru dros 200 miliwn o osodiadau ap. Enwyd y cwmni yn un o'r 500 cwmni preifat sy'n tyfu gyflymaf yn America gan Inc. Magazine ac mae ei bencadlys yn San Carlos, California gyda swyddfeydd ym Moscow, Odessa, a Riga.

fformatau cyfryngau lifestreet

Gyda chyrhaeddiad misol o dros 350 miliwn o ddefnyddwyr ap cymdeithasol a symudol, mae LifeStreet yn dosbarthu cwsmeriaid i hysbysebwyr. Y prisiau risg isel sy'n seiliedig ar berfformiad lle mae'r hysbysebwr yn talu am ganlyniadau yn hytrach na chlicio ac mae ganddo'r opsiwn i ddewis y metrig a ffefrir o Cost fesul Gosod (CPI), Cost Fesul Prynu (CPA), Digwyddiad Cost fesul Post Trosi (CPX) ac ati (!), NI ALL marchnatwyr brand fforddio anwybyddu LifeStreet .. Yr adrodd amser real customizable, rheolwyr cyfrifon pwrpasol, a gwasanaethau gwerth ychwanegol eraill yw'r eisin ar y gacen.

Gan nad yw LifeStreet yn cynnal unrhyw ymgyrchoedd cymhelliant, dim ond cwsmeriaid gwerth uchel yr ydych yn eu derbyn, sydd â gwir ddiddordeb yn eich cynnyrch. Dadlwythwch becyn cyfryngau o Lifestreet Media o'u gwefan.