5 Awgrymiadau ar Sut i Trosoledd Adolygiadau Cwsmer Cyfryngau Cymdeithasol

Adolygiadau a Thystebau Cyfryngau Cymdeithasol Cwsmer

Mae'r farchnad yn brofiad anodd, nid dim ond i'r mawr brandiau ond hefyd ar gyfer y cyfartaledd. P'un a ydych chi'n berchen ar fusnes enfawr, siop fach leol, neu blatfform rhyngrwyd, mae'ch siawns o ddringo'r ysgol arbenigol yn fain oni bai eich bod chi'n gofalu am eich cwsmeriaid yn dda.

Pan fyddwch chi'n ymwneud â hapusrwydd eich rhagolygon a'ch cwsmeriaid, byddant yn ateb yn ôl yn gyflym. Byddant yn cynnig buddion gwych i chi sy'n cynnwys ymddiriedaeth, adolygiadau cwsmeriaid, a gwerthiannau yn y pen draw.

Yn y post heddiw, rwy'n rhannu 5 awgrym ar sut i drosoli adolygiadau cwsmeriaid cyfryngau cymdeithasol i wella perfformiad eich busnes.

1. Deall Beth Mae Eich Cwsmeriaid Eisiau

Heb dystebau cwsmeriaid, byddai'n anodd iawn cael adborth uniongyrchol. Mae'r ystadegau rydych chi'n eu casglu trwy feddalwedd ac atebion dadansoddeg yn hynod ddefnyddiol a manwl gywir, ond eto ni ellir eu cymharu â'r adborth uniongyrchol y gall eich cefnogwyr a'ch cwsmeriaid ei ddarparu.

Fick Turban, Prif Swyddog Gweithredol yn aussiewritings.com, fel petai'n falch o gynnig sylw craff i ni:

Mae cynnydd busnes yn dibynnu ar optimeiddio. Ar yr un pryd, mae optimeiddio yn dibynnu ar adborth. Ar ôl i chi gael hyn, byddwch chi'n canfod eich busnes yn wahanol ac ni fyddwch chi byth yn rhedeg allan o syniadau optimeiddio.

Beth mae'n ei olygu i optimeiddio? Yn syml, mae optimeiddio yn golygu:

  • I wella'r perthynas rhwng busnes a chwsmer
  • I wella'r perthnasedd ac ansawdd o'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau
  • I ddatblygu eich cynnig gwerth unigryw
  • I sefyll allan o'r dorf a goresgyn eich cystadleuwyr
  • I droi cefnogwyr syml yn llysgenhadon brand ffyddlon

Tystebau cwsmeriaid yw eich adnodd mwyaf blaenllaw sy'n hwyluso sylwadau gwir, di-duedd am eich brand. Po fwyaf o adborth (cadarnhaol neu negyddol) a gewch, mwyaf y byddwch yn deall eich cynulleidfa darged. Ar ôl ychydig, fe welwch batrymau yn ymddygiad eich cwsmeriaid a dyna pryd y byddwch chi'n gwybod a yw'ch strategaethau a'ch mentrau diweddaraf yn gwella neu'n lleihau perfformiad eich busnes.

2. Nodi Pwynt Gwerthu Unigryw Eich Cystadleuwyr

Ffordd effeithiol arall o skyrocket eich canlyniadau busnes yw rhoi sylw i grybwylliadau brand a thystebau cwsmeriaid eich cystadleuwyr.

Gallwch olrhain pob sylw neu grybwyll brand gan ddefnyddio offer dadansoddi cystadleuol. Dewch o hyd i offeryn sy'n addas i'ch anghenion a'i ddefnyddio i nodi a "dal" y cwsmeriaid anhapus a wnaeth yr ymdrech i feirniadu'ch cystadleuwyr.

Rhowch ateb gwell i'w problemau a byddant yn newid ochrau ar unwaith. Gallwch gysylltu â nhw gan ddefnyddio neges breifat, neu hyd yn oed yn well, defnyddio cyfrif “ffug” i ateb sylwadau'r bobl anfodlon rydych chi wedi'u holrhain i lawr. Eu harwain yn syth at eich brand trwy adael adolygiad “diduedd” o'r atebion y gall eich brand eu cynnig o bosibl.

3. Arddangos y Tystebau Cadarnhaol ar Eich Gwefan

Pa ffordd well o drosoli tystebau cyfryngau cymdeithasol na'u harddangos ar eich gwefan? Rydych chi'n gweld, ni fydd pob darpar gwsmer yn mynd trwy'ch tudalennau cyfryngau cymdeithasol, felly ni fydd llawer ohonyn nhw'n cael gweld barn cwsmeriaid eraill.

Yn dibynnu ar sut rydych chi am eu harddangos, gallwch ddefnyddio a ap screenshot am ddim i ddal y tystebau neu gallwch eu hysgrifennu fel testun a dod o hyd iddynt yn lle da ar eich gwefan. Y naill ffordd neu'r llall, cofiwch fod 95% o ddefnyddwyr ar-lein yn fwy tebygol o brynu rhywbeth ar ôl darllen adolygiad dibynadwy.

4. Gwella'r Lefel Perthynas â'ch Cwsmeriaid

Dyma reol nad yw'n ysgrifenedig y dylech ei chadw mewn cof: atebwch dystebau eich cwsmer bob amser. Da neu ddrwg, does dim ots. Trwy anwybyddu'r adolygiadau nad ydych chi'n eu hoffi, rydych chi'n dangos na ellir ymddiried ynoch chi. Trwy esgeuluso'r rhai cadarnhaol, rydych chi'n colli'r siawns o ddatblygu gwell ymddiriedaeth gyda'r cwsmer a adawodd yr adolygiad a byddwch chi'n profi nad oes gan eich brand gwsmeriaid.

Trwy ymateb yn gyson i'ch holl adolygiadau a chyfeiriadau brand, byddwch yn ennill parch a theyrngarwch y cwsmeriaid sy'n mynd heibio, gan edrych am adolygiadau diduedd.

5. Trowch y Dilynwyr Teyrngar yn Llysgenhadon Brand

Ateb tystebau yw'r cam cyntaf. Cysylltu yw'r ail. Bob tro y byddwch chi'n derbyn tysteb o ansawdd ar gyfryngau cymdeithasol, rhowch ateb defnyddiol (y gall y llu ei weld) a pharatowch draw uniongyrchol i'r person a wnaeth yr ymdrech i rannu ei farn.

Gallwch chi ddechrau gyda rhywbeth fel “Hei, rydyn ni'n gwerthfawrogi'r amser wnaethoch chi ei gymryd i adolygu ein cynhyrchion / gwasanaethau, a hoffem ddod i'ch adnabod chi'n well ...” Nid oes raid i chi ymdrechu'n galed - yn fwyaf tebygol, pob cwsmer sy'n wedi gadael bydd adolygiad da ar eich tudalennau cymdeithasol ar agor am fwy. ”

Beth ddylech chi ofyn amdano? Wel, ar gyfer cychwynwyr, gallwch annog eich adolygydd i gynnal arolwg sy'n cwmpasu'r profiad a gawsant gyda'ch gwefan, eich cynhyrchion, eich cefnogaeth i gwsmeriaid, ac ati.

Neu, hyd yn oed yn well, gallwch chi gynnig cyfle iddyn nhw ddod yn un o'ch llysgenhadon brand. Mae hyn yn golygu y byddant yn derbyn cynhyrchion am ddim neu am bris gostyngedig, iawndal ariannol, neu beth bynnag a fynnoch yn ffit, i gyd yn gyfnewid am eu cefnogaeth yn y dyfodol. Swydd llysgenhadon y brand yw hyrwyddo enw busnes ym mhob man y maen nhw'n mynd, trwy ddefnyddio hashnodau, rhannu cynnwys, hoffi postiadau a thrwy annog ffrindiau a rhai hysbys i wirio cynhyrchion y brand.

Cludfwyd

Heb gymuned gysylltiedig sy'n barod i adolygu'ch brand, cynhyrchion a gwasanaethau, bydd dangos awdurdod yn y gilfach yn gyfrifoldeb caled. Mae rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol yn fwyn aur i'r rhai sy'n gwybod sut i'w defnyddio'n iawn. Trin eich cefnogwyr yn well trwy gynnig mwy o ansawdd, gwerth a gofal iddynt. Ymhen amser, yn y tymor hir, bydd eich perthnasoedd cwsmeriaid datblygedig yn creu effeithiau anhygoel a fydd yn newid wyneb eich busnes.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.