Canfyddiadau Allweddol ar Sut Mae Marchnatwyr yn Optimeiddio Cynnwys Cymdeithasol

Depositphotos 10768912 s

Cyngor Meddalwedd mewn partneriaeth ag Adobe i greu'r yr Arolwg Optimeiddio Cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol cyntaf erioed. Ymhlith y canfyddiadau allweddol mae:

  • Mae'r mwyafrif o farchnatwyr (84 y cant) yn postio fel rheol ar o leiaf dri rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol, gyda 70 y cant yn postio o leiaf unwaith y dydd.
  • Cyfeiriodd marchnatwyr amlaf at ddefnyddio cynnwys gweledol, hashnodau ac enwau defnyddwyr fel tactegau pwysig ar gyfer optimeiddio cynnwys cyfryngau cymdeithasol.
  • Mae dros hanner (57 y cant) yn defnyddio offer meddalwedd i reoli postio, a chafodd yr ymatebwyr hyn lai o anhawster i optimeiddio eu cynnwys cymdeithasol.

Mae ein harolwg yn awgrymu bod mwyafrif llethol y marchnatwyr yn postio’n aml ar draws o leiaf tair neu bedair sianel gymdeithasol ac yn ceisio defnyddio tactegau penodol i gynyddu ymwybyddiaeth brand ac (yn ddelfrydol) cynhyrchu arweinyddion ansawdd. Dywedodd y rhan fwyaf o farchnatwyr (70 y cant) eu bod yn postio cynnwys ar allfeydd cyfryngau cymdeithasol o leiaf unwaith y dydd, gyda 19 y cant yn dweud eu bod yn postio fwy na thair gwaith bob dydd. Ond ein ffynhonnell, Liz Strauss, yn credu bod llawer ohonynt yn postio heb nod clir a heb wir ddealltwriaeth o'r hyn y gellir ei gyflawni ar unrhyw sianel gymdeithasol benodol. Jay Ivey o Gyngor Meddalwedd (lle gallwch chi cymharu adolygiadau meddalwedd CRM cymdeithasol)

Ac efallai y bydd y data'n cefnogi'r honiad hwnnw. Er enghraifft, mae Liz yn dadlau ei bod yn ôl bod mwy o farchnatwyr wedi blaenoriaethu cynnwys gweledol na blaenoriaethu nodi a thargedu is-gynulleidfaoedd penodol. Fel y mae hi'n ei roi, os nad ydych chi'n gwybod ar gyfer pwy mae'ch cynnwys wedi'i adeiladu, yna nid ydych chi'n mynd i anfon y mathau cywir o signalau atynt. Ac mae hyn yn awgrymu diffyg dealltwriaeth drwblus am yr egwyddorion strategol sylfaenol sy'n ofynnol i sicrhau canlyniadau go iawn, mesuradwy trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Dyma ddadansoddiad o'r canfyddiadau:

Cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol Ôl Amledd

cymdeithasol-cynnwys-ôl-amledd

Cynllunio Post Cyfryngau Cymdeithasol

cymdeithasol-cynnwys-ôl-gynllunio

Nodau Arolwg Cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol

nodau cymdeithasol-cynnwys-arolwg-nodau

Cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol Nifer y Rhwydweithiau

cymdeithasol-cynnwys-arolwg-nifer-y-rhwydweithiau

Cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol Maint Ymatebydd

maint cymdeithasol-cynnwys-arolwg-ymatebydd-maint

Teitlau Ymatebydd Cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol

teitlau cymdeithasol-cynnwys-arolwg-ymatebydd-teitlau

Tactegau Arolwg Cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol

tactegau cymdeithasol-cynnwys-arolwg-tactegau

Amser Cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol i'w Postio

cymdeithasol-cynnwys-arolwg-amser-i-bostio

Defnydd Offer Cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol

cymdeithasol-cynnwys-arolwg-offeryn-defnydd

Anhawster Optimeiddio Cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol

cymdeithasol-optimeiddio-anhawster-pawb

Anhawster Optimeiddio Cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol gan Offer

cymdeithasol-optimeiddio-anhawster-wrth-offer

Darllenwch fwy ar y swydd lawn gan Jay ym mlog Mentor Marchnata B2B Cyngor Meddalwedd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.