Mae LegalZoom yn Gweithredu Deallusrwydd Artiffisial gan ddefnyddio Veritone One

Deallusrwydd Artiffisial Veritone

Mewn byd ar unwaith o gyfryngau ar-lein, dylid ystyried enw da brand fel mater o fywyd a marwolaeth. Ond, o ran cyfryngau darlledu, gall rheoli popeth mae pobl yn ei ddweud am frand deimlo nesaf at amhosibl. Dogfennodd yr FCC fwy na 32,000 o orsafoedd teledu a radio yn darlledu bob dydd, gan adael arbenigwyr brandio a marchnata yn sgrialu i adolygu ac aros ar y blaen i fesuriadau ROI ar gyfer hysbysebwyr a rhanddeiliaid.

Diolch byth, deallusrwydd artiffisial wedi datblygu i amlyncu, datgloi a dadansoddi cynnwys llinol, o radio lleol i grybwylliadau brodorol ar deledu byw - gan roi'r gallu i frandiau ddarganfod teimladau negyddol a chadarnhaol gydag allweddeiriau chwiliadwy, gan nodi cwynion yn gyflym a thynnu sylw at ddiolchgarwch. Gall peiriannau gwybyddol ganfod lleisiau, enwau, logos a gwrthrychau, gan greu cronfeydd data i fusnesau dynnu dim ond yr hyn sydd ei angen, heb unrhyw amser coll yn adolygu oriau ac oriau ffilm.

cyfreithiolzoom

Veritone Un yn is-gwmni o Mae Veritone, Inc. ac asiantaeth hysbysebu gwasanaeth llawn sy'n creu hysbysebu brodorol a thraddodiadol ar gyfer brandiau enwog. Cyhoeddodd Veritone ehangu gwasanaethau gyda LegalZoom, y prif ddarparwr atebion cyfreithiol ar gyfer busnesau bach a theuluoedd, o'i waith cychwynnol yn profi ymgyrchoedd lleol, i gyflawni ymgyrchoedd cenedlaethol, lleol a phodledu ar raddfa lawn.

Mae Veritone One yn datblygu hysbysebu brodorol a thraddodiadol gydag arbenigedd mewn prynu cyfryngau, cynllunio, datblygu creadigol ac ymrwymiad i ragoriaeth wrth adeiladu perthynas â gwesteiwyr darlledu cenedlaethol haen uchaf. Trwy'r bartneriaeth, mae LegalZoom a Veritone One wedi adeiladu ymgyrchoedd cadarn sydd wedi codi ymwybyddiaeth marchnad LegalZoom gan ddefnyddio podledu a chynnal ardystiadau.

Mae Veritone One yn trosoledd perchnogol deallusrwydd artiffisial Technoleg (AI), Llwyfan Veritone, i ddarparu tryloywder a chywirdeb LegalZoom o ddilysu hysbysebion mewn amser real bron, yn ogystal ag olrhain cystadleuwyr.

Mae Llwyfan Veritone yn amlyncu miloedd o oriau o gynnwys sain a fideo bob dydd, gan ddefnyddio ei gyfres bwerus o beiriannau gwybyddol integredig, gan gynnwys canfod logo, prosesu iaith naturiol, olion bysedd llais, adnabod wynebau a chanfod gwrthrychau, gan greu cronfa ddata a mynegai cyfoethog a gweithredadwy. Mae'r platfform yn cynnig gwybodaeth nad oedd ar gael o'r blaen ynghyd â chwilio a darganfod pwerus a fydd yn parhau i wneud y gorau o wariant ac effeithiolrwydd cyfryngau all-lein cleientiaid.

Peiriannau Gwybyddol

Mae Veritone yn darparu datrysiad unedig yn seiliedig ar gymylau sydd ar gael i weithwyr proffesiynol y cyfryngau ddal, mynegeio, chwilio, ac ymestyn cynnwys darlledu a digidol. Archifwyd y platfform yn benodol i rymuso'r sefydliad cyfan yn llawn gyda deallusrwydd amser real bron, o werthu a rhaglennu i weinyddiaeth.

Mae LegalZoom yn falch o fod wedi bod yn gleient cyntaf Veritone One dros 15 mlynedd yn ôl, ac rydym wedi parhau i dyfu’r berthynas hon oherwydd ansawdd y gwasanaeth a’r arloesedd y gallant ei gynnig gyda Phlatfform Veritone. Mae'r strategaeth greadigol, y copi a'r cynnwys y maent wedi'u datblygu ar gyfer ein hymgyrchoedd a'r perthnasoedd y maent wedi'u meithrin gydag ardystwyr yn sicrhau ein bod yn atseinio'n gyson ar draws cyfryngau targed a chynulleidfaoedd. John Suh, Prif Swyddog Gweithredol LegalZoom

Mae'n hanfodol mesur ROI trwy olrhain a chofnodi cyfeiriadau brand o ganlyniad i'r ddoleri a wariwyd, a gwirio mai'r hysbyseb a redir o gwbl yw'r cam cyntaf. Mae dilysu hysbysebu, neu “wiriadau aer” wedi cael eu perfformio â llaw dros oriau lawer ers blynyddoedd; gall fod yn gyfrifoldeb i un neu fwy o weithwyr gynnal gwiriadau awyr a monitro traffig neu ymatebion amheus mewn cyfryngau darlledu ar gyfer brandiau mawr. Ar ben hynny, gallai tasg mor undonog sy'n cynnwys oriau o ddarllediadau teledu a radio arwain at wall dynol.

Yn lle, mae defnyddio peiriannau gwybyddol lluosog mewn un platfform i ddadansoddi a chyflwyno data mewn amser real bron nid yn unig yn rhyddhau oriau o amser i weithiwr ddefnyddio setiau sgiliau mwy creadigol, ond gall hefyd arbed arian.

Mae gweithio gyda LegalZoom wedi bod yn bartneriaeth ddelfrydol. Mae'r hyn a ddechreuodd gyda phrofion radio lleol wedi tyfu i fod yn gyfle i rannu eu neges arloesol a phwysig y dylai cymorth cyfreithiol fod ar gael i bawb. Mae ymroddiad a chreadigrwydd ein tîm, ynghyd â phwer Llwyfan Veritone yn darparu sylfaen berffaith wrth i ni reoli ymgyrchoedd cenedlaethol a lleol newydd. Ryan Steelberg, llywydd Veritone One

Wrth i oes y cyfryngau ddod yn fwyfwy digidol yn unig, dylai arbenigwyr brandio a marchnata gofleidio technolegau newydd, fel llwyfannau peiriannau gwybyddol AI, i aros yn gystadleuol. Oherwydd bod data'n adeiladu'n esbonyddol bob dydd, bydd yr oriau dyn hefyd yn cynyddu, gan greu straen ar weithwyr a lleihau amser ymateb beirniadol i frandiau sy'n byw mewn unwaith diwylliant o ymateb. Mae defnyddio offer sy'n lleihau tasgau undonog yn agor grym ymennydd creadigol i ganolbwyntio ar amcanion busnes mwy, tra hefyd yn cynyddu teyrngarwch cwsmeriaid ac yn y pen draw, refeniw.

I gael mwy o wybodaeth am Veritone One, ewch i VeritoneOne.com. I ddysgu mwy am y dechnoleg arloesol sy'n troi deallusrwydd artiffisial yn ddeallusrwydd gweithredadwy, ewch i Veritone.com.

 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.