Marchnata Khoros: Marchnata a Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Menter

Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Menter Khoros

Mae Khoros yn helpu brandiau mawr i drefnu, llywodraethu, cyhoeddi a mesur ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol sy'n gyrru canlyniadau busnes.

Sut mae Llwyfan Cyfryngau Cymdeithasol Khoros yn Helpu Menter

  • Effeithiolrwydd tîm - Dewch â'ch holl dimau, sianeli a chynnwys i mewn i un platfform hawdd ei fabwysiadu. Rheoli ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol traws-sianel a sgyrsiau amser real mewn un dangosfwrdd gyda mwy o effeithlonrwydd a gwelededd.
  • Codwch eich cynnwys - Cydweithio, cynllunio a rheoli ymgyrchoedd cymdeithasol wedi'u targedu sy'n ysbrydoli cysylltiadau â'ch cynulleidfa.
  • Golwg unedig ar berfformiad - Cyd-destun busnes haen dros y metrigau cymdeithasol sydd bwysicaf i'ch busnes. Mae dangosfyrddau ffurfweddadwy ac allforion data cadarn yn eich helpu i dreulio llai o amser yn tynnu metrigau a mwy o amser yn datblygu ymgyrchoedd sy'n gyrru effaith busnes.
  • Llywodraethu a chydymffurfio - Gyrru llais brand cyson, dilys i feithrin ymddiriedaeth gyda'ch cynulleidfaoedd. Mae gwelededd a rheolaeth ganolog dros fynediad eich cyfrif, cymeradwyo cynnwys, a thimau yn golygu amddiffyn ecwiti brand ar raddfa.

Marchnata a Gwrando Cyfryngau Cymdeithasol Khoros

marchnata cyfryngau cymdeithasol khoros

Codwch eich brand trwy farchnata cyfryngau cymdeithasol wedi'i dargedu, ymgysylltu â chwsmeriaid, amddiffyn brand gyda gwelededd a rheolaethau dros eich presenoldeb cyfryngau cymdeithasol, a mesur yr hyn sy'n bwysig i'ch brand â dadansoddeg cyfryngau cymdeithasol sy'n clymu'n gymdeithasol â gwerth busnes.

Cudd-wybodaeth Cyfryngau Cymdeithasol Khoros

Arhoswch o flaen eich marchnad, eich cystadleuaeth, a'ch cynulleidfaoedd gyda mewnwelediadau pwerus ond hygyrch. Optimeiddio ymgyrchoedd trwy fewnwelediadau am eich cynulleidfa, cynnwys, a'r farchnad. Rheoli pob eiliad o argyfwng yn fedrus diolch i ddata amser real, a deallusrwydd cystadleuol ar yr wyneb i wneud i'ch brand sefyll allan.

Perfformiad Facebook Khoros a Pherfformiad Twitter

Profiadau Cyfryngau Cymdeithasol Khoros

Curadu a rhannu cynnwys cymdeithasol a chreu profiadau wedi'u brandio ar draws eich pwyntiau cyffwrdd digidol. Mae platfform Khoros wedi'i adeiladu'n bwrpasol i integreiddio ac uno'ch gweithrediadau ymgysylltu â chwsmeriaid - ni waeth ble mae'ch cwsmeriaid. Mae integreiddiadau platfform cymdeithasol Khoros yn cynnwys Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, a Pinterest. Mae integreiddiadau gwasanaeth cwsmeriaid yn cynnwys Google Business ac Apple Business.

Gofynnwch am Demo Marchnata Khoros