Sut i Optimeiddio Tudalen Glanio

optimeiddio tudalennau glanio

Gall dim ond ychydig o fân newidiadau i'ch tudalen lanio arwain at ganlyniadau llawer gwell i'ch busnes. Tudalennau glanio yw'r gyrchfan ar gyfer eich galwadau i weithredu a'r pwynt trosglwyddo lle mae ymwelydd naill ai'n dod yn arweinydd neu hyd yn oed yn drosiad. Dyma rai o elfennau allweddol tudalen lanio sydd wedi'i optimeiddio'n dda. Cadwch mewn cof nad ydym yn optimeiddio'r dudalen ar gyfer peiriannau chwilio yn unig, rydym yn optimeiddio'r dudalen ar gyfer trawsnewidiadau hefyd!

optimeiddio tudalennau glanio

 1. Teitl y Dudalen - bydd teitl eich tudalen yn cael ei arddangos mewn canlyniadau chwilio a chyfranddaliadau cymdeithasol a dyma elfen bwysicaf y dudalen i ddenu rhywun i glicio. Dewiswch deitl cymhellol, cadwch ef o dan 70 nod, a chynhwyswch ddisgrifiad meta cadarn ar gyfer y dudalen - dan 156 nod.
 2. URL - Oherwydd bod eich URL yn cael ei arddangos mewn canlyniadau chwilio, defnyddiwch wlithen fer, gryno, unigryw i ddisgrifio'r ymgyrch.
 3. Pennawd - dyma'r elfen gryfaf ar y dudalen ar gyfer denu eich ymwelydd i barhau ac i lenwi'r ffurflen. Yn nodweddiadol nid oes gan elfennau glanio dudalennau llywio hefyd ... rydych chi am i'r darllenydd ganolbwyntio ar y weithred, nid opsiynau. Defnyddiwch eiriau sy'n gyrru'r ymwelydd ar waith ac yn ychwanegu ymdeimlad o frys. Canolbwyntiwch ar y buddion y bydd yr ymwelydd yn eu hennill trwy gwblhau'r cofrestriad.
 4. Rhannu Cymdeithasol - ymgorffori botymau cymdeithasol. Mae ymwelwyr yn aml yn rhannu gwybodaeth â'u rhwydweithiau. Un enghraifft yw tudalen cofrestru digwyddiad ... pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer digwyddiad, rydych chi eisiau i eraill yn eich rhwydwaith fynychu'r digwyddiad hefyd.
 5. delwedd - mae ychwanegu delwedd rhagolwg o'r cynnyrch, gwasanaeth, papur gwyn, cymhwysiad, digwyddiad, ac ati yn elfen weledol a fydd yn cynyddu trosiadau ar eich tudalen lanio.
 6. Cynnwys - Cadwch eich cynnwys ar eich tudalen lanio yn gryno ac i'r pwynt. Peidiwch â chanolbwyntio ar nodweddion a phrisio, yn lle hynny canolbwyntiwch ar fanteision llenwi'r ffurflen a chyflwyno'ch gwybodaeth. Defnyddiwch restrau bwled, is-benawdau, testun beiddgar ac italig i bwysleisio.
 7. Tysteb - Mae ychwanegu tysteb wirioneddol gan berson a chynnwys delwedd o'r person yn ychwanegu dilysrwydd at y cynnig. Cynhwyswch pwy ydyn nhw, ble maen nhw'n gweithio, a'r buddion y gwnaethon nhw eu cyflawni.
 8. Ffurflen - yr llai o feysydd ar eich ffurflen, y mwyaf o drosiadau y byddwch chi'n eu cyflawni. Gadewch i bobl wybod pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi, pam mae ei hangen arnoch chi a sut rydych chi'n mynd i'w defnyddio.
 9. Caeau Cudd - cipio gwybodaeth ychwanegol am yr ymwelydd fel y ffynhonnell gyfeirio, gwybodaeth yr ymgyrch, y termau chwilio a ddefnyddiwyd ganddynt ac unrhyw wybodaeth arall a all eich helpu i'w rhag-gymhwyso fel arweinydd a'u trosi'n gleient. Gwthiwch y data hwn i gronfa ddata arweiniol, system awtomeiddio marchnata neu CRM.
 10. cyfreithiol - rydych chi'n casglu gwybodaeth bersonol a dylai fod gennych ddatganiad preifatrwydd a thelerau defnyddio i egluro'n llawn, yn fanwl, sut rydych chi'n mynd i ddefnyddio'r wybodaeth i ymwelwyr.

Dyma erthyglau cysylltiedig a allai fod o ddiddordeb:

2 Sylwadau

 1. 1

  Er fy mod yn credu y byddai'r cynllun hwn yn fan cychwyn gwych i rai diwydiannau, i eraill byddai gan hyn ormod o ffordd yn digwydd. Yr unig ffordd i wybod mewn gwirionedd yw profi A / B.

 2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.