Pam mae Dysgu yn Offeryn Ymgysylltu Arweiniol i Farchnatwyr

dysgu ar-lein

Rydym wedi gweld twf anhygoel mewn marchnata cynnwys yn ystod y blynyddoedd diwethaf - mae bron pawb yn ymuno. Mewn gwirionedd, yn ôl y Sefydliad Marchnata Cynnwys, mae 86% o B2B marchnatwyr a 77% o B2C mae marchnatwyr yn defnyddio marchnata cynnwys.

Ond mae sefydliadau craff yn mynd â'u strategaeth marchnata cynnwys i'r lefel nesaf ac yn ymgorffori cynnwys dysgu ar-lein. Pam? Mae pobl eisiau bwyd am gynnwys addysgol, yn awyddus i ddysgu mwy a mwy. Yn ôl y Adroddiad Mewnwelediad Amgylchynol, bydd y farchnad fyd-eang ar gyfer dysgu ar-lein hunan-gyflym yn cyrraedd $ 53 biliwn erbyn 2018.

Mae cynnwys dysgu ar-lein yn gweithio law yn llaw â cherbydau marchnata craidd eraill fel erthyglau, e-lyfrau, postiadau blog, ffeithluniau a fideos, ond mae'n caniatáu i ragolygon a chwsmeriaid gloddio'n ddyfnach a dysgu mwy fyth.

Fel offeryn ymgysylltu sy'n dod i'r amlwg ar gyfer marchnatwyr, mae brandiau, B2B a B2C, yn meddwl sut mae dysgu ar-lein yn cyd-fynd â'u strategaeth farchnata ar hyd y llwybr i'w brynu a chylch bywyd cyfan y cwsmer.

Dal heb eich argyhoeddi? Mae'r dystiolaeth yn y niferoedd. Mae ein data yn dangos metrigau amser-ar-safle anhygoel ar gyfer y rhai sy'n cymryd rhan mewn profiadau dysgu wedi'u curadu - 10 i 90 munud yw'r amser cyfartalog fesul profiad dysgu gydag amser y sesiwn yn amrywio o 5 i 45 munud.

Gadewch i ni edrych ar yr hyn sy'n gyrru'r metrigau rhyfeddol hyn.

Sut mae Dysgu yn Gyrru Ymgysylltu

 1. Mae dysgu yn gyrru gwybodaeth, mae gwybodaeth yn gyrru defnyddwyr / cwsmeriaid wedi'u grymuso. Ar ben y twmffat, mae cwsmeriaid yn mynnu lefel uwch o fanylion wrth wneud penderfyniadau prynu; maent am gael mwy o wybodaeth i ddilysu eu dewisiadau. Er y gall adolygwyr trydydd parti, cyfoedion, a theulu fod yn llysgenhadon brand rhagorol, ni all brand anwybyddu ei gyfrifoldeb i gynorthwyo / dylanwadu ar y penderfyniad prynu.

  Gall cynnwys addysgol fel canllawiau cynnyrch, dadansoddiad arbenigol, a gweminarau helpu i symud porwr i brynwr. Enghraifft wych o addysg presale yr hoffwn dynnu sylw ati yw Nîl Las. Adeiladodd y brand adran gyfan sy'n helpu i addysgu prynwyr. Mae Blue Nile yn cydnabod y gall prynu diemwnt fod yn llethol, ac felly gydag awgrymiadau, Cwestiynau Cyffredin a chanllawiau maent yn creu profiad prynu gwell ac yn y pen draw yn gwsmer mwy diogel.

  Y cyfle unigryw i sefydliadau a brandiau yw cynnig profiadau sy'n galluogi darpar brynwyr i ymchwilio'n ddwfn yn y cyfnod cyn prynu trwy brofiadau dysgu sydd wedi'u hystyried yn ofalus.

 2. Mae dysgu'n cynyddu mabwysiadu. Er bod y byd meddalwedd wedi bod yn gweithio i fireinio'r grefft gain o fynnu cwsmeriaid newydd gyda chyfeiriadau cynnyrch, casglu data cwsmeriaid, a chynghorau cychwyn, mae'r byd cynnyrch corfforol yn yr oesoedd tywyll, gan ddibynnu ar lawlyfrau cyfarwyddiadau. Mae rhai wedi pontio'r bwlch gyda fideos Youtube, ond mae'r rheini un clic i ffwrdd o'r cystadleuydd agosaf.

  Gall cynhyrchion cymhleth wneud i gwsmeriaid deimlo eu bod yn cael eu herio a'u digalonni. A. astudiaeth newydd dangosodd yn ddiweddar mai dim ond unwaith y defnyddir un o bob pum ap. Mae llawer o apiau'n parhau i gael eu gadael oherwydd nad yw cwsmeriaid ar fwrdd effeithiol.

  Mae hyn yn wir am unrhyw gynnyrch - corfforol neu ddigidol. Mae'n hanfodol ysbrydoli, addysgu a chysylltu'r cwsmer newydd â brand ac â chymuned o bobl eraill wrth iddynt gymryd eu camau cyntaf. Mae hefyd yn gyfle i ateb cwestiynau a helpu i lunio eu canfyddiad o'r brand, y cynnyrch a'r gwasanaeth yn gynnar.

 3. Mae dysgu'n creu rhyngweithiadau dwfn ac ystyrlon. Mae cysylltiadau cryf rhwng cynnydd mewn gwerth oes a lefel addysg brand a chynhyrchion. Meddyliwch am eich uwch ddefnyddwyr: maen nhw'n prynu mwy, yn efengylu mwy ac yn prynu cynhyrchion a gwasanaethau cysylltiedig ar gyfradd uwch na llawer o rai eraill.

  Wrth greu cynnwys ar gyfer defnyddwyr presennol, ymunwch â'r hyn y mae eich cynulleidfa eisiau ei ddysgu. Deall anghenion a disgwyliadau cynulleidfa a chyflwyno'r wybodaeth honno iddynt. Yn union fel pob marchnata cynnwys, mae angen i gynnwys dysgu fod personol.

 4. Mae dysgu'n adeiladu cymuned. Cynhwysyn allweddol wrth greu perthynas barhaol ac atyniadol yw datblygu cymunedol cwsmeriaid cyd-destunol. Mae cymunedau organig yn datblygu o amgylch brandiau a chynhyrchion lle mae curadu a chymedroli (yn y rhan fwyaf o achosion) yn ildio i ddefnyddwyr. Mae sianeli cyfryngau cymdeithasol yn blatfformau pwerus, ond ar ddiwedd y dydd nid yw'n blatfform cyfryngau sy'n eiddo i chi, ac mae gennych fynediad cyfyngedig i'ch cwsmeriaid, eu data, a'r gallu i ddylanwadu ar deyrngarwch brand a gwerth oes.

  Mae cyfathrebu a rhyngweithio ar sail cyfoedion yn ffynnu y tu mewn ac ochr yn ochr â phrofiadau dysgu digidol. Mae cysylltiadau a chyfathrebiadau yn cael eu creu ymhlith mabwysiadwyr newydd, ac mae cwsmeriaid mwy diamwys yn gwasanaethu fel eiriolwyr a dylanwadwyr pwerus.

  Enghraifft wych o hyn yw Cwrs Atal RodaleU- lle mae cwsmeriaid yn ymuno i ddod yn iachach. Yn ogystal ag awgrymiadau fideo a chyngor gan y brand, mae'r cwsmeriaid yn cyfnewid delweddau a gwersi a ddysgwyd i wneud y profiad yn llawer cyfoethocach.

  Mae amser rhyngweithio ychwanegol ar barth brand yn werthfawr ac yn darparu llu o gyfleoedd ychwanegol i ryngweithio gyda'r defnyddiwr hwnnw a chynhyrchu teyrngarwch a chysylltiad.

Geiriau Rhannu: Gweithredu Nawr

Efallai eich bod chi'n gweld cyfle i feddwl sut mae dysgu ar-lein yn cyd-fynd â'ch strategaeth farchnata gyffredinol? Y newyddion da yw ei bod yn debygol bod gennych gladdgell o gynnwys sy'n aros i gael ei ailgyflwyno i gynnwys dysgu ar-lein. Dyma fan cychwyn:

 • Yr arbenigwr cydnabyddedig hwnnw a roddodd y cyweirnod mewn digwyddiad diwydiant? Cynnig unig sesiwn Holi ac Ateb aelodau gyda hi mewn fforwm cwrs. Neu gofynnwch iddi ddysgu cwrs yn fyw!
 • Y llawlyfrau cynnyrch diflas hynny - eu hadnewyddu gyda chymorth arbenigwr cynnyrch a rhoi gweddnewidiad dysgu digidol iddynt gyda rhyngweithio, arddangosiadau cynnyrch a mwy.
 • Y sesiynau hynny a gofnodwyd o'ch cynhadledd ddiweddaraf? Bwndelwch nhw (a hyd yn oed eu gwerthu trwy fodel tanysgrifio haenog).

Dim ond sampl yw'r rhain o ffyrdd y gallai cynnwys dysgu fod ar flaenau eich bysedd eisoes. Waeth beth sydd gennych eisoes, dechreuwch y sgwrs gyda'ch Prif Swyddog Meddygol a'ch CDOs heddiw a pheidiwch â cholli'r cyfle ymgysylltu hwn sy'n dod i'r amlwg. Os ydych chi'n teimlo'n llethol, Diwydiannau Meddwl yn hapus i'ch helpu i daflu syniadau i adeiladu strategaeth ddysgu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.