KosmoTime: Creu Tasgau Sy'n Cadw Amser Ar Eich Calendr

Rheoli Amser KosmoTime

Fel partner mewn asiantaeth sy'n gweithio gyda chwmnïau menter, mae fy nyddiau'n aneglur ac mae fy nghalendr yn llanast - bownsio o werthiannau, i strategaeth, i stand-ups, i gyfarfodydd partner, a phartneriaid yn ddi-stop. Rhwng yr holl alwadau hynny, mae angen i mi wneud y gwaith rydw i wedi ymrwymo iddo gyda chleientiaid hefyd!

Un peth rydw i wedi'i wneud yn bersonol yn y gorffennol yn syml amser wedi'i gau allan ar fy nghalendr i sicrhau y gallaf gwblhau fy nhasgau a'u cyfleu i'n cleientiaid. Pan ddaw fy bloc i fyny, edrychaf ar fy pad papur ymddiriedus a dechrau curo tasgau sy'n weddill.

Rheoli Amser KosmoTime

CosmoAmser yn ap rheoli amser sy'n helpu gweithwyr proffesiynol i gael gwaith wedi'i wneud trwy roi tasgau ar y calendr gyda nodweddion blocio tynnu sylw awtomatig. KosmoTime yw'r cyswllt coll rhwng cyflawni'ch gwaith, alinio'r gwaith hwnnw â'ch calendr, a sicrhau nad oes unrhyw wrthdyniadau wrth i chi eu cyflawni.

  • Swp Eich Tasgau - mae tasgau yn aml yn ficro-gamau i brosiect mwy. Mae KosmoTime yn eich galluogi i grwpio'ch tasgau ac yna amserlennu amser i sicrhau y gellir cwblhau'r prosiect.
  • Blociwch Bob Sylw - Mae KosmoTime yn cau eich tabiau i lawr ac yn diffodd eich hysbysiadau Slack pan fyddwch chi'n cychwyn ar eich tasg. Ar ôl i chi wneud, bydd KosmoTime yn ailagor yr holl dabiau a hysbysiadau yn ddewisol
  • Ychwanegu Tasg o Chrome - Mae KosmoTime yn gadael i chi roi nod tudalen ar unrhyw URL a'i droi'n Dasg mewn un clic ohono Google Chrome. Yn ddiweddarach, gallwch ei aseinio i Sbrint a'i wneud ar yr amser iawn, yn y ffocws cywir.
  • Cadwch Eich Calendr - Mae KosmoTime yn integreiddio'n uniongyrchol â'ch calendr Microsoft neu Google. Ychwanegwch dasg neu floc tasg, llusgwch ef i'ch calendr, a gallwch estyn yr amser i rwystro cymaint o amser ag sydd ei angen arnoch i gyflawni'ch gwaith.

kosmotime

Nod KosmoTime yw galluogi defnyddwyr i gyrraedd eu potensial cynhyrchiant llawn, ac yn y broses adfer rheolaeth ar eu hamser a'u hymdeimlad o ryddid. s

Cofrestrwch ar gyfer KosmoTime

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.