Glanio Awgrymiadau Optimeiddio Tudalen sy'n Cynyddu Cyfraddau Trosi

topiau optimeiddio tudalennau glanio

Nid oes amheuaeth bod optimeiddio tudalennau glanio yn ymdrech werth chweil i unrhyw farchnatwr. Mae Mynachod E-bost wedi llunio hyn ffeithlun rhyngweithiol cynhwysfawr ar awgrymiadau optimeiddio tudalennau glanio sy'n gyrru canlyniadau mesuradwy. Dyma rai stats gwych sy'n gysylltiedig ag optimeiddio tudalennau glanio.

 • Cododd yr Arlywydd Barrack Obama $ 60 miliwn yn ychwanegol gyda chymorth profion A / B.
 • Mae gan dudalennau glanio hir y gallu i gynhyrchu hyd at 220% yn fwy o dennyn nag uwchlaw'r plygu galw i weithredu
 • Mae 48% o farchnatwyr yn adeiladu tudalen lanio newydd ar gyfer pob ymgyrch farchnata
 • Mae cwmnïau wedi cofnodi cynnydd o 55% yn eu plwm ar ôl cynyddu'r tudalennau glanio o 10-15
 • Profi A / B yw'r dull mwyaf poblogaidd ar gyfer gwella'r gyfradd trosi
 • Unwaith profodd Gmail 50 gwahanol arlliw o'r lliw glas i ddarganfod bod un cysgod ar gyfer eu CTA a drawsnewidiodd yr uchafswm

Mae'r ymchwil maen nhw wedi'i chwblhau yn darparu rhestr gynhwysfawr o awgrymiadau optimeiddio tudalennau glanio:

 • Pobl - adnabod personas eich cynulleidfa darged a siarad yn benodol â nhw.
 • Ffocws - darparu un ffocws ar y dudalen lanio a dileu unrhyw wybodaeth amherthnasol.
 • Pennawd - Mae'r 3 eiliad cyntaf yn perthyn i bennawd y dudalen a bydd yn brif ysgogwr p'un a yw ymwelwyr yn aros ai peidio.
 • Copi Ymgysylltu - Dylai pob llinell o gopi ddarparu gwerth a gyrru'r stori adref a fydd yn denu trosi.
 • Galw-i-Weithredu - Dylunio CTA clir sy'n ddeniadol ac yn cynhyrchu addasiadau.
 • cyfarwyddyd - Rhoi cyfeiriad i ymwelwyr i'w gyrru drwodd i dröedigaeth. Dywedwch wrthyn nhw pryd, sut a beth i'w ddisgwyl.
 • Cyferbyniad - Gwnewch i'ch CTA sefyll allan o weddill y dudalen fel bod eich ymwelydd yn hollol glir beth i'w wneud nesaf.
 • Tystebau - Darparu ffactorau ymddiriedaeth fel tystebau i hybu eich cyfradd trosi.
 • Gofod - Gall tudalen brysur gydag elfennau sy'n tynnu sylw golli ffocws eich ymwelwyr. Cadwch bethau ar agor ac yn syml.
 • lliw - Mae lliwiau'n sbarduno ymateb emosiynol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymchwilio i'ch lliwiau a'u paru â'r persona a'r ymddygiad rydych chi'n ceisio ei geisio.
 • fideos - Profwch fideos ar eich tudalennau glanio i gynyddu cyfraddau trosi.
 • Cynnig Gwerthu Unigryw - Gwahaniaethwch eich hun oddi wrth eich cystadleuwyr a diffiniwch fanteision trosi i'ch ymwelwyr.
 • Elfen Ryngweithiol - Profwch naidlen neu weithgaredd arall ar y dudalen a allai danio diddordeb a chynyddu trosiadau.
 • Cyd-frandio - Rhowch hwb i'ch dibynadwyedd trwy ddod â brandio cleientiaid neu bartneriaid y gall eich gwylwyr eu cydnabod.
 • Profi A / B - profwch bob amrywiad ar eich tudalen lanio i bennu'r cyfraddau effaith a throsi uchaf.
 • Segmentu - gwneud amrywiadau o'ch tudalen lanio wedi'u targedu i wahanol sianeli targed.

Mae'r holl heriau hyn yn berwi i'r ffaith y dylai eich tudalen lanio fod yn apelio ac yn ymgysylltu i'r defnyddiwr aros yn ôl a chyflawni'r camau gofynnol. Nid oes toriad byr i sicrhau'r llwyddiant busnes gorau posibl. Mae'n bell allan yna, ond mae'r cyfan yn dechrau gyda sut mae'ch rhagolygon yn rhyngweithio â chi ac yr hoffech chi gysylltu â chi. Tudalen lanio yw'r ffynhonnell orau i ddarganfod hyn.

Awgrymiadau Optimeiddio Tudalen Glanio

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.