Gadewch i ni Ddatgelu a Safoni Preifatrwydd

preifatrwydd ar-lein

Wrth i Google a Facebook barhau i ddominyddu, yno yn mawr preifatrwydd pryderon sydd wedi cael eu codi ar draws y Rhyngrwyd ... ac yn gywir felly.

Gallwn ddadlau trwy'r dydd ar sut y dylai safleoedd fod yn casglu, defnyddio neu hyd yn oed werthu eich data personol ... neu hyd yn oed a ddylent allu ... ai peidio, ond rydym yn colli mater enfawr yn ymwneud â'r llanast cyfan.

Rwy'n credu bod yna ychydig o bwyntiau allweddol:

 1. Nid cyfrifoldeb cwmni yw penderfynu sut i ddefnyddio'ch gwybodaeth unwaith y byddwch chi'n ei darparu'n ddall iddyn nhw ... hynny yw eich cyfrifoldeb.
 2. Ar y llaw arall, nid yw defnyddwyr yn gwybod sut mae cwmnïau'n defnyddio eu data mewn gwirionedd - felly maent yn haeddiannol haeddiannol wrth ddarganfod ei fod wedi'i ddefnyddio mewn modd nad oeddent yn ei ddisgwyl. Nid tudalennau a thudalennau o opsiynau dryslyd a datganiadau preifatrwydd nad ydyn nhw'n ddim ond legalese gyda thyllau maint Texas i gerdded drwyddynt yw'r ateb.
 3. Os yw'r cwmni'n casglu'r data hwn, eu cyfrifoldeb nhw yw bod â mesurau diogelwch ar waith i sicrhau mai dim ond personél awdurdodedig sy'n gallu ei gyrchu.

Yn lle neu ddadlau ynghylch buddion neu gyfreithlondeb preifatrwydd, pam na wnawn ni hynny yn lle hynny canolbwyntiwch y diwydiant preifatrwydd i weithio gyda chwmnïau i gynhyrchu system unedig ar gyfer cyfathrebu'n effeithiol sut mae'ch data personol yn cael ei ddefnyddio. Yn debyg iawn Creative Commons yw'r ateb ffynhonnell agored i reoli hawliau digidol, dylem gael Privacy Commons y gall defnyddiwr ei dreulio yn hawdd i'w ddeall. Gallai rhai enghreifftiau fod:

 • P'un a yw eu mae data'n cael ei werthu i drydydd partïon.
 • P'un a yw eu mae data'n cael ei gyrchu gan drydydd partïon.
 • P'un a yw eu mae data'n cael ei gasglu'n ddienw a'i ddosbarthu i drydydd partïon.
 • P'un a yw eu mae data'n cael ei gasglu'n ddienw a'i ddosbarthu'n fewnol.
 • P'un a yw eu mae data'n cael ei ddefnyddio yn bersonol targed.
 • P'un a yw eu mae data'n cael ei ddefnyddio'n ddienw i dargedu.
 • P'un a yw eu mae gweithgareddau'n cael eu tracio'n bersonol.
 • P'un a yw eu olrhain gweithgareddau yn ddienw.

Ynghyd ag a yw'r data'n cael ei olrhain a'i ddosbarthu, gallem egluro sut mae'n cael ei ddefnyddio:

 • I werthu am elw.
 • I ddarparu profiad unigryw i gwsmeriaid.
 • I ddarparu cynigion wedi'u personoli a hysbysebu.
 • I wella ansawdd y cynnyrch cyffredinol.

Yna gallai cwmnïau fynd cyn belled â rhyddhau'r data personol i'r defnyddiwr. Mae Google mewn gwirionedd wedi dechrau hyn gyda'u Rheoli Cyfrifon consol, lle gallaf adolygu peth o'r wybodaeth, dinistrio fy hanes, neu hyd yn oed eu hatal rhag ei ​​defnyddio.

Fel marchnatwr a defnyddiwr, dwi ddim eisiau gwneud hynny rhoi'r gorau i cwmnïau rhag defnyddio fy data personol. Rwy'n credu wrth i gwmnïau barhau i gasglu gwybodaeth amdanaf, maen nhw'n gallu fy ngwasanaethu'n well. Er enghraifft, rwy'n credu ei bod hi'n iawn bod Apple yn adnabod fy llyfrgell Gerdd fy hun, er enghraifft, gan eu bod mewn gwirionedd yn gwneud rhai argymhellion deallus yn seiliedig ar fy hanes.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.