Leaderpromos.com: Cynhyrchion Hyrwyddo Gwych, Gwasanaeth Gwych!

padiau nodiadau dknewmedia

Fel fy nhaith i'r Ymgysylltu Webtrends 2011 roedd y gynhadledd ar y gorwel, roeddwn yn wyliadwrus am ddosbarthu rhywfaint o nwyddau hyrwyddo yn y digwyddiad. Fel un o noddwyr y digwyddiad, un o'r opsiynau oedd dosbarthu nodiadau nodiadau i'r mynychwyr. Fel busnes bach, wrth gwrs, roedd hwn yn fuddsoddiad yr oeddwn yn bryderus iawn amdano.

Sut allwn i gydbwyso cyllideb dynn, bod yn noddwr cŵl i'r digwyddiad, a dal i ddosbarthu rhywfaint o shwag difrifol y byddai'r mynychwyr yn ei werthfawrogi ac yn ymateb iddo? Cefais fy ateb gyda Leaderpromos.com. Na, mae hyn nid swydd noddedig ni fydd ganddo unrhyw gysylltiadau cysylltiedig ychwaith ... Rwy'n credu mewn rhoi cyhoeddusrwydd i wasanaeth a chynhyrchion gwych pan gânt y cyfle.

Penderfynais brynu rhai nodiadau nodiadau plygu gwych a ddaeth gyda beiros a fyddai â'n holl wybodaeth gyswllt arnynt. Fe wnes i eu harchebu, cael prawf yn ôl yn gyflym trwy e-bost, a chyflawnwyd y gorchymyn a'i anfon i San Francisco o fewn ychydig ddyddiau! Gan nad oeddwn wedi gweld y cynnyrch mewn gwirionedd, roeddwn yn eithaf nerfus am y buddsoddiad. Roedd y gost yn rhesymol iawn felly roeddwn i'n poeni na fyddai'r ansawdd yn ... neu'n waeth ... ni fyddent yn eu gwneud mewn pryd.

Roedd y canlyniadau yn wych!

Wrth i mi gerdded i fyny at Prif Swyddog Gweithredol Alex Yoder yn y digwyddiad, cefais gwtsh mawr a diolch am y nodiadau nodiadau cŵl! Gwych !!! Fe wnes i ddod o hyd i sedd ac ni allaf ddisgrifio pa mor falch oeddwn i weld cymaint o bobl yn codi'r padiau nodiadau, yn llanast gyda'r corlannau a weithredir gan lifer, ac yna'n eu cario o gwmpas yn y digwyddiad. Roeddent mor cŵl nes i mi ofyn i Webtrends anfon yr pethau ychwanegol yn ôl i'r swyddfa. Fe wnaethant, a chawsom hwy heddiw. (Diolch Webtrends!).

padiau nodiadau dknewmedia

Diolch yn arbennig i'r Folks yn Leaderpromos.com. Daeth y nodiadau nodiadau allan mor braf nes i mi eu dosbarthu yn lle cardiau busnes ar gyfer gweddill y digwyddiad! (Heb sôn doedd gen i ddim cardiau busnes oherwydd roedd gwerthwr dienw gwahanol yn hwyr gyda nhw !!!). Os byddwch chi'n stopio heibio Highbridge, gwnewch yn siŵr eich bod yn bachu un!

Un sylw

  1. 1

    Mae Stay Sourced, y cyflenwr cynhyrchion hyrwyddo, wedi lansio ystod o gynhyrchion ecogyfeillgar sy'n arddangos rhai defnyddiau rhyfedd a rhyfeddol ar gyfer deunyddiau wedi'u hailgylchu. Os yw'ch cwmni'n chwilio am syniadau marsiandïaeth gyffrous a moesegol, mae yna ddigon i fynd arno: hwyliau a matiau diod o deiars wedi'u hailgylchu, beiros bambŵ, yo-yos a phensiliau a all olrhain eu llinach yn ôl i'r hen achos CD gostyngedig. Efallai mai'r teclyn mwyaf diddorol yn eu casgliad eco-gyfeillgar yw'r cloc di-batri, wedi'i bweru gan ddŵr, a ysgogodd drafodaeth ddiddorol ymhlith y tîm yma. Ar gyfer criw deallus, bu rhai esboniadau pryderus am sut y gallai hyn fod yn gweithio a dim byd y byddem ei eisiau yn gyhoeddus. Os oes unrhyw wyddonwyr, alcemegwyr neu voodoo-ists allan yna a all daflu goleuni ar hyn, rhowch sylwadau a rhowch ni allan o'n trallod.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.