LeadSift: Dal Mewnwelediadau Bwriadol a Gweithredadwy gyda'r Cyfryngau Cymdeithasol

deallusrwydd cymdeithasol arweiniol

Mae busnesau bob amser yn ceisio casglu data ar ragolygon a chwsmeriaid i ddod o hyd i denwyr a'u denu, ac yna i gadw ac ailwerthu'r cwsmeriaid y maent yn eu caffael. Mae yna dunnell o dechnolegau ar gael i geisio dal y data hwn. Mae rhai o'r ffynonellau yn anghywir ac eraill wedi dyddio.

Yn rhy ddrwg nid oedd ffynhonnell wybodaeth a oedd yn cael ei diweddaru'n barhaus yn gywir ac yn aml gan bobl. Mae yna! Mae pobl yn gyson ac dro ar ôl tro yn gadael trywydd o ddata ymddygiad a bwriad cywir a therfynol ar-lein trwy cyfryngau cymdeithasol. Bob dydd ac yn aml, bob awr neu ddwy.

Y dasg anodd yw glanhau, hidlo ac agregu'r data hwnnw i fewnwelediadau ystyrlon. LeadSift yn cyflawni hyn, gan ddarparu cynrychiolaeth eithaf cywir o ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol, ffordd o fyw, personoliaeth, brandiau a ddilynir, lleoliad, defnydd dyfais, ac amser gweithgaredd. Dros amser, gall LeadSift hyd yn oed ddweud wrthych pa frandiau rydych chi'n gwsmer iddynt, ble rydych chi'n bwyta, ble rydych chi'n aros, pa sioeau teledu rydych chi'n eu gwylio, a pha gynhyrchion rydych chi'n eu defnyddio.

Mae LeadSift yn blatfform deallusrwydd cymdeithasol sy'n helpu'ch tîm marchnata i sicrhau enillion yn gyson gyda'r negeseuon cywir, cynnwys, creadigol, cyfryngau a phrofiad cymdeithasol i'r defnyddwyr iawn ar yr adeg iawn.

Mae LeadShift yn Adeiladu ei Ddata Ôl-troed Cymdeithasol gan ddefnyddio'r Camau a ganlyn

  1. Cropian - Mae LeadSift yn cropian rhwydweithiau cymdeithasol mawr sy'n cynrychioli dros 500 miliwn o swyddi. Mae eu data yn cael ei ddiweddaru bob eiliad, ac mae ar gael i'w ddadansoddi'n fanwl yn barhaus. Ar unrhyw adeg mae rhywun yn mynegi bwriad i brynu'ch cynnyrch neu un o'ch cystadleuwyr; mae'n ymddangos yn ein dangosfwrdd. Mae LeadSift yn mynegeio dros 180 miliwn o'r defnyddwyr cymdeithasol mwyaf gweithgar i chi gasglu mewnwelediadau ohonynt a'u cyrraedd.
  2. Dosbarthu - Nesaf, mae LeadSift yn categoreiddio'r data o amgylch y pethau pwysig fel eich cwsmeriaid, rhagolygon, diwydiant a chysylltiadau. Gan ddefnyddio dros 50 o signalau o destun, graffiau rhwydwaith, a meta-ddata, gall algorithmau dysgu peiriannau Leadsift ddosbarthu pwy yw'r person, beth maen nhw'n siarad amdano a ble yn y siwrnai brynu ydyn nhw. O'r categorïau hyn, mae LeadSift yn dechrau adeiladu priodoleddau proffil a all yrru eich strategaethau cyfryngau, creadigol, cynnwys a marchnata.
  3. Detholiad - Ar gyfer pob defnyddiwr a gesglir yn system LeadSift, maent yn tynnu dros 100 o briodoleddau amdanynt, yn amrywio o ddemograffeg, seicograffeg a gwybodaeth ymddygiadol. A chan ddefnyddio data sydd ar gael i'r cyhoedd yn unig, gallant gasglu a rhagfynegi bwriad a diddordebau defnyddwyr gyda chywirdeb uchel. Mae'r olygfa 360 gradd hon o'r defnyddiwr yn eich galluogi i gyrraedd cynulleidfaoedd yn y farchnad gyda negeseuon creadigol ac amserol sy'n berthnasol ar draws pob sianel.
  4. Dadansodda - Gyda chyfuniad o ddata cynhwysfawr a mewnwelediadau gweithredadwy, mae LeadSift yn datgelu cyfleoedd cudd fel y gallwch wneud penderfyniadau marchnata craffach. Mae'r rhyngwyneb chwilio archwiliadol greddfol yn caniatáu ichi ddrilio'n ddi-dor i mewn i'r data i nodi tueddiadau a phatrymau. Mae cynrychiolaeth weledol yn darparu trosolwg lefel uchel o'ch brand, meincnodau cystadleuol, a thueddiadau'r diwydiant mewn amser real.
  5. activate - Mae marchnata doethach yn golygu rhoi ein data a'n mewnwelediadau i weithio i chi. Gwahaniaethwch eich negeseuon ar draws y sianel a chyrraedd eich cynulleidfa ym mhobman gyda chreadigol hynod berthnasol. Cyflawni ymgysylltiad personol y gofynnir amdano ar raddfa.

Mae'r data a gaffaelir trwy LeadSift yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cynllunio a phrynu cyfryngau, cylchraniad y gynulleidfa, mewnwelediadau gweithredadwy, rhagweld taith y prynwr a phersonoli negeseuon i'r darpar neu'r cwsmer. Mae Leadsift yn cynnig cynhwysfawr API i gyfoethogi'ch proffiliau data neu i adeiladu profiad mwy personol. Prawf Arwain eich hun ar y swydd hon - rydym wedi ymgorffori eu teclyn ar ein gwefan.

Dyma ddadansoddiad o hynny LeadSift rhyddhau o'r brandiau gorau a phroffiliau eu canlynol ar gyfryngau cymdeithasol!

Brand a Chyfryngau Cymdeithasol Yn Dilyn

Datgeliad: Mae gennym gytundeb atgyfeirio ar waith os penderfynwch ymuno â Leadsift.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.