Gwybod Eich Defnydd Teg, Datgeliad ac Eiddo Deallusol

datgelu

Bore 'ma cefais nodyn gan gwmni rydyn ni wedi ysgrifennu amdano. Roedd yr e-bost yn eithaf grymus wrth fynnu ein bod yn dileu unrhyw gyfeiriadau at enw'r cwmni â nod masnach yn ein post ar unwaith ac yn awgrymu ein bod yn cysylltu â'u gwefan gan ddefnyddio ymadrodd yn lle.

Defnydd Ffair Nodau Masnach

Rwy'n dyfalu y gallai'r cwmni fod wedi bod yn llwyddiannus yn y gorffennol wrth drin pobl i gael gwared ar yr enw ac ychwanegu'r ymadrodd - mae'n gyflogwr SEO i'w cael yn safle a lleihau ein safle ar gyfer enw eu cwmni. Mae hefyd yn chwerthinllyd ac yn slei bach, gan wneud i mi ail-ddyfalu ysgrifennu am y cwmni o gwbl.

Atgoffais y person o'r cwmni fy mod yn defnyddio eu henw dan ddefnydd teg ac nid yn ei ddefnyddio i werthu fy nwyddau ac nid oeddem yn ei ddefnyddio fel ardystiad. Mae gan bron bob cwmni enwau nod masnach ac nid oes unrhyw reswm o gwbl na allwch ddefnyddio'r enwau cwmnïau hynny yn eich ysgrifennu. Dyma beth mae'r Sefydliad Frontier Electronig yn datgan:

Er bod cyfraith nod masnach yn eich atal rhag defnyddio nod masnach rhywun arall i werthu eich cynhyrchion cystadleuol (ni allwch wneud a gwerthu eich oriorau “Rolex” eich hun nac enwi eich blog “Newsweek”), nid yw'n eich atal rhag defnyddio'r nod masnach i gyfeirio. i berchennog y nod masnach neu ei gynhyrchion (cynnig gwasanaethau atgyweirio ar gyfer gwylio Rolex neu feirniadu penderfyniadau golygyddol Newsweek). Caniateir y math hwnnw o ddefnydd, a elwir yn “ddefnydd teg enwol,” os oes angen defnyddio'r nod masnach i nodi'r cynhyrchion, y gwasanaethau neu'r cwmni rydych chi'n siarad amdano, ac nad ydych chi'n defnyddio'r marc i awgrymu bod y cwmni'n eich cymeradwyo. . Yn gyffredinol, mae hyn yn golygu y gallwch ddefnyddio enw'r cwmni yn eich adolygiad fel bod pobl yn gwybod pa gwmni neu gynnyrch rydych chi'n cwyno amdano. Gallwch hyd yn oed ddefnyddio'r nod masnach mewn enw parth (fel walmartsucks.com), cyhyd â'i bod yn amlwg nad ydych chi'n honni eich bod chi'n siarad dros y cwmni neu'n siarad drosto.

Defnydd Teg Hawlfraint

Mae'n bwysig nodi bod defnydd teg yn ymestyn i ddeunydd hawlfraint hefyd. Gofynnwn i unigolion a chwmnïau sy'n ailgyhoeddi ein cynnwys yn ei gyfanrwydd dynnu ein cynnwys yn eithaf aml. Mae gan gyhoeddiadau eraill, fel Social Media Today, ganiatâd uniongyrchol i ailgyhoeddi'r cynnwys. Mae defnydd teg yn dra gwahanol. Yn ôl y Sefydliad Frontier Electronig:

Bydd dyfyniadau byr fel arfer yn ddefnydd teg, nid yn torri hawlfraint. Dywed y Ddeddf Hawlfraint nad yw “defnydd teg… at ddibenion fel beirniadaeth, sylw, adrodd newyddion, addysgu (gan gynnwys sawl copi at ddefnydd ystafell ddosbarth), ysgolheictod neu ymchwil, yn torri hawlfraint.” Felly os ydych chi'n gwneud sylwadau ar eitem neu'n ei beirniadu mae rhywun arall wedi'i phostio, mae gennych hawl defnydd teg i ddyfynnu. Mae'r gyfraith yn ffafrio defnyddiau "trawsnewidiol" - mae sylwebaeth, naill ai canmoliaeth neu feirniadaeth, yn well na chopïo'n syth - ond mae llysoedd wedi dweud bod hyd yn oed rhoi darn o waith sy'n bodoli eisoes mewn cyd-destun newydd (fel bawd mewn peiriant chwilio delwedd) yn cyfrif fel “trawsnewidiol.” Efallai y bydd awdur y blog hefyd wedi rhoi hawliau hyd yn oed yn fwy hael i chi trwy drwydded Creative Commons, felly dylech wirio am hynny hefyd.

Ardystiadau a Datgeliad

Mynnodd y cwmni hefyd fy mod yn postio polisi datgelu yn unol â gwefan. Nid oedd ots gennyf y cais hwn mewn gwirionedd. Tra bod ein telerau gwasanaeth ac polisi preifatrwydd wedi cael eu cymeradwyo ac roedd pob un o'n perthnasoedd a ddatgelwyd, gan fod â pholisi datgelu ffurfiol yn ymddangos yn ychwanegiad da, felly gwnaethom ychwanegu a datgelu tudalen i osod gwell disgwyliadau ar sut rydym yn cael iawndal am nawdd, hysbysebu baneri a swyddi cysylltiedig.

Atgoffais y cwmni na chymeradwywyd safle'r polisi datgelu gan y Masnach Ffederal Comisiwn (UD) felly, er bod angen ei ddatgelu, nid oes angen polisi na help o reidrwydd. Rydym yn edrych ymlaen at weld y FTC yn egluro ymhellach sut mae pobl yn datgelu trydariadau, diweddariadau statws a phostiadau blog yn y dyfodol. Un cwmni sydd ar y blaen yn hyn o beth CMP.LY - sydd wedi adeiladu cais i greu, olrhain a chategoreiddio datgeliad ar gyfer menter fawr neu gorfforaethau rheoledig iawn.

A cysylltiad materol yn berthynas rhwng y marchnatwr a'r dylanwadwr a allai effeithio'n sylweddol ar y pwysau neu'r hygrededd y mae defnyddwyr yn ei roi i ardystiad a bostiwyd gan y dylanwadwr. Perkins Coie

Rwy'n rhoi gwybod i'r cwmni pe bai ganddyn nhw unrhyw broblemau gyda fy swydd a defnydd cyswllt cyswllt, y gallem ddod â'r berthynas i ben ar unwaith. Nid oeddwn yn mynd i adael i gwmni fy ngorfodi i addasu'r ffordd rwy'n ysgrifennu a rhannu swyddi fel y gallent elwa'n well. Dyma fy mlog, nid nhw. Fe wnaethant gefnu ac rwy'n hyderus na fyddant yn ôl - ac ni fyddaf yn ysgrifennu amdanynt byth eto.

Datgelu: Gwiriwch ddwywaith gyda'ch atwrnai ar y pethau hyn a byddwn yn eich annog i ddod yn cefnogwr y Electronic Frontier Foundation.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.