Klear Connect: CRM Marchnata Dylanwadwyr a Olrhain Ymgyrch

Klear Connect - Negeseuon Dylanwadol a CRM

clir, technoleg marchnata dylanwadol, wedi ychwanegu Cyswllt Klear, datrysiad cyflawn ar gyfer rheoli ymgyrchoedd dylanwadol. Datblygiad pwysig ar gyfer marchnata dylanwadwyr - ar gyfer brandiau a dylanwadwyr. Mae Klear yn ateb y cwestiwn:

Sut ydych chi'n cadw golwg ar bopeth?

Mae Cyswllt yn symleiddio cyfathrebu rhwng brandiau a dylanwadwyr trwy awtomeiddio prosesau llaw trwy gydol cylch bywyd y rhaglen dylanwadwyr gyda gwasanaeth sgwrsio integredig a'r gallu i gydweithio ar gynnwys, ac olrhain taliadau a Straeon Instagram.

Cyswllt Klear yn galluogi brandiau i wella perthnasoedd dylanwadwyr a llwyddiant ymgyrchu, gan gynnwys y gallu i:

  • Ar fwrdd: Defnyddiwch dempledi cryno y gellir eu haddasu i roi'r canllawiau angenrheidiol i'ch dylanwadwyr redeg eich ymgyrch
  • Syncing Prosiect: Symleiddio cyfathrebu â gwasanaeth sgwrsio integredig i gadw mewn cysylltiad cyson â dylanwadwyr, rhannu a chymeradwyo syniadau creadigol, a dilyn i fyny ar eich ymgyrch ddiweddaraf 
  • Contractau: Anfon a llofnodi contractau yn ddi-drafferth
  • Olrhain Taliadau: Taliadau cyfanredol a throsglwyddiadau arian yn uniongyrchol
  • Straeon Trac: Gwahodd Dylanwadwyr i ddilysu eu proffil Instagram am y gallu i fonitro Straeon IG

ROI Dylanwadwr Klear

Gall rheoli gweithgareddau beunyddiol ymgyrch dylanwadwyr fod yn heriol i farchnatwyr, yn enwedig pan fo brandiau â sawl ymgyrch yn rhedeg ar yr un pryd. Fe wnaethon ni greu Klear Connect i symleiddio'r broses fel bod gan farchnatwyr eu holl anghenion ymgyrchu mewn un lle, gan ganiatáu i unrhyw un reoli'r broses gyfan o'r dechrau i'r diwedd yn uniongyrchol o blatfform Klear. "

Eytan Avigdor, Prif Swyddog Gweithredol a Chyd-sylfaenydd Klear

Mesur Ymgyrch Hashtag Dylanwadwr Klear

Mae datrysiad Klear yn rhyngwyneb sy'n cysylltu brandiau a dylanwadwyr; Datblygwyd Klear Connect i fynd i'r afael ag anghenion CRM defnyddwyr trwy alluogi cyfathrebu tryloyw. Mae'r platfform marchnata dylanwadwyr bellach yn galluogi busnesau i ddod o hyd i, rheoli, monitro ac adrodd ar eu hymrwymiadau marchnata dylanwadwyr mewn un platfform.

Mae Connect yn darparu templedi cryno o ganllawiau brand cyffredin, cyflawniadau a disgwyliadau i frandiau fel y gall y ddau barti alinio nodau. Gellir rhannu'r holl ddeunyddiau yn uniongyrchol â'r dylanwadwyr trwy wasanaeth sgwrsio integredig Klear Connect, tra gellir olrhain cynnydd gyda hysbysiadau amser real.  

Gwahoddiad Klear Connect

Yn ogystal, gall brandiau wahodd dylanwadwyr i ddilysu eu cyfrif Instagram, gan ganiatáu ar gyfer olrhain Straeon Instagram. Felly, symleiddio'r cylch ymgyrch rheoli dylanwadwyr. 

Am Klear

Klear - Dewch o Hyd i Ddylanwadwyr

Fe'i sefydlwyd yn 2011, ac mae Klear yn ddatrysiad marchnata dylanwadwyr cynhwysfawr, sy'n cynnig y gallu i farchnatwyr adeiladu, graddio a mesur rhaglenni dylanwadwyr o'r dechrau i'r diwedd. Gyda'r gronfa ddata fwyaf cynhwysfawr ar y farchnad, mae Klear yn cael ei ddefnyddio ledled y byd gan brif gwmnïau Fortune 500, yn ogystal â chwmnïau marchnata a chysylltiadau cyhoeddus blaenllaw. Gyda'r gallu i chwyddo i mewn ar ficro-ddylanwadwyr a chanfod dilynwyr ffug, mae meddalwedd arobryn Klear yn offeryn strategol o'r dechrau i'r diwedd sy'n grymuso marchnatwyr i lansio ymgyrchoedd dylanwadwyr llwyddiannus. Ar hyn o bryd mae gan Klear dros 30 o weithwyr ledled y byd, a swyddfeydd yn Tel Aviv, Efrog Newydd, Chicago, a Llundain. 

Trefnu Demo Klear

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.