Ail-ddyfeisiwyd Sgoriau Klout ... a dwi'n Ei Hoffi!

sblash kscore2

Roeddwn i wedi clywed am Klout ychydig yn ôl ond heb dalu llawer o sylw nes i mi gwrdd â rhai o dîm Klout yn Las Vegas. Fe wnes i ei brofi a darganfod bod rhai o'r sgorau yn brin. Er enghraifft, roedd gan lawer ohonom dudalennau lluosog, cyfrifon lluosog, a hanes ar-lein a oedd yn rhychwantu degawd ... ond ni wnaeth hynny i gyd effeithio ar Klout.

Y tro diwethaf i Klout ddiweddaru ei sgôr, fe gollon nhw fi yn gyfan gwbl. Cafodd y sgôr ei ddylanwadu'n uniongyrchol gan weithgaredd diweddar ... hyd yn oed yn fwy nag yr oedd o'r blaen. Nid oedd troell tuag i lawr fy sgôr yn dysgu dim i mi am ryngweithio'n gymdeithasol. Felly mi wnes i stopio gwylio.

Klout newydd orffen diweddariad mawr o'r sgôr ac rydw i wedi bod yn chwarae ag ef ers iddyn nhw ei lansio. Rydw i wedi edrych i fyny dylanwadwyr, wedi bod yn monitro fy rhwydwaith, ac wedi bod yn defnyddio ap symudol Klout yn ddyddiol (mae ychydig yn gaethiwus ... ei gael). Un nodwedd cŵl o'r app symudol yw y gallwch ei gael yn arddangos eich sgôr fel y rhif rhybuddio ar yr app ei hun. Nid oes raid i chi agor yr ap hyd yn oed i weld eich sgôr bellach!

Un o fy hoff nodweddion yw'r hyn sy'n digwydd pan fyddaf yn clicio ar broffil arall. Mae'r dudalen ddeinamig mewn gwirionedd yn cynhyrchu graffig braf sy'n dangos lle y dylwn fod yn cysylltu â'r dylanwadwr, ar ba bynciau, a gweld pa ddylanwadwyr sydd gennym yn gyffredin. Mae hyn yn wych i unrhyw farchnatwr…. mae'r gallu i chwilio yn ôl pwnc neu ddylanwadwr, a deall ble a sut i gysylltu â'r dylanwadwr hwnnw yn fudd enfawr i ehangu eich cyrhaeddiad.
pynciau dylanwadwyr klout

Byddwn yn dal i fod wrth fy modd yn gweld Klout yn darparu rhai awgrymiadau yn eu grid o arddulliau Klout. Er fy mod yn gwerthfawrogi cael fy enwi'n Arweinydd Meddwl, byddwn wrth fy modd yn gweld rhai awgrymiadau neu arferion gorau i'm helpu i ddod yn fwy cytbwys yn fy null o ddefnyddio rhwydweithiau cymdeithasol ... ychydig yn fwy o rannu a chyfranogi efallai. Nid wyf am hacio fy sgôr Klout, ond hoffwn weld a allaf addasu fy ymddygiadau a chael Klout i ddweud wrthyf a yw'n gweithio ai peidio.

Dyma fideo Klout ar y sgôr newydd ... a rhagolwg o Klout Moments sy'n lansio'n fuan:

Sgôr Klout ar hyn o bryd yn ymgorffori mwy na 400 o signalau o saith rhwydwaith gwahanol ac yn cael ei brosesu'n ddyddiol i ddiweddaru'ch Sgôr.

 • Facebook:
  • Sôn am: Mae sôn am eich enw mewn swydd yn nodi ymdrech i ymgysylltu â chi'n uniongyrchol.
  • Hoffwn: Y weithred symlaf sy'n dangos ymgysylltiad â'r cynnwys rydych chi'n ei greu.
  • sylwadau: Fel ymateb i'r cynnwys rydych chi'n ei rannu, mae sylwadau hefyd yn adlewyrchu ymgysylltiad uniongyrchol gan eich rhwydwaith.
  • Tanysgrifwyr: Mae cyfrif tanysgrifwyr yn fesur mwy parhaus o ddylanwad sy'n tyfu dros amser.
  • Swyddi Wal: Mae swyddi i'ch wal yn dynodi dylanwad ac ymgysylltiad.
  • Cyfeillion: Mae cyfrif ffrindiau yn mesur cyrhaeddiad eich rhwydwaith ond mae'n llai pwysig na sut mae'ch rhwydwaith yn ymgysylltu â'ch cynnwys.
 • Twitter
  • Ail-ddarllediadau: Mae retweets yn cynyddu eich dylanwad trwy ddatgelu'ch cynnwys i rwydweithiau dilynwyr estynedig.
  • Sôn am: Mae pobl sy'n ceisio'ch sylw trwy eich crybwyll yn arwydd cryf o ddylanwad. Rydym hefyd yn ystyried y gwahaniaethau mewn mathau o grybwylliadau, gan gynnwys “via” a “cc”.
  • Aelodaeth Rhestr: Mae cael eich cynnwys ar restrau sydd wedi'u curadu gan ddefnyddwyr eraill yn dangos eich meysydd dylanwad.
  • dilynwyr: Mae cyfrif dilynwyr yn un ffactor yn eich Sgôr, ond rydym yn ffafrio ymgysylltu yn fawr dros faint y gynulleidfa.
  • Atebion: Mae ymatebion yn dangos eich bod yn ymgysylltu'ch rhwydwaith yn gyson â chynnwys o safon.
 • Google+
  • sylwadau: Fel ymateb i'r cynnwys rydych chi'n ei rannu, mae sylwadau hefyd yn adlewyrchu ymgysylltiad uniongyrchol gan eich rhwydwaith.
  • + 1's: Y weithred symlaf sy'n dangos ymgysylltiad â'r cynnwys rydych chi'n ei greu.
  • Ail-lunio: Mae reshares yn cynyddu eich dylanwad trwy ddatgelu'ch cynnwys i rwydweithiau estynedig ar Google+.
 • LinkedIn
  • Teitl: Mae'r teitl yr adroddir arno ar LinkedIn yn arwydd o'ch dylanwad yn y byd go iawn ac mae'n barhaus.
  • Cysylltiadau: Mae eich graff cysylltiad yn helpu i ddilysu eich dylanwad yn y byd go iawn.
  • Argymhellion: Mae'r argymhellwyr yn eich rhwydwaith yn ychwanegu signalau ychwanegol at y cyfraniad y mae LinkedIn yn ei wneud i'ch Sgôr.
  • sylwadau: Fel ymateb i'r cynnwys rydych chi'n ei rannu, mae sylwadau hefyd yn adlewyrchu ymgysylltiad uniongyrchol gan eich rhwydwaith.
 • Pedeirongl
  • Awgrymiadau wedi'u Gwneud: Mae nifer yr awgrymiadau rydych chi wedi'u gadael sydd wedi'u cwblhau yn nodi'ch gallu i ddylanwadu ar eraill ar foursquare.
 • Klout
  • Derbyniwyd + K: Mae derbyn + K yn cynyddu eich Sgôr Klout â swm sy'n cael ei gapio ym mhob cylch mesur 90 diwrnod i amddiffyn cyfanrwydd y Sgôr.
 • Wicipedia
  • Pwysigrwydd Tudalen: Wedi'i fesur trwy gymhwyso algorithm PageRank yn erbyn graff tudalen Wikipedia.
  • Cymhareb Dolenni i Outlinks: Cymharu nifer y dolenni i mewn i dudalen â nifer y dolenni allan.
  • Nifer y Cysylltiadau: Mae'n mesur cyfanswm nifer y dolenni i mewn i dudalen.

Kudos i Klout am ailddyfeisio ei hun ... maen nhw wedi bod yn darged mawr i bobl cyfryngau cymdeithasol dros y blynyddoedd ond rydw i wrth fy modd bod eu tîm (a elwir yn annwyl fel Kloutlaws) yn dal i geisio datblygu methodoleg syml ar gyfer darganfod a mesur dylanwad ar-lein.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.