A yw Cadw i Fyny yn golygu Aros Gartref?

Dwi'n hoff iawn o gerddoriaeth, ond dwi ddim wedi bod mewn cyngerdd ers blynyddoedd.
Rwy'n caru chwaraeon, ond nid wyf wedi chwarae mewn blynyddoedd (ac mae fy ngenedigaeth yn dechrau ei ddangos).
Rwy'n caru bwyd gwych, ond rwy'n bwyta sothach.
Dwi'n hoff iawn o theatr, ond heb weld sioe ers i mi fyw yn Denver.
Dwi wrth fy modd yn mynd allan am gwrw, ond dim ond cwpl o weithiau dwi wedi bod allan yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Rwyf wrth fy modd â ffilmiau, ond anaml y byddant yn mynd.
Mae'n gas gen i ymarfer corff, felly dwi'n gweithio'n ddi-stop yn lle. Ac mae'n dangos!

Fy Iechyd

Beic PC GamerWrth gwrdd â chwpl o ddynion busnes lleol, soniodd un ohonynt am ba mor adfywiol y dechreuodd ei ddiwrnod - mae'n deffro'n gynnar ac yn beicio 20+ milltir. Roeddwn i'n arfer reidio llawer ... rydw i wrth fy modd yn beicio (er nad ydw i'n siŵr bod La-Z-Boy yn gwneud sedd beic). Fe wnaethon ni cellwair bod gwir angen ffordd arnom i adeiladu cyfrifiadur gyda pedalau. Dyfalwch beth, mae yna rywbeth tebyg mewn gwirionedd! Tony Bach ar ei ben gyda'r Beic PC Gamer! Nid dyna'r ateb mewn gwirionedd, serch hynny? Dewch â fy ymarfer corff i'm gwaith oherwydd bod fy ngwaith yn treulio fy mywyd? Nid wyf yn meddwl.

Fy Nghymuned

Yn ddiweddarach heddiw, roeddwn i'n sgwrsio gyda Julie a dechreuodd Julie grybwyll yr holl fannau problemus lleol ar gyfer cerddoriaeth, celf a hwyl. Rwy'n dod i fyny ar 5 mlynedd yn Indianapolis ac roeddwn i'n hollol chwithig nad oeddwn i wedi profi unrhyw un o'r pethau gwych oedd ganddi. Wrth i Julie fynd i lawr y rhestr… Yat's, White State State Park, Eagle Creek, The Verizon Ampitheatre, Amgueddfa Eiteljorg, Sw Indianapolis, Amgueddfa Wladwriaeth Indiana, a thunnell yn fwy ... doeddwn i ddim wedi bod i unrhyw un. Rwyf wedi bod yn Amgueddfa'r Plant, rhai o gemau pêl fas Indiaidd AAA, cwpl o gemau Pacers a chwpl o gemau Colts ... ond dyna ni.

Amgueddfa Wladwriaeth IndianaYn fy nghenhadaeth i adeiladu blog gwych a dod yn dechnolegydd gwych, rydw i wir wedi esgeuluso'r union bethau rydw i'n eu caru fwyaf! Am 5 mlynedd bellach rydw i wedi rhoi fy nyddiau, nosweithiau a phenwythnosau i'm cyflogwyr - ac wedi gweithio ar fy mlog yn y canol. Nid oes diwrnod yn mynd heibio bod gen i rywun yn y gwaith neu yn fy rhwydwaith yn fy annog am gymorth, ac rydw i wrth fy modd yn ei roi. Dwi bron byth yn dweud na. Wrth imi ysgrifennu'r swydd hon, cynorthwyais ffrind ifanc i'm meibion ​​i sefydlu cronfa ddata MySQL ar ei system gan ddefnyddio XAMPP. Edrychaf ymlaen at ei helpu llawer mwy yn y flwyddyn i ddod - mae wedi gofyn imi fod yn fentor iddo ar gyfer ei uwch brosiect yn datblygu cymhwysiad gwe.

Fy Rhwydwaith

Rydw i wedi canmol pawb o'm cwmpas mai dyna pam rydw i yma a dyna beth rwy'n dda iddo. Anaml y mae'r achlysur yn digwydd lle rwy'n credu fy mod i'n cael fy defnyddio. Mae'n mynd i fod yn frwydr i fyny i newid disgwyliadau pobl ohonof i. Rwyf am barhau i gynorthwyo lle bo angen, ond nid ar draul fy mywyd personol.

BluPan oeddwn allan yn San Jose flwyddyn yn ôl, gwnaeth y modd y mae'r sector technoleg yn cadw'n egnïol yn gymdeithasol argraff fawr arnaf. Ar unrhyw noson benodol, roedd yna gyfarfodydd ledled y ddinas. Gwrandewais wrth i bobl siarad am ba le roeddent newydd ei adael, neu ddweud helo wrth rywun yr oeddent wedi'i weld cwpl wythnosau o'r blaen mewn digwyddiad arall. Aeth llawer o bobl i sioeau, bwytai, neu ddigwyddiadau eraill gyda'i gilydd. Mae Indianapolis, hyd y gwn i, yn brin o'r 'bywyd nos technoleg'. Rwy'n gwybod bod gennym grwpiau defnyddwyr SQL, .NET a Flex yma yn lleol ond yawnathonau yw'r rhain. Nid yw criw o bobl yn eistedd mewn ystafell yn gwylio Powerpoint gwael (rwy'n un o'r dynion hynny ... rydw i wedi bod yn sugno i fyny fy mhwerbwynt Cyflwyniad i Blogio yr wythnosau cwpl diwethaf) o ddiddordeb mawr i mi.

Yr agosaf rydw i'n ei gael i gyffro yw mynychu Clwb Llyfrau Indianapolis lleol. Crap sanctaidd, rhaid i mi fod yn 80 oed! Uchafbwynt fy rhwydweithio cymdeithasol (go iawn, nid rhithwir) yw Clwb Llyfrau freakin? Mae fy ffrindiau da Bill a Carla yn paratoi ar gyfer mordaith i Ewrop, ac rydw i'n ceisio dal i fyny ar ychydig o ddarllen. “Daear i Doug… nid yw hyn yn gweithio!”.

Fy Nyfodol

Mae Folks yn gofyn sut rydw i'n cadw i fyny â thechnoleg fel rydw i'n ei wneud. Wel? Rwy'n credu ei fod yn dod yn gliriach sut rydw i'n cyflawni hynny, ynte? Rwy'n esgeuluso popeth arall yn fy mywyd. Yn llythrennol, gallwn gael swyddfa yn Aniak, Alaska, a chael ffordd o fyw yr un mor egnïol. Felly - dyma gwestiwn miliwn doler:

A yw cadw i fyny yn golygu aros adref?

Peidiwch â chymryd hon fel swydd 'fi wael' - mae'n hollol wahanol. Rwy'n gosod nodau i mi fy hun a fy mlog ac rwy'n eu cyrraedd yn llwyddiannus. Dwi ddim yn siŵr fy mod i'n gosod y nodau iachaf! Mae'n bryd newid rhywfaint.

DougGallaf gadw i fyny a pheidio ag aros adref. Rydw i'n mynd i ddechrau gweithio ar hynny ar unwaith. Nid wyf yn cael iawndal am nosweithiau a phenwythnosau felly credaf ei bod yn bryd imi roi'r gorau iddynt am ddim. Dim mwy o e-bost, dim mwy o ddogfennaeth. Rydw i'n mynd i sioe! Rydw i hefyd yn mynd i reidio fy meic (llonydd) yn y bore. Ac yfory dwi'n gadael gwaith yn gynnar i fynd i dreulio peth amser gyda fy merch! Ac… efallai bod dyddiad neu ddau ar y gorwel.

Diolch i Julie am y syniad ar gyfer y swydd hon !!!

27 Sylwadau

 1. 1

  Doug,

  Diolch eto am yr holl help rydych chi wedi'i roi i mi. Gwerthfawrogir yn fawr. Rwy'n credu fy mod yn eithaf lwcus dod o hyd i rywun yn fy ardal a allai roi cymaint o fewnwelediad â chi.

  Edrychaf ymlaen at y flwyddyn nesaf hefyd; er, ar y rhestr o brosiectau nad ydynt yn dderbyniol ar gyfer prosiect hŷn y flwyddyn nesaf, mae'n gwneud gwefan. Nid wyf 100% yn siŵr a fydd hyn yn cynnwys yr hyn yr wyf yn bwriadu ei wneud, ond nid wyf yn gobeithio.

  Yn olaf, diolch am fod yn flogiwr ymroddedig. Fel y gwyddoch, darllenais eich blog bob dydd, ac mae wedi dod yn brif ffynhonnell arweiniad imi.

  • 2

   Stephen,

   Rydych chi'n fyfyriwr gwych. Rwyf wrth fy modd faint o ymdrech rydych chi'n ei roi i mewn cyn rydych chi'n cysylltu â mi ... mae'n dangos llawer o fenter.

   Ac mae croeso mawr i chi! Rwy'n edrych ymlaen at weld beth rydych chi'n ei feddwl. Wyddoch chi, cwrddais â'r plentyn a ddatblygodd Digwyddiadol ac ef oedd eich oedran chi. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y byddwch ymhell y tu hwnt i'm galluoedd mewn dim o dro!

   Doug

   • 3

    Doug,

    Byddai hynny'n wych yn yr ystyr o hunan-welliant, ond yna ni fyddai gennyf unrhyw un i fynd am help. Haha. Cyn belled â'ch bod chi bob amser yno am ail farn.

 2. 4

  Rwyf wedi eistedd yma am 10-15 munud da gan gymryd popeth a ysgrifennwyd gennych i mewn. Dyn, mae hon yn swydd ddwfn ond yn llawn gonestrwydd ac yn annog y dyn y tu ôl i'r blog.

  Rwy'n debyg iawn i chi Doug trwy roi bron fy holl amser effro yn ogystal ag un amser agored llygad mewn gwaith a phrosiectau.

  Mae rhywbeth a ddysgais ychydig yn ôl yn rhywbeth rydych chi'n sôn amdano yma yn eich post. Mae angen i geeks fel ni godi a cherdded i ffwrdd o'r cyfrifiadur am ychydig.

  Nawr nid wyf yn dweud fy mod yn mynd ar gefn beic am 20 milltir fel eich ffrind ond rwy'n ceisio camu i ffwrdd o'r cyfrifiadur cwpl gwaith y dydd i fynd am dro bach. Mae'n helpu i ymestyn fy nghoesau ac yn ôl ac mae'n cael y gwaed i lifo.

  Rwy'n argymell yn gryf eich bod chi'n rhoi cynnig ar yr un peth, hyd yn oed os yw ychydig yn cerdded i lawr y stryd ac yn ôl. Mae pob darn bach yn helpu.

  O ran eich bywyd personol, mae hynny'n cŵl iawn bod dyddiad neu ddau ar y gorwel, gwnewch yn siŵr os nad yw'n geek ac rwy'n golygu, yn y ffordd orau bosibl, gadael eich PocketPC gartref neu ddiffodd hysbysiadau.

  Rhowch eich sylw llawn i'ch dyddiad y byddech chi'n ei wneud i brosiect codio.

  Mae eich dyfodol yn ymddangos yn ddisglair Doug. Mae'n rhaid i ni i gyd fynd trwy bethau anarferol mewn bywyd a gwaith. Mae'n adeiladu cymeriad a bachgen mae gennym ni rywfaint o hynny 🙂

  Pob lwc mewn bywyd, cariad a gwaith. Rwy'n golygu hynny o'r galon Doug.

  Rwy'n falch ein bod ni wedi dod yn ffrindiau, hyd yn oed gyda helbulon, mae'r hyn nad yw'n ein lladd ni ond yn ein gwneud ni'n gryfach ...

 3. 5

  Pob peth da yn gymedrol. Meddai Nuff.

  Ac rwy'n wylaidd fy mod wedi rhoi'r wenynen yn eich bonet i gamu i ffwrdd a mwynhau'ch hun. Mewn gwirionedd mae cymaint sy'n wych am Indy! Mae'r bobl yn y ddinas hon yn ysblennydd a byddai ein byd yn lle gwell pe byddem i gyd yn mwynhau'ch amgylchoedd yn fwy. Mae newid y byd yn dechrau gyda newid EICH byd.

 4. 6

  @Julie: Doeddwn i ddim yn gwybod bod Doug yn gwisgo boned 🙂

  Diolch i chi am helpu Doug i gael ei ysgogi i gymryd ohono'i hun. Mae hynny'n anhygoel.

  Rwy'n cytuno 100%, pob peth da yn gymedrol.

  Nawr, os gallwn ni gael llun o Doug yn gwisgo'r bonet honno, byddai fy niwrnod yn gyflawn ... hehe.

  • 7

   LOL. Byddaf yn gweithio ar y llun hwnnw. Rwy'n siŵr y gallai rhai o fy ffrindiau artist graffig sydd â sgiliau Photoshop gwallgof fy helpu os na fydd DK yn gyfranogwr parod. Nawr, sylweddolais fy mod, trwy'r ymadrodd “gwenyn yn y bonet”, wedi gadael y gath allan o'r bag yn llwyr fy mod i'n gal gwlad yn peri iddi fod yn ferch o'r ddinas yn y lle gwych hwn.

 5. 9
  • 10

   Mae Cycleputer yn dod allan ac efallai y bydd yn rhaid i ni siarad! Mae yna foi lleol yma sydd â deunydd ysgrifennu gydag arddangosfa 6 phanel ... Gwelais lun yn y papur newydd unwaith. Mae ganddo hefyd, wrth gwrs, ei beiriannydd systemau amser llawn ei hun ar gyfer ei gartref.

 6. 11

  “Cafodd fy lluniau gyda bonedau eu dinistrio ers talwm, cyn dyddiau’r we.”

  Felly dwi'n dyfalu na ddylwn bostio'r un ohonoch yn ôl yn eich dyddiau Llynges yn gwisgo'r bonet? Roeddech chi'n rhy feddw ​​i'w gofio ond ddyn, roeddech chi'n hoot 🙂

 7. 12

  Helo Doug,

  Post gwych, ac rydych chi'n llygad eich lle. Ar hyn o bryd rydw i'n gweithio ar fy PhD ac yn cychwyn busnes ar yr un pryd, felly rydw i'n iawn gyda chi wrth gael fy nhemtio i chwilio am wythnos ar y tro o flaen fy nghyfrifiadur. Ddwy flynedd yn ôl, penderfynodd fy ngwraig a minnau (o ie, ac rydw i'n briod) y byddem wedi neilltuo amser “na ellir ei negodi” i'n gilydd (nid ydym wedi colli dyddiad nos Wener mewn 2 flynedd), a ar gyfer ymarfer corff (dwi'n ymarfer o leiaf 1/2 awr y dydd). Dyma ychydig o bethau rydw i wedi'u gwneud sy'n gweithio'n dda iawn. Efallai y byddan nhw'n ddefnyddiol i unrhyw un allan yna sy'n cael trafferth gyda hyn:

  1. Rwy'n ceisio storio unrhyw ddarlleniad sy'n rhaid i mi ei wneud, yna ei argraffu a'i ddarllen tra ar feic llonydd am 1/2 awr. mae hyn yn cymryd ychydig i ddod i arfer, ond mae'n a) fy nghadw'n effro wrth ddarllen papurau gwyddonol a b) lladd 2 aderyn ag un garreg (gwaith ac ymarfer corff)

  2. os ydw i'n sownd ar broblem arbennig o ludiog sy'n gofyn am feddwl, rydw i'n mynd am dro, ymarfer cyflym yn y gampfa, neu gêm gyflym o bêl-fasged, a meddwl yn benodol am y pwnc hwnnw wrth i mi fynd. mae'n anhygoel pa bersbectif y gellir ei ennill wrth feddwl am rywbeth mewn lleoliad gwahanol, a chyda endorffinau yn rhedeg ychydig yn uwch.

  3. mae fy mentor yn cynnal cyfarfodydd cerdded, ac rydw i wedi gwneud y rhain yn achlysurol hefyd. maen nhw'n wych ar gyfer newid persbectif.

  ps oeddech chi'n gwybod yr adroddir bod Thomas Jefferson wedi ymarfer 2 awr y dydd?

  • 13

   Cristion,

   Dyna gyngor anhygoel. Rwy'n wych am osod nodau a'u cadw - rwy'n credu fy mod i'n mynd i ddilyn eich un chi yma! Mae'r 3 datrysiad yn bethau y gallaf eu gwneud ar unwaith ... yn enwedig 1 a 3. Byddaf yn cerdded y cylch y prynhawn yma!

   Diolch - a phob lwc ar eich PhD. Mae hynny'n gyflawniad anhygoel. Edrychaf ymlaen at ddychwelyd i'r ysgol a chael fy MBA. Nid wyf yn siŵr a yw PhD yn y gweithiau, ond rwyf wrth fy modd â'r ysgol gymaint y gallai ddigwydd yn naturiol. Cawn weld beth ddaw yn y dyfodol!

   Diolch am yr ysbrydoliaeth a'r awgrymiadau!
   Doug

 8. 14

  Doug, rydw i wastad wedi bod wrth fy modd yn darllen eich blog ond fe darodd yr un hwn adref gyda mi. Roeddwn i'n teimlo eich bod chi'n fy nisgrifio wrth i mi ei ddarllen. Rwy'n dyfalu ei bod yn dda sylweddoli bod mwy fel ni allan yna. Diolch i chi am adroddiad creulon o onest o'ch bywyd. A phob lwc ar “y dyfodol”!

  • 15

   Diolch Patric! Dwi ddim yn meddwl y bydd Folks yn gweld llawer o newid yma ar y blog ... bydd yn ymwneud yn bennaf â'm gwaith ac arferion iechyd y tu allan i'r blog. Os yw'r swydd hon yn helpu eraill i edrych arnynt eu hunain, mae hynny'n beth gwych!

   Wrth gwrs, fe ddechreuodd fy niwrnod newydd trwy fynd ar fy meic ymarfer corff y bore yma ac roedd yn farw. Rwy'n credu bod batri i mewn yno yn rhywle sydd angen ei newid bob dwy flynedd ... mae'n rhaid i mi ddod o hyd iddo!

 9. 16

  Ewch amdani! A wnaethoch chi sylwi bod Mike wedi gadael ei feic nad oedd yn drydan yno neithiwr! Rydyn ni wedi bod yn cerdded yn fwy diweddar, hefyd.

 10. 17

  Doug,

  Diolch am rannu cymaint ohonoch chi'ch hun. Rwy'n credu y gall llawer ohonom ddod o hyd i'n hunain yn yr un cwch! Pan ddechreuais fy mlog gyntaf, cefais gymaint o ddal i fyny ynddo nes imi esgeuluso'r bobl sy'n byw o'm cwmpas. Roedd yn hawdd “aros adref” a bod yn “gysylltiedig” â’r cyfrifiadur a fy holl ffrindiau blogio newydd (yr wyf yn annwyl iawn!). Yr ychydig fisoedd diwethaf, rwyf wedi bod yn mynd allan i rai digwyddiadau cymdeithasol proffesiynol yn ogystal â gwneud rhywfaint o rwydweithio lleol (yma yn San Diego, mae'n bwysig iawn gwneud cysylltiadau lleol!). Mae hyn wir wedi rhoi egni a lifft nid yn unig i'm lles ond hefyd i'm busnes.

  Dwi byth yn blogio ar y penwythnosau, ac mor anodd ag y mae, weithiau dwi ddim hyd yn oed yn troi fy PC ar y penwythnosau! Mae codi wal rhwng gwaith a bywyd personol yn bwysig i mi.

  Nawr, Doug, ewch allan yna a chael penwythnos gwych! Mae eich blog yn creigiau! 🙂

 11. 18

  “Dechreuodd fy niwrnod newydd trwy fynd ar fy meic ymarfer corff y bore yma ac roedd yn farw. Rwy'n credu bod yna batri i mewn yno yn rhywle sydd angen ei newid bob dwy flynedd? Mae'n rhaid i mi ddod o hyd iddo ”

  Mae popeth arall yn methu, darllenwch y llawlyfr 🙂

  Mae'n debyg ei fod yn yr ardal lle mae'r arddangosfa ... edrychwch am ychydig bach o ddrws trap.

  Os yw'r tywydd yn caniatáu, efallai ewch am dro ysgafn heno ... byddai hynny'n cael eich gwaed i lifo.

 12. 19

  Rydych chi'n lwcus nad ydych chi'n byw yn agos i mi, byddai gennym gwrw yn wythnosol neu efallai'n amlach, efallai y byddwn ni hyd yn oed yn cyrraedd y gampfa! Rydych chi'n gyfathrebwr dawnus.

 13. 20

  Dyma pam fy mod i'n “newyddion gwrth-dorri”.

  Mae yna newyddion sy'n torri bob amser, mae ceisio cadw ar ei ben bob amser yn amhosibl. Mae canolbwyntio ar ddysgu, datblygu sgiliau, a'r hyn y gallwch chi dynnu oddi arno yn gwneud llawer mwy o synnwyr yn y tymor hir.

 14. 21
 15. 26

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.