Glanio Fideos Tudalen yn Cynyddu Trosiadau 130%

Depositphotos 38385633 s

Eisoes bu rhai ystadegau cymhellol y fideo hwnnw yn cynyddu cyfraddau trosi ar e-byst 200% i 300%. Mae fideo yn dechrau chwarae rhan fawr ar draws pob sianel farchnata. Imavex yn gwmni datblygu gwe o'r enw un o'r cwmnïau marchnata peiriannau chwilio gorau yn y wlad.

Roeddwn yn siarad â Ryan Mull a soniodd eu bod wedi sylwi ar welliant amlwg yng nghyfraddau trosi talu-fesul-clic eu cleientiaid pan fyddant yn cynnwys fideos o ansawdd uchel ar y dudalen lanio.

Y newyddion da yw, mae'r data'n eithaf clir, ac mae'r set ddata yn ddigon mawr i ddangos canlyniadau go iawn. Trwy ychwanegu fideo at dudalen lanio SEM / PPC, gwelodd y cleient gynnydd o 130.5% yn y plwm a gynhyrchwyd o'r ymgyrch. fesul Ryan Mull, Imavex

Mae Imavex wedi cyflwyno platfform cynnal fideo, Streamotor, eu bod yn eu defnyddio i gynnal a gwasanaethu'r fideos o ansawdd uchel hyn.

Gall costau fideo ar y we sydd wedi'i gymysgu'n dda amrywio o ran prisio. Mae cryn dipyn o adnoddau fideo lleol a all wneud fideos am lai na $ 1,000 yr un. Gall mwy o fideos proffesiynol gostio $ 2,500 ac i fyny - ond os ydych chi'n cynyddu trosiadau 130%, nid yw'n cymryd llawer i sicrhau enillion cadarnhaol ar fuddsoddiad!