Rhaid i Ymchwil Allweddair Ateb y Cwestiynau hyn

20120418 203913

Rydyn ni wedi gwylio llawer o gwmnïau'n gwneud yr hyn maen nhw'n ei alw ymchwil keyword ac rwy'n synnu faint o wybodaeth maen nhw'n ei cholli pan maen nhw'n cynghori cwmnïau ar ba eiriau allweddol i'w targedu gyda'u strategaethau marchnata cynnwys. Dyma rai cwestiynau pwysig rydyn ni'n eu hateb

  1. Pa eiriau allweddol sy'n gyrru trosiadau? Os nad ydych chi'n gwybod, byddwn i'n argymell lefelu analytics yn iawn ac yn adrodd fel y gallwch chi nodi'r allweddeiriau sy'n gyrru busnes ... nid traffig. A. camgymeriad allweddol rydym yn gweld gan lawer o gwmnïau yn ffocws ar yr allweddeiriau sy'n gyrru traffig yn hytrach na'r allweddeiriau sy'n gyrru busnes. Mae cael eich graddio'n gyfreithlon yn cymryd amser - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwario'r adnoddau hynny'n ddoeth trwy eu rhestru ar ymwelwyr sy'n prynu. Yn aml, mae ymgynghorwyr yn dod o hyd i eiriau allweddol sydd â chyfeintiau chwilio mawr yn unig. Oni bai eich bod chi'n gwerthu hysbysebion ar eich gwefan, mae angen mwy nag ymweliadau arnoch chi - mae angen busnes arnoch chi
  2. Pa eiriau allweddol ydych chi'n eu rhestru ar hyn o bryd? Oherwydd bod cwmnïau'n treulio cymaint o amser yn dadansoddi traffig, maen nhw'n aml yn colli'r allweddeiriau nad ydyn nhw'n graddio'n dda arnyn nhw ond Gallai fod yn. Mae nodi'r allweddeiriau a'r tudalennau rydych chi wedi'u claddu yn y safleoedd ar eu cyfer yn gyfle gwych i wneud hynny tweak y tudalennau hynny a chael gwell safle gyda. Rydym yn defnyddio Semrush i ddod o hyd i dudalennau ac allweddeiriau rydyn ni'n graddio arnyn nhw. Yna byddwn yn gwneud y gorau o'r tudalennau hynny ac yn aml yn cael hwb braf o ran safle a thraffig.
  3. Pa bynciau canolog y gellir categoreiddio'ch geiriau allweddol? Gall tudalennau ar eich gwefan fod yn ddwsinau o gyfuniadau allweddair. Mae'n bwysig ei ddeall y pynciau allweddol y gellir alinio'ch geiriau allweddol â chyd-fynd â threfniadaeth ac aliniad eich gwefan. A yw hierarchaeth eich gwefan yn cyd-fynd â'ch hierarchaeth allweddair? Os na, gallai fod cyfleoedd i adeiladu tudalennau ac adrannau o'r wefan sy'n canolbwyntio ar draffig chwilio organig. Rydym yn aml yn argymell ychydig o dudalennau glanio organig sy'n canolbwyntio ar allweddair yn hytrach na chynnyrch neu wasanaeth i'r cwmni. Mae'r tudalennau hynny yn gyrru rheng, traffig, ac addasiadau. WordStream mae ganddo offeryn allweddair lle gallwch chi gludo 10,000 o eiriau allweddol ynddo a bydd yn eu categoreiddio i chi.
  4. Pa eiriau allweddol ddylech chi gystadlu amdanynt? Lawer gwaith, mae eich cystadleuaeth yn cael traffig y gallech fod ... pe byddech ond yn deall yr hyn yr oeddent yn ei restru ar gyfer nad ydych chi. Yn ogystal, gallai llawer o eiriau allweddol fod yn amhosibl cyrraedd safle da. Pam ydych chi'n cystadlu ar eiriau allweddol nad ydych chi'n mynd i'w hennill? Unwaith eto, Semrush fu ein dewis offeryn ar gyfer hyn. Gallwn edrych ar barthau cystadleuol ac yna adolygu'r geiriau allweddol y mae ein cystadleuaeth yn eu gosod i weld a oes gennym fylchau yn ein strategaeth gynnwys.
  5. Pa eiriau allweddol y gallech chi gynhyrchu cynnwys arnynt a fydd yn arwain at safleoedd a thraffig? Mae'n iawn cynhyrchu rhestr o dunnell o eiriau allweddol ac ymadroddion cyfystyr ... ond pa ymadroddion allech chi ysgrifennu postiadau blog, tudalennau glanio organig, ffeithluniau, papurau gwyn, e-lyfrau, cyflwyniadau a fideos ymlaen heddiw a fyddai'n arwain at ganlyniadau ar unwaith? Nid ydym yn credu bod ymchwil allweddair yn drylwyr iawn oni bai eich bod yn darparu argymhellion cynnwys ynghyd â'r dadansoddiad. Mae wedi bod yn haws dod o hyd i eiriau allweddol cynffon hir (cyfaint isel, perthnasol iawn) WordStream.

Gyda llaw, os nad ydych wedi gweld y rhyngwyneb defnyddiwr sydd newydd ei wella o Semrush, mae'n anhygoel:
semrush

Rydyn ni'n tueddu i ddefnyddio Semrush ar gyfer dadansoddiad cyfyngedig a WordStream ar gyfer darganfod longtail a chategoreiddio geiriau allweddol. Datgeliad: Mae'r Semrush dolen yn y swydd hon yw ein cyswllt cyswllt.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.