Peidiwch â Canolbwyntio ar Awgrym y Mynydd Iâ yn unig

iceberg

icebergArferai un o'r cwmnïau SEO gael llun o fynydd iâ ar ei hafan. Rwyf wrth fy modd â chyfatebiaeth mynydd iâ o ran optimeiddio peiriannau chwilio. Roedd sgwrs ddiweddar a gawsom gyda chleient ynglŷn â'u dychweliad ar eu cyllideb Optimeiddio Peiriannau Chwilio yn peri rhai pryderon nad oeddent ond yn cael llond llaw o ymwelwyr unigryw yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ar gyfer y ymadrodd allweddair roeddem yn targedu, hyrwyddo ac olrhain.

Mae'r allweddair yn eithaf unigryw a does gen i ddim caniatâd i'w rannu…. ond wrth adolygu eu analytics, Maent yn Roedd dim ond cael llond llaw o ymweliadau ... ar gyfer hynny union allweddair. Fodd bynnag, roedd oddeutu 200 o ymweliadau bob mis i chwilio am eiriau allweddol cyn i ni weithio ar optimeiddio. Ar ôl rhaglen SEO lwyddiannus a aeth â nhw i # 1, tyfodd hynny i dros 1,000 o ymweliadau bob mis. Dim ond llond llaw o ymweliadau cyn a dwsinau ar ôl yr oedd yr allweddair ynddo'i hun yn arwain. Nid oedd y cleient ond yn mesur y union derm ac nid yr holl draffig cysylltiedig, perthnasol.

Roedd 266 o dermau allweddair cysylltiedig yr oedd y cleient yn cael traffig arnynt cyn y rhaglen. Tyfodd hynny i 1,141 o ymadroddion allweddair cysylltiedig eu bod yn cael traffig ar ôl hyrwyddo a optimeiddio. Arweiniodd y 1,141 o chwiliadau allweddair cysylltiedig at drosodd 20,000 o ymwelwyr newydd i'r safle. Pan fyddwch chi'n cyfrifo'r enillion ymlaen bod buddsoddiad, mae'n dipyn o fuddugoliaeth. Gelwir y termau hynny'n hir-gynffon keywords, ac weithiau mae mwy o gwsmeriaid, arian a chyfle yno nag ymladd yn erbyn y gystadleuaeth ar eiriau allweddol uchel eu maint.

Y gwir yw nad yw SEO fel prynu allweddair gyda PPC. Mae gan chwiliad organig gyfle i dyfu eich traffig trwy rwydwaith cyfan o ymadroddion allweddair cysylltiedig. Mae hyn yn hanfodol yn eich strategaeth peiriannau chwilio. Os yw'ch holl ffocws ar y blaen y mynydd iâ, nid ydych yn talu sylw i'r niferoedd uwch o draffig y mae termau chwilio cysylltiedig yn dod â chi.

Strategaeth arall lle mae hyn yn broblem yw chwilio'n lleol. Highbridge yn ddiweddar cynhaliodd archwiliad SEO ar gwmni sy'n seiliedig ar wasanaeth a oedd yn gweithredu'n genedlaethol. Roedd eu hyrwyddiad, eu cynnwys, eu hierarchaeth gwefan - eu strategaeth SEO gyfan - yn targedu termau cyffredinol yn seiliedig ar wasanaeth heb unrhyw ddaearyddiaeth.

Mae'r cystadleuwyr yn bwyta eu cinio - cael a ganwaith y traffig oherwydd bod y cystadleuwyr wedi targedu daearyddiaeth yn ddeallus mor ymosodol â phwnc y gwasanaeth. Pan oedd y cwmni hwn yn gweithio gyda'u Ymgynghorydd SEO, ni ddaeth daearyddiaeth hyd yn oed yn y sgwrs oherwydd nad oedd y cyfeintiau chwilio yn arwyddocaol. Canolbwyntiodd y gweithiwr proffesiynol SEO ar flaen y mynydd iâ ... a chollodd y 90% + o chwiliadau allweddair daearyddol llai.

Mae'r cwmni mewn trafferth ... mae ganddyn nhw lawer o dir i geisio gwneud iawn os ydyn nhw'n gobeithio bod yn arweinydd mewn chwiliadau sy'n gysylltiedig â gwasanaeth. Y gwir yw mai chwiliad lleol yw'r term cynradd wrth chwilio am wasanaethau rhanbarthol. Nid ydych chi'n mynd i chwilio am “olchi ceir” ar Google ... rydych chi'n mynd i chwilio am eich cymdogaeth neu ddinas yn ogystal â “golchi ceir”. Efallai na fydd llawer o chwiliadau am “olchi ceir Albuquerque”… ond ychwanegwch olchfa ceir i bob dinas yn yr Unol Daleithiau ac mae hynny'n rhif enfawr.

Mae'n iawn cyfarwyddo strategaeth ar flaen y mynydd iâ, ei mesur, ei monitro, a gwneud y gorau ohoni. Fodd bynnag, peidiwch ag anghofio mai dim ond gyda'r domen rydych chi'n gweithio!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.