Astudiaeth InMoment Yn Datgelu 6 Allwedd Annisgwyl i Bersonoli

personoli

Mae marchnatwyr yn cysylltu profiadau wedi'u personoli â hysbysebu wedi'i dargedu'n dda tra bod defnyddwyr yn cysylltu eu profiad cwsmer (CX) â chefnogaeth a phrynu. Mewn gwirionedd, mae 45% o ddefnyddwyr yn blaenoriaethu cael profiad wedi'i bersonoli ar gyfer rhyngweithio cymorth na'r rhai sy'n delio â phersonoli prosesau marchnata neu brynu.

Mae'r bwlch wedi'i nodi a'i gofnodi'n llawn mewn astudiaeth ryngwladol newydd gan InMoment, Grym Emosiwn a Phersonoli: Sut y gall Brandiau Ddeall a Chwrdd â Disgwyliadau Defnyddwyr. Ym mhob gwlad a arolygwyd, nid oedd brandiau a defnyddwyr yn alinio pan ofynnwyd iddynt am bersonoli. Mae'r canfyddiadau'n tynnu sylw at y broblem a'r cyfle o ran personoli.

Er bod amrywiadau o wlad i wlad, mae cwsmeriaid byd-eang yn llawer mwy tebyg nag y maent yn wahanol. Maen nhw eisiau i frandiau gadw eu haddewidion a gwneud ymdrech i bersonoli'r gefnogaeth maen nhw'n ei chynnig ar draws taith gyfan y cwsmer. James Bolle, VP, Pennaeth Gwasanaethau Cleientiaid, EMEA yn InMoment

Mae hyn yn tynnu sylw at fater nad ydym yn sgrechian amdano ddigon - mae marchnata'n dibynnu ar gynnyrch sy'n cwrdd â disgwyliadau ac adran gwasanaeth cwsmeriaid yn darparu cefnogaeth eithriadol. Os yw'r naill neu'r llall yn brin, yn y byd cymdeithasol hwn bydd yn cael effaith niweidiol ar eich ymdrechion marchnata cyffredinol.

personoli

Y canfyddiadau ar gyfer gwella profiad y cwsmer mae defnyddio personoli yn pwyntio at rai allweddi amlwg i lwyddiant, ond bydd cryn dipyn yn fwy annisgwyl i lawer o sefydliadau. Mae defnyddwyr eisiau:

  1. Profiad wedi'i Bersonoli - Os ydych chi'n mynd i gasglu gwybodaeth, mae defnyddwyr yn disgwyl ichi ddefnyddio'r data hwnnw i bersonoli negeseuon a hyrwyddiadau yn unol â hynny.
  2. Tryloywder - Rhaid i frandiau roi gwybodaeth gyson i ddefnyddwyr am y ffyrdd y mae eu hadborth yn cael ei ddefnyddio i wella neu newid y cynnyrch neu'r gwasanaeth.
  3. Swyddogaeth Teimlo Trumps - Bydd gwahaniaethu brand yn fwy o ganlyniad i berthnasoedd a phrofiad y cwsmer nag o nodweddion neu ddethol cynnyrch.
  4. Arolygon Byrrach, Mwy o Wrando - Arolygon adborth byrrach gyda meysydd sylwadau sy'n caniatáu i ddefnyddwyr rannu straeon yn eu geiriau eu hunain. Mwy o ddefnydd o fonitro ac agregu data sianeli cymdeithasol, llais a symudol.
  5. Symudol yn Gyntaf - Sicrhau cefnogaeth symudol 24/7 i fynd i'r afael ag arferion symudol cynyddol defnyddwyr.
  6. Mwy o Adolygiadau Ar-lein Dibynadwy - Brandiau sy'n helpu defnyddwyr i weld gwell gwybodaeth gan gymheiriaid am benderfyniadau prynu trwy gefnogi adolygiadau ar-lein wedi'u gwirio.

Roedd yr astudiaeth yn cynnwys ymatebion gan 20,000 o ddefnyddwyr a 10,000 o frandiau o 12 gwlad, gan gynnwys Awstralia, Canada, Denmarc, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Seland Newydd, Norwy, Sbaen, Sweden, y Deyrnas Unedig a'r Unol Daleithiau. Mae'r adroddiad yn olrhain chwe chwestiwn meincnod ac ar ben hynny, ac yn archwilio rôl personoli ac emosiwn yn y berthynas brand-cwsmer.

Dadlwythwch yr Adroddiad InMoment Llawn

Am InMoment

Mae InMoment ™ yn blatfform optimeiddio profiad cwsmer (CX) yn y cwmwl sy'n helpu brandiau i drosoli mewnwelediadau cwsmeriaid a gweithwyr i lywio penderfyniadau busnes gwell, a chreu perthnasoedd gwerth uchel.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.