Hwyl Theori Cusan: Pum Arfer Crippling Cwmnïau

0977684806.01 . SCMZZZZZZZ V44661370Ddoe, cwblheais ddarllen Starfish and the Spider: Grym Di-rwystr Sefydliadau Heb Arweinydd. Pe bawn i'n ei raddio, efallai ei fod yn 3 neu 4 allan o 10. Mae'n ddarlleniad cyflym ac mae'r neges y tu ôl iddo yn amserol ac yn hynod bwysig. Er pob gonestrwydd, serch hynny, gallai fod wedi cael ei gyhoeddi fel papur gwyn a chael yr un effaith. Nid yw hynny'n dramgwydd i'r awduron ... dim ond darganfod a chadarnhau yw'r llyfr. Nid llyfr gweithredu mohono.

Llyfr Bob Prosen, Hwyl Theori Cusan yn hollol i'r gwrthwyneb. Cyn gynted ag y codais y llyfr hwn, roeddwn i'n teimlo fy mod i wedi camu oddi ar risiau symudol ac ar long roced. Dim ond trwy'r cyflwyniad ydw i ac mae yna wybodaeth werthfawr eisoes. Dyma ymlidiwr - y pum arfer anodd sy'n sicrhau nad yw cwmnïau a sefydliadau yn unman yn gyflym:

 1. Absense cyfarwyddiadau clir
 2. Diffyg atebolrwydd
 3. Rhesymoli perfformiad israddol
 4. Cynllunio yn lle gweithredu
 5. Gwrthdroi risg a newid

Ummm… soffa! Crynhodd Bob fy rhwystredigaeth gynyddol gyda fy swydd. Rwy'n gweithio i gyflogwr gwych, llwyddiannus hynny yw tyfu fel gwallgof. Po fwyaf o weithwyr a hyrwyddiadau, yr arafach yr ymddengys y byddwn yn ei gael, serch hynny. Nid yw Bob yn gwybod dim am ein cwmni ond fe'i hoeliodd yn llwyr! Rhain yn yn union y pethau sy'n ein arafu y mae'n rhaid i ni eu newid ar unwaith.

Trosglwyddais gwpl o gopïau o'r llyfr hwn i rai pobl yn y sefydliad. Gobeithio eu bod wedi cyrraedd y cyflwyniad hefyd! Alla i ddim aros i gloddio i weddill y llyfr hwn. Nid yw'r llyfr yn canolbwyntio ar yr arferion llethol hyn, mae'n canolbwyntio ar yr hyn sydd ei angen i newid y sefydliad a'i gael i symud i'r cyfeiriad cywir!

Rwy'n siŵr y byddaf yn rhannu llawer mwy o'r llyfr hwn gyda chi yn ystod yr wythnosau nesaf. Codwch gopi o Kiss Theory Good Bye gan Bob Prosen fel y gallwn ei drafod gyda'n gilydd.

7 Sylwadau

 1. 1

  Waw, Mae'n swnio fel y cwmni rydw i'n gweithio iddo ar hyn o bryd. Mae'n ymddangos wrth i gwmni ddechrau tyfu o fod yn gwmni bach i ganolig arloesol i fod yn fwy o amgylchedd Corfforaethol. Mae'r 5 arfer hynny yn dod yn gyffredin i gyd.

 2. 2

  dang. nid oes gan fy llyfrgell leol.

  Rwy'n 100% gyda chi ar y 5 uchaf hwnnw. Rwy'n mynd trwy “gadewch i ni anwybyddu ein post mortem diwethaf ac ailadrodd yr un problemau” ar fy nghychwyn ar hyn o bryd. ugh.

  • 3

   Diddorol, engtech. Rydyn ni mor ofni am ein camgymeriadau diwethaf nes ein bod ni'n cael ein parlysu yn y modd cynllunio. Wythnosau o ryddhau ac rydym yn dal i ddadlau nodweddion ac ymarferoldeb. Nid yw'n iach o gwbl. Mewn un cwmni, roedd un o’r penaethiaid gorau i mi erioed ei alw’n “Barlys Dadansoddiad”.

   Weithiau mae'n rhaid i chi symud ymlaen. Er eich pwynt, serch hynny, ni allwch symud heb addasu!

 3. 4
  • 5

   Llyfrau yn fy allfa greadigol ac maen nhw wir yn manteisio ar fy nychymyg. Rydw i wedi bod yn ddarllenwr brwd erioed - yn bennaf oherwydd fy mod i bob amser wedi gallu cymhwyso'r hyn rydw i wedi'i ddysgu i'r hyn rydw i'n ei wneud.

   Wrth gwrs, mae'n debyg nad yw creadigrwydd yn brif ofyniad ar gyfer y swyddi rwy'n eu gwneud (er ei fod yn greiddiol iddo). Rydych chi, wrth gwrs, wedi cael addysg ac wedi hyfforddi'ch hun mewn creadigrwydd - felly mae'n debyg nad agor llyfr yw'r adnodd gorau i chi. Mae hynny'n safbwynt diddorol iawn, Bitt! Oes gennych chi allfeydd creadigol eraill?

   Rwy'n ceisio gwneud 1 o 5 llyfr i fod yn ffuglennol fel nad ydw i wedi fy nghladdu mewn deunydd arweinyddiaeth, technegol a marchnata. Mae'n hen bryd i mi wneud hynny ar hyn o bryd!

 4. 6
  • 7

   Neis! Ychydig Seren fôr hiwmor! Mae gen i ofn y byddai torri'r pen yn ein lladd ni'n sicr. Yn eironig, er bod gennym y 5 mater hyn i ofalu amdanynt, mae'r pennaeth yw pwy mae gen i'r ffydd fwyaf ynddo i wneud y newidiadau angenrheidiol.

   Yn anffodus, nid wyf mewn sefyllfa o awdurdod i wneud y newid felly mae'n anoddach i mi wneud hynny. Rwy'n ceisio gwneud gwahaniaeth, serch hynny!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.