Technegau Dylunio Gwe Pwysig i'w Ymgorffori ar eich Gwefan Cadarn y Gyfraith

Technegau Dylunio Gwe Pwysig i'w Ymgorffori ar eich Gwefan Cadarn y Gyfraith

Mae'r farchnad gyfreithiol heddiw yn gynyddol gystadleuol. O ganlyniad, mae hyn yn rhoi llawer o bwysau ar lawer o gyfreithwyr a chwmnïau cyfreithiol i sefyll allan o weddill y gystadleuaeth. 

Mae'n anodd ymdrechu am a presenoldeb proffesiynol ar-lein. Os nad yw'ch gwefan yn ddigon cymhellol, mae cleientiaid yn symud ymlaen at eich cystadleuwyr.

Dyna pam, dylai eich brand (ac mae hynny'n cynnwys eich gwefan) effeithio'n sylweddol ar eich busnes, eich helpu i ddod o hyd i gleientiaid newydd, a rhoi hwb i'ch refeniw. 

Yn y swydd hon, byddwn yn eich arwain trwy'r technegau dylunio gwe hanfodol y gallwch eu hymgorffori ar wefan eich cwmni cyfreithiol:

Cynlluniwch yn Gyntaf Cyn Unrhyw beth Arall

Cynllun Gwefan

Mae eich gwefan yn cynrychioli eich cwmni cyfreithiol, eich practis - eich brand.Pan fydd defnyddwyr gwe yn ymweld â'ch gwefan am y tro cyntaf, mae ganddyn nhw argraff gyntaf eisoes. 

Felly, os ydych chi'n defnyddio'r templed anghywir a bod eich gwefan yn edrych yn debyg i gannoedd o gwmnïau eraill ar y rhyngrwyd, yna byddwch chi'n methu â gwneud argraff unigryw gyda'ch cynulleidfa.  

Pam fyddai cleient yn eich cofio os yw'ch gwefan yn edrych yn union fel dwsinau o gwmnïau eraill maen nhw wedi dod ar eu traws?

Felly, cynlluniwch yn unol â hynny. Dyma ychydig o awgrymiadau:

Mae llai yn fwy. Peidiwch â llenwi'ch gwefan â thestunau a delweddau. Yn lle hynny, canolbwyntiwch ar yr agweddau a fydd yn gwneud eich cynnwys yn ddarllenadwy ac yn gymhellol.

Efallai y bydd ymwelwyr yn ceisio cyrchu ar wahanol ddyfeisiau symudol. Felly, ceisiwch osgoi ychwanegu nodweddion cymhleth ar eich tudalennau gwefan fel animeiddiadau fflach. Hefyd, peidiwch â dylunio'ch tudalennau mewn ffordd sy'n addas ar gyfer meintiau sgrin fawr yn unig. 

Gwnewch yn siŵr bod gennych ddyluniad logo proffesiynol. Sicrhewch ei fod yn unigryw; fel arall, rydych chi'n creu argraff wael. Ar wahân i hynny, efallai y byddwch hefyd yn eich rhoi mewn risg gyfreithiol sylweddol. 

Rhedeg profion. Ffigurwch pa fath o gynnwys, lliwiau a botymau sy'n ennill y nifer fwyaf o gliciau i chi. 

Perswadiwch eich defnyddwyr i weithredu. Meddyliwch pa gamau rydych chi am i'ch defnyddwyr eu gwneud gan ddefnyddio a galw-i-weithredu amlwg

Canolbwyntiwch ar Eich Cynnwys

Os nad ydych yn ymwybodol ohono eto, mae mynegai peiriannau chwilio yn seiliedig ar y dolenni ac ansawdd y cynnwys. Felly, po fwyaf o gynnwys y byddwch chi'n ei gyhoeddi, y mwyaf deniadol y bydd ar gyfer peiriannau chwilio. 

Sicrhewch eich bod bob amser yn cyhoeddi cynnwys ffres, cymhellol ac o ansawdd uchel. Mae'n debygol y bydd cael cynnwys gwael yn achosi i ymwelydd safle adael eich gwefan. 

Ar ben hynny, peidiwch â thanamcangyfrif crefftio penawdau pwerus. Gallant wneud gwahaniaeth rhwng ymwelydd gwe yn darllen gweddill eich cynnwys neu'n cefnu ar eich gwefan. 

Meddyliwch am Eich Llywio

Llywio Gwefan

Mae angen i chi ymdrechu i gael gwefan hawdd ei llywio. Sicrhewch ei fod hefyd yn ymatebol i bob math o ddyfeisiau - o ffonau smart, tabledi, cyfrifiaduron bwrdd gwaith, ac ati. 

Dyma bethau eraill i'w hystyried er mwyn sicrhau eich bod chi'n adeiladu gwefan sy'n hawdd ei defnyddio:

  • Cadwch y llywio cynradd yn rhydd o ddolenni diangen.
  • Gweld iddo fod eich cynnwys yn hawdd ei ddarllen.
  • Lleihau gwrthdyniadau eraill fel popups, animeiddiadau, dramâu awtomeg o fideo a chynnwys amlgyfrwng arall, a mwy. 

Os ydych chi'n adeiladu gwefan sy'n rhwystredig ac yn anodd ei defnyddio, byddwch chi'n troi darpar gleientiaid i ffwrdd. Er mwyn sicrhau nad yw hyn yn digwydd i chi, anelwch at wefan sy'n hawdd ei harchwilio.

Defnyddiwch Ddelweddau Perthnasol bob amser

Wrth ychwanegu delweddau yn eich gwefan, gallai dewis ffotograffiaeth stoc ymddangos yn opsiwn symlach. Ond mae anfanteision iddo hefyd. Mae'n debyg bod y rhain eisoes yn cael eu defnyddio gan gannoedd (os nad miloedd) o gwmnïau cyfreithiol eraill. 

Os ydych chi am sefyll allan o weddill y pecyn, mae angen i chi ddefnyddio delweddau cydraniad uchel sy'n fwy personol i'ch brand. 

Felly, beth am ddangos eich swyddfeydd a'ch tîm yn y delweddau hyn? Mae'n dyneiddio'ch brand hefyd. 

Er enghraifft, gallwch gynnwys ffotograffau o'ch atwrneiod neu lobi eich swyddfa. Mae gwneud hynny yn creu golwg gynhesach, fwy deniadol ar eich gwefan.  

Ymgorffori Tystebau Cleient

tysteb cleient

Yn ôl Amazelaw - Mae rhai pobl yn tueddu i werthuso cwmnïau cyfreithiol yn seiliedig ar gyngor a thystebau cleientiaid eraill. Tystebau yw'r math mwyaf grymus o dacteg marchnata cynnwys. Felly peidiwch â bod ofn ei ddefnyddio er mantais i chi.

Gallwch roi tystebau ar eich tudalen hafan neu greu tudalen ar wahân ar eich gwefan. Ar ben hynny, gallwch hefyd gynnwys y rhain ar eich proffiliau atwrnai. 

Cael Gwefan sy'n Barod am SEO

Mae angen optimeiddio'ch gwefan ar gyfer peiriannau chwilio fel y byddwch chi'n elwa ar draffig organig. 

Dyma un neu ddau o bethau i'w cofio pan ddaw i SEO:

  • Osgoi stwffio geiriau allweddol oherwydd gall hyn arwain at beiriant chwilio fel Google yn cosbi'ch gwefan. 
  • Defnyddiwch destun alt ac enwau cywir ar gyfer delweddau oherwydd ei fod yn helpu peiriannau chwilio i ddeall eich cynnwys yn well. Ar ben hynny, defnyddiwch fformatio priodol ar gyfer eich testunau hefyd. 
  • Yn lle defnyddio “cliciwch yma” neu “cliciwch hwn” ar gyfer eich dolenni, defnyddiwch ddisgrifiadau cyd-destunol, gan ei fod yn gwneud i ddarllenwyr ddeall beth yw pwrpas eich cyswllt. Mae hefyd yn helpu peiriannau chwilio i wybod a ydych chi'n cysylltu â ffynonellau perthnasol ai peidio.

Drosodd i chi

Iawn, felly dyna chi! Gobeithio y bydd yr awgrymiadau hyn yn eich rhoi i'r cyfeiriad cywir wrth greu gwefan cwmni cyfreithiol atyniadol ac unigryw a fydd yn troi eich ymwelwyr gwe yn gleientiaid tymor hir. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.