5 Gwers a Ddysgwyd O Dros 30 Miliwn o Ryngweithiadau Un-i-Un gan Gwsmeriaid yn 2021

Arferion Gorau Marchnata Sgyrsiol ar gyfer Chatbots

Yn 2015, aeth fy nghyd-sylfaenydd a minnau ati i newid y ffordd y mae marchnatwyr yn meithrin perthnasoedd â'u cwsmeriaid. Pam? Roedd y berthynas rhwng cwsmeriaid a chyfryngau digidol wedi newid yn sylfaenol, ond nid oedd marchnata wedi datblygu gydag ef.

Gwelais fod yna broblem signal-i-sŵn fawr, ac oni bai bod brandiau'n or-berthnasol, ni allent gael eu signal marchnata yn ddigon cryf i gael eu clywed dros y statig. Gwelais hefyd fod cymdeithasol tywyll ar gynnydd, lle'r oedd cyfryngau digidol a brandiau yn gweld ymgysylltiad gyrru traffig yn sydyn, ond yn methu ag olrhain ei ffynhonnell. 

Beth wnaeth wyneb uwchben y statig a bachu sylw cwsmer? Negeseuon. Mae pawb yn anfon neges bob dydd, ond roedd brandiau'n anwybyddu'r sianel honno - er anfantais iddynt. Roedden ni eisiau helpu brandiau i fachu sylw eu cynulleidfa mewn ffordd newydd, felly fe wnaethon ni lansio Sbectrm fel ffordd i awtomeiddio cyflwyno cynnwys un-i-un trwy negeseuon ar yr apiau lle mae pobl yn treulio eu hamser, ac i gael brandiau i siarad gyda cwsmeriaid, nid at nhw. Sylweddolom yn gyflym fod hon yn sianel farchnata gwbl ddigyffwrdd a oedd yn datrys yr holl heriau hyn i frandiau defnyddwyr ar-lein.

Bum mlynedd yn ddiweddarach, rydym wedi dysgu llawer am farchnata sgyrsiol, ac yn 2021 yn unig, gwnaethom alluogi dros 30 miliwn o ryngweithio un-i-un i'n cwsmeriaid. Dyma beth ddysgon ni o helpu cwsmeriaid i lansio a graddio eu strategaeth negeseuon sgwrsio eu hunain, a sut mae ymgysylltu'n uniongyrchol â chwsmeriaid yn creu'r profiad personol y maen nhw'n ei geisio.

Pum Gwers a Ddysgwyd ar gyfer Optimeiddio Negeseuon Awtomataidd

Fe wnaethon ni ddysgu llawer trwy helpu brandiau Fortune 100 i ddylunio a graddio chatbots marchnata sydd nid yn unig yn ymgysylltu â chwsmeriaid ond yn trosi i werthiannau. Dyma rai o'r ffyrdd y gallwch greu strategaeth negeseuon awtomataidd lwyddiannus, a pham ei bod yn bwysig.

Gwers 1: Dechreuwch gyda Bachyn

Mae bob amser yn gwestiwn mwyaf marchnatwr: Sut mae dal sylw fy nghynulleidfa, a sut ydw i'n cysylltu'n fwy personol a chynnig rhywbeth sy'n gwneud iddyn nhw fod eisiau ymgysylltu? Yn gyntaf, crëwch fachyn cymhellol sy'n taro'r pwyntiau poen rydych chi'n eu datrys a pham y dylent ymgysylltu â'ch chatbot. Pa werth a gânt o'r profiad? Rheoli eu disgwyliadau am yr hyn y byddant yn ei gael o'r profiad. Yna, defnyddiwch gopi ymateb uniongyrchol sy'n arwain eich cwsmeriaid trwy'r cyfnewid i weithredu.

Pam mae'n bwysig? Mae eich cynulleidfa wedi blino ar yr ymdrechion marchnata digidol y maen nhw'n eu gweld bob dydd. Nid yn unig maen nhw eisiau rhywbeth gwahanol ond byddan nhw'n dewis brandiau sy'n cynnig profiad defnyddiol a pherthnasol. Mae ein data yn dangos bod gan brofiadau sy'n cyfleu gwerth y profiad yn uniongyrchol ac sy'n arwain cwsmeriaid ar hyd y daith gydag ymatebion a awgrymir berfformiad ymgysylltu a throsi llawer cryfach.

Gwers 2: Rhowch Bersonoliaeth Gryf i'ch Chatbot

Gall eich cwsmeriaid ddweud a ydyn nhw'n rhyngweithio â bot a gefnogir gan dechnoleg wael sy'n mynd yn sownd os gofynnir cwestiwn sydd “oddi ar y sgript.” Mae nid yn unig yn bwysig gwneud eich bot yn ddiddorol, ond trosoledd eich data sgwrsio i'w gwneud yn fwy craff ac yn fwy ymatebol. Rhowch bersonoliaeth i'ch bot sy'n cyd-fynd â llais eich brand, gwnewch ef yn ddymunol, a hyd yn oed defnyddiwch emojis, delweddau, neu gifs wrth sgwrsio.

Pam mae'n bwysig? Er eu bod yn gwybod eu bod yn cyfathrebu â chatbot, mae defnyddwyr eisiau rhyngweithio ar lefel bersonol â'r brandiau maen nhw'n eu caru. Pan fyddant yn anfon neges gyda ffrindiau, mae hiwmor, delweddau, .gifs, ac emojis i gyd yn rhan o'r cyfathrebu rhyngweithiol hwnnw. Mae ein data hefyd yn dangos mai brandiau sydd â phersonoliaethau bot cryf a chreadigol sgwrsio dymunol sydd â'r ymgysylltiad cryfaf.

Gwers 3: Traciwch Eich Sgyrsiau

Mae rhyngweithiadau cwsmeriaid hefyd yn dal llawer o ddata. Rhowch olrhain ac adrodd ar drosi wrth galon eich strategaeth sgwrsio, ond cymerwch agwedd gyfannol at briodoli sy'n sicrhau eich bod yn mesur effaith y sianel farchnata newydd hon yn gywir.

Mae'r canlyniadau? 

  • Telekom wedi cael cyfradd trosi 9x yn erbyn eu hymgyrchoedd traffig gwefan. 
  • porffor cael elw o 4x ar wariant hysbysebu.
  • Trwy ddefnyddio negeseuon personol, Ford roedd ganddo lifft cymharol o 54% mewn ystyriaeth a 38% o gynnydd cymharol mewn bwriad prynu — y ddau yn uwch na meincnod y diwydiant modurol. 

Pam mae'n bwysig? Mae newidiadau i reoliadau preifatrwydd a chwcis yn cyfyngu ar y ffyrdd y gall marchnatwyr olrhain eu mentrau hysbysebu digidol. Mae marchnata llafar nid yn unig yn darparu sianel y gallwch ei defnyddio i gasglu data datganedig yn uniongyrchol gan eich cwsmeriaid, mae'n bwynt cyffwrdd y gellir ei olrhain i'ch helpu i ddeall eich ROI cyffredinol. Hefyd, ein profiad gyda chwsmeriaid yw eu bod wedi gallu trosoledd ymgysylltu sgwrsio ac addasiadau ar y safle i optimeiddio eu twndis.

Gwers 4: Byddwch Ymlaen bob amser

Gan nad yw cwsmeriaid ar eu ffonau yn ystod eich oriau busnes yn unig, gall negeseuon un-i-un awtomataidd fod ar gael bob amser i ymgysylltu â chwsmeriaid ar ba bynnag adeg o'r dydd ydyw. Mabwysiadu a bob amser-ar strategaeth farchnata sgyrsiol yn dangos i'ch cynulleidfa eich bod ar gael iddynt. 

Caiff hyn ei adleisio gan ymatebwyr yn ein hadroddiad ar y Cyflwr Masnach Gymdeithasol Sgyrsiol. Gwelsom mai'r ddau brif reswm y byddai rhywun yn cyfathrebu â brand trwy ap negeseuon yw oherwydd ei fod yn fwy cyfleus oherwydd ei fod yn cael dewis pryd i ymgysylltu, ac mae'n gyflymach.

Ond nid yw bod ymlaen bob amser yn ymwneud â bodloni disgwyliadau cwsmeriaid yn unig. Mae'n ymwneud â meddwl y tu hwnt i ymgyrchoedd. Cael strategaeth farchnata sgyrsiol barhaus yw'r unig ffordd i wneud y mwyaf o werth negeseuon fel sianel yn gyson.

Pam mae'n bwysig? Mae’n bosibl y bydd brandiau sy’n mabwysiadu dulliau tymor byr, sy’n canolbwyntio ar ymgyrch, yn gweld rhywfaint o elw, ond yn y pen draw byddant ar eu colled i frandiau sy’n cymryd agwedd barhaus. Fel pob sianel farchnata, dylid optimeiddio negeseuon yn barhaus yn seiliedig ar y data rydych chi'n ei ddal wrth sgwrsio. Mae mabwysiadu dull bob amser sy'n graddio negeseuon ar draws llwyfannau yn eich galluogi i greu'r gwerth mwyaf yn y tymor hir. Pam? Rydych chi'n adeiladu cynulleidfaoedd y gellir eu cyrraedd yn uniongyrchol ar sianeli negeseuon y gallwch chi eu hailgysylltu i gynyddu gwerth oes cwsmer. Rydych chi hefyd yn optimeiddio'ch AI sgyrsiol yn seiliedig ar y data negeseuon rydych chi'n ei ddal gan gwsmeriaid. 

Gwers 5: Defnyddio Data a Ddatganwyd i Wella Ymgysylltu

Gall data datganedig a gasglwyd o ryngweithio cwsmeriaid, ynghyd â data ymgyrch hysbysebu a dadansoddiadau gwefan, gyfrannu at eich ymdrechion marchnata cyffredinol. Gall eich helpu nid yn unig i ddeall eich cynulleidfa a'u hanghenion yn well ond gall eich helpu i segmentu'ch cynulleidfaoedd yn well, a phersonoli sut rydych chi'n ail-ymgysylltu â nhw ar y sianeli negeseuon hynny. 

Pam mae'n bwysig? Mae ein data yn dangos bod brandiau sy'n defnyddio data datganedig a gasglwyd mewn sgwrs hefyd yn gallu creu segmentau wedi'u targedu'n fawr i ail-ymgysylltu ar sianeli negeseuon, gan arwain at berfformiad trosi llawer cryfach. Hysbysiadau ail-ymgysylltu hyper-bersonol ar apiau fel Messenger yn cael Cyfraddau agored o 80%. ac Cyfraddau clicio drwodd o 35%. ar gyfartaledd. Mae hynny'n enfawr o'i gymharu â sianeli fel e-bost, a ystyrir yn draddodiadol fel y sianel gadw sy'n perfformio orau. Yn ogystal, 78% o gwsmeriaid dweud y byddent yn fwy tebygol o brynu rhywbeth arall gan adwerthwr pe bai eu cynigion yn cael eu targedu at eu diddordebau a'u hanghenion.

Negeseua yw Dyfodol Marchnata

Ffordd well o farchnata sgyrsiol yw trwy negeseuon un-i-un awtomataidd ar yr apiau lle mae'ch cwsmeriaid yn treulio eu hamser. Dyma beth sy'n mynd i ganiatáu ichi ddod yn gerddoriaeth ym mywyd eich cwsmer, nid dim ond rhan o'r statig o frandiau eraill yn y cefndir.

Lawrlwythwch Adroddiad Cyflwr Masnach Gymdeithasol Sbectrm

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.