Elfennau Gweledol Allweddol Dylunio Tudalen Glanio

Tudalen Glanio Elfennau Gweledol

Mae'r Folks yn Uplers wedi cynhyrchu'r ffeithlun rhyngweithiol hwn, Deifiad Dwfn i'r Defnydd o Weledol mewn Tudalennau Glanio, sy'n ymdrin â sut mae tudalennau glanio ynghyd â'r elfennau gweledol beirniadol sy'n effeithio ar gyfraddau trosi.

Rhesymau dros Ddefnyddio Tudalennau Glanio

  • Targedu Allweddeiriau ar gyfer Chwilio Organig - Trwy greu tudalen lanio sydd wedi'i optimeiddio ar gyfer peiriannau chwilio, gallwch apelio at yr algorithmau a chael y traffig cywir i'ch tudalen lanio. Trwy beidio ag optimeiddio, fe allech chi fod yn colli allan ar draffig chwilio.
  • Cipio Arweinwyr a Throsi - Mae tudalennau glanio yn ffordd wych o ddal gafaelion yn unig, ond gyda dull effeithiol, gallant gynyddu gwerthiant a ROI.
  • Lansio neu Hyrwyddo Cynnyrch - Mae hysbysu'ch cynulleidfa a'u cyfeirio tuag at gynnyrch neu gynnig yn hwylio llyfn gyda thudalennau glanio.
  • Ymgyrchoedd Hysbysebu - Mae tudalen lanio yn hanfodol os ydych chi'n cynnal ymgyrch Ad ond dylai ffitio i mewn yn berffaith, yn union fel y mwgwd anadlu ar gyfer plymiwr.
  • Olrhain Teithiau Cwsmer - Gall tudalennau glanio helpu i olrhain perfformiad eich ymdrech farchnata. Bydd monitro'r dadansoddeg yn dweud llawer wrthych am yr anhysbys.

Un ffordd i feddwl am dudalen lanio yw ei bod yn cyrchfan tudalen yr ydych am i ragolygon neu ymwelwyr fynd i mewn iddi ond heb basio drwyddi. Fel cyrchfan, dylunwyr creadigol a marchnatwyr sydd orau yn cymhwyso mwyafrif eu hamser ar ddeall yr ymwelydd a sut i ddylanwadu orau ar eu hymddygiad ar ôl iddynt fynd i mewn i dudalen lanio.

Elfennau Gweledol Allweddol ar Dudalennau Glanio

  1. pics - Mae 80% o'r gwylwyr wedi profi i fod yn fwy sylwgar i gynnwys y copi pe bai'n cael ei ategu gan ddelweddau. Os ydych chi'n defnyddio portread neu ddelwedd go iawn o wyneb, gallwch drin y ciwiau gweledol trwy newid ystafell edrych y model.
  2. GIFs - Mae'n ymddangos bod 80% o bobl yn cofio gweld fideo, ond dim ond 20% sy'n cofio rhywbeth maen nhw'n ei ddarllen ar dudalen. Mae animeiddiad byr, cryno yn berffaith rhyngddynt. O ddefnyddio saethau animeiddiedig a chiwiau cyfeiriadol tuag at CTA i arddangos cynnyrch mewn ystod 360 gradd, GIFs yw achubwyr bywyd eich tudalen lanio.
  3. fideos - Mae defnyddio fideos ar dudalennau glanio wedi profi i gynyddu trosi 86%. Ond dim ond trwy ddefnyddio'r fideo perthnasol sy'n adlewyrchu'r brand ac yn cyfleu'r neges ofynnol y gellir cyflawni hyn.
  4. Darluniau - Dywedodd 95% o brynwyr B2B eu bod eisiau cynnwys byrrach a hynod weledol. Mae gan ddarluniau fodd i ddadelfennu mater cymhleth yn ddelweddau hawdd eu treulio sy'n esbonio'r broses neu'r mater yn well.
  5. Graffiau - Gall tudalennau glanio fod yn lle gwych i egluro ystadegau neu ddata cymhleth trwy gynrychiolaeth graffigol symlach.

Yn ogystal â'r rhain, mae'r cyfuniad o deipograffeg a lliwiau yn chwarae rhan enfawr. Gall ffontiau, penawdau, is-benawdau, testun beiddgar, testun emphatig oll helpu'ch ymwelydd i sganio a chanolbwyntio ar y negeseuon rydych chi am dynnu eu sylw atynt. Gall lliwiau effeithio ar y canfyddiad a naws y cynnwys rydych chi am ei gyfleu.

Ac, wrth gwrs, mae methodoleg syml ar gyfer cipio data yn lleihau rhwystredigaeth y defnyddiwr sy'n dymuno ymgysylltu â chi. Gall ffurflenni aml-dudalen, aml-gae gyda dilyniannau dilysu cymhleth leihau cyfraddau trosi eich tudalen lanio yn sylweddol. Trwy gyflwyno ffurflen syml, fach iawn - neu hyd yn oed gael un mecanwaith llofnodi sy'n gwthio'r data angenrheidiol yn awtomatig ... gallwch gynyddu cyfraddau ymgysylltu a throsi.

Tudalen Glanio Gweledol Infograffig

Gweld yr Infograffeg Rhyngweithiol

Tudalen Glanio Delweddau Infograffig

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.